Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стратешка платформа за развој града Добоја у периоду 2023 – 2029. година

Градска управа града Добоја ставља на јавни увид документ “Стратешка платформа за развој града Добоја у периоду 2023 – 2029. година”. Стратешка платформа представља основу за израду нове развојне стратегију града Добоја. Састоји се од ситуационе анализе и „SWOT“ анализе, те трасира стратешке фокусе и стратешке циљеве за наредни период.

Свој став, корекције и допуне Документа можете доставити Градској управи путем маила: strategije@doboj.gov.ba до 15. јануара 2023. године.

Рад на изради развојне стратегије биће настављен у 2023. години кроз процес израде стратешког плана који је заснован на Стратешкој платформи, Закону о стратешком планирању у Републици Српској и подзаконским актима. У израду стратешког плана биће укључен широк спектар социо-економских партнера како би на крају процеса био усвојен документ који ће бити реалан и спроведив оквир развоја заједнице у наредном седмогодишњем периоду.