Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Програм подршке предузетништву у Граду Добоју

Potpisivanje ugovora između Agencija za MSP i CEFE.

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Добој и Удружење тренера ЦЕФЕ у БиХ, кроз пројекат подржан од стране Амбасаде САД у БиХ, данас 20.01.2020. године, објавили су Јавни позив младим особама за пријаву на учешће у ЦЕФЕ Програму предузетничке подршке у граду Добоја.

Кроз овај Програм полазницима ће бити осигурана обука у јачању личних предузетничких вјештина, подршка у изради бизнис плана и регистрацији и покретању бизниса. За најбоље оцијењене бизнис планове осигурана је финансијска и дугорочна менторска подршка кроз Мрежу подршке предузетништву.

Пријаве по овом Јавном позиву могуће је предати до 21.02.2020. године у просторијама Агенције за развој МСП Града Добој, Немањина 20, или електронски на емаил адресу agencijadoboj@gmail.com .

ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву на територији града Добоја, реализује се на основу Уговора о сарадњи Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Добој и Удружења тренера ЦЕФЕ у БиХ. Реализација активности подржана је од стране Амбасаде САД у БиХ и Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Добој. Програм је отворен за пословне подухвате који као резултат подразумијевају формално оснивање привредног субјекта. На позив се могу пријавити физичка лица са мјестом боравка на подручју града Добој. Циљне групе које имају предност при аплицирању су младе особе (до 30 година) и жене. Очекивани број учесника у програму подршке у граду Добој је 25.

ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву дио је активности на успостави Мреже подршке предузетништву, неформалне коалиције институција, организација и компанија заинтерсираних за стратешки приступ креирању потицајног окружења за покретање пословних подухвата. Чланице мреже промовишу активан однос у подршци предузетницима, сарадњу на развоју нових потицајних политика и унапређење јавне перцепције предузетништва.

Учешће у ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву у граду Добоју подразумијева:

  • Обуку у јачању личних предузетничких капацитета,
  • Менторство у развоју бизнис плана за одабрани подухват,
  • Подршку у презентацији пословног подухвата стручној комисији,
  • Финансијску подршку у покретању пословног подухвата (за најбоље оцијењене учеснике).

Пуни текст Јавног позива, додатне информације о програму и Формулар за аплицирање могуће је преузети на веб сајтовима Града Добој (www.doboj.gov.ba) и Удружења тренера ЦЕФЕ у БиХ (www.cefebih.org) као и у просторијама Агенције за развој МСП Града Добој, Немањина 20.