Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Географски положај

Подручје бивше општине, а сада града Добоја, налази се на брежуљкасто-брдовитим предјелима и пружа се уз ријеке: Босну, Спречу и Усору. У долинама ових ријека смјестиле су се алувијалне равни које се од југа, у виду уске траке до једног километра, пружају према сјеверу. Од насељеног мјеста Велика Буковица шири се равничарско подручје на око три километра од ријечних обала до почетка брдовитих терена.

geografija-doboja

Рељефне прилике су од пресудног значаја за формирање земљишта на подручју општине Добој са аспекта вриједности станишта и супстрата за производњу пољопривредних култура. У равничарском дијелу најчешће се узгајају пшеница и кукуруз, затим јечам, зоб и раж. На брежуљкастим подручјима развијена је воћарска производња, а посебно производња шљива, крушака, јабука и другог воћа.

Клима

Добој има неке одлике континенталне климе, али непосредно преовлађује умјерено – континентална клима, са карактеристикама мањих количина падавина у релативно уједначеном распореду током године. Средња годишња температура у Добоју износи 10,5 степени Целзијусових.