Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Прва локална заједница у БиХ која је усвојила SECAP

Данас је у просторијама Градске управе Добој обиљежено усвајање Акционог плана енергетски одрживог развоја и климатских промјена (SECAP) и примопредаја рачунарске опреме између представника Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и Градске управе Добој.

Град Добој је прва једница локалне самоуправе у БиХ која је усвојила Акциони план, а који се припрема под окриљем Повеље градоначелника за климу и енергију која окупља локалне заједнице спремне да раде на испуњавању климатских и енергетских циљева. Донирана опрема ће бити кориштена за праћење и имплементацију SECAP-а.

 „Сваки корак који предузмемо на вријеме, а који води ка стварању здравијих, чистијих и енергетски одрживијих градова, доприноси смањењу негативних утицаја климатских промјена на квалитет живота. Економски опоравак који слиједи након пандемије COVID-19, пружа нам прилику да кроз повећање инвестиција у енергетску ефикасности, употребу обновљивих извора енергије и промјеном навика заједно радимо на изградњи климатски отпорних локалних заједница“ навео је Синиша Убипариповић, пројектни менаџер UNDP пројекта.

Свједоци смо да у јесењим и зимским мјесецима концентрација различитих штетних честица лоше утиче на људско здравље. Акционим планом је извршена анализа и попис штетних чинилаца из сектора саобраћаја и транспорта, сектора колективног становања и јавних зграда, те су дефинисане мјере које је потребно предузети да би Град Добој испунио обавезу смањења емисије стакленичких гасова до 2030. године за 40% од почетног утврђеног стања. Овај документ је припремљен у оквиру UNDP пројекта “Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљика” који финансира Зелени климатски фонд (GCF). Пројекте активности се реализују у сарадњи са Министарством спољне трговине и економских односа БиХ, Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Федералним министарством просторног уређења и ентитетским фондовима за заштиту околиша и енергетску ефикасност.

”Озбиљан и осмишљен план промјена је први корак ка реализацији пројеката који нас чекају у будућности, а то је уједно и најбољи пут за грађење вишег нивоа квалитета живота и здраве будућности наше нације.” навео је Борис Јеринић, градоначелник Града Добој.

Акциони план који је усвојила Градска скупштина Добоја је један од важних корака који је потребно подузети  како би осигурала боља будућност за наредне генерације. Градска управа града Добој је примјер експедитивности, јер су први у БиХ израдили и усвојили важан документ који води ка смањењу изложености града  климатским промјенама. 

Град Добој је једна од 37 локалних заједница која у сарадњи са UNDP ради на припреми SECAP-а. Пројект финансира Зелени климатски фонд (GCF) кроз грант у износу од 17,3 милиона долара, а све активности ће бити реализоване у партнерству са владиним институцијама на свим нивоима власти. Крајњи циљ је остваривање национално утврђеног доприноса (NDC) Паришког споразума, као и циљева ниско-карбонског развоја отпорног на климатске промјене.