Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Састанак ЈУ „Воде Српске“ и представника кинеских компанија

Данас је у просторијама градске управе одржан састанак са представницима ЈУ „Воде Српске“ и представницима кинеских компанија у вези пројекта изградње пречистивача отпадних канализационих вода.

На овом састанку договорене су смјернице и кораци које је неопходно предузети како би се реализовао овај пројекат који је од великог значаја за унапређење квалитета животне средине и чистије ријеке, као крајњи реципијент отпадних вода. Чувајући ријеке и животну средину стварамо боље услове за квалитетнији живот сваког грађанина Добоја!