Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стипендије за дефицитарна занимања

Kао подстицај за веће интересовање ученика за поједина занимања тражена на тржишту рада, Град Добој ће пружити финансијску подршку у виду стипендија ученицима који у школској 2021/2022.години упишу занимања која су издвојена као дефицитарна на подручју града Добоја.

Kао дефицитарна занимања издвојена су:

-возач моторних возила (ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој);

-руковалац грађевинских и претоварних машина и кранова (ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој);

-инсталатер (ЈУ Техничка школа Добој);

-обрађивач метала резањем (ЈУ Техничка школа Добој).