Стратешка платформа за развој града Добоја у периоду 2023 – 2029. година

Градска управа града Добоја ставља на јавни увид документ “Стратешка платформа за развој града Добоја у периоду 2023 – 2029. година”. Стратешка платформа представља основу за израду нове развојне стратегију града Добоја. Састоји се од ситуационе анализе и „SWOT“ анализе, те трасира стратешке фокусе и стратешке циљеве за наредни период. Свој став, корекције и допуне … Настави са читањем Стратешка платформа за развој града Добоја у периоду 2023 – 2029. година