Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Добој данас


Основни подаци о Добоју – профил града

Укупна површина 653 km²
Требава 202 km²
Озрен 193 km²
Крњин 173 km²
Вучијак 68 km²
Урбано градско подручјe 17 km²

Надморска висина 146 m²

Годишња количина падавина 1.100 mm/m²
Средња годишња температура 10,5 °C

Сјеверна географска ширина 44° 40′
Источна географска дужина 18° 06′

Укупно становника 68.514
Урбано градско подручје 26.987
Густина насељености 106 по km²

Број насељених мјеста70
Број мјесних заједница67

Пољопривредно земљиште 32.895 ha
Шуме 26.986 ha

Укупна дужина путне мреже 2.338,85 km
Укупна дужина пруга 89,10 km