Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Националне мањине

САВЕЗ НАЦИОНАЛНИХ  МАЊИНА РЕГИЈЕ ДОБОЈ

Савез окупља удружења и појединце, припаднике националних мањина регије Добој. Савез националних мањина „Регије Добој“ Добој регистрован је 7. децембра 2010. у Добоју са сједиштем у Добоју, Улица Милоша Обилића 1. 

Савез дјелује на  простору општине Добој и регије Добој. Обухвата сљедеће општине: Добој, Модрича, Вукосавље, Дервента, Брод, Теслић и Петрово. 

У складу са Уставом Републике Српске и Законом о удружењима и фондацијама, циљ Савеза националних мањина регије Добој (СНМРД) је његовање идентитета националног поријекла и стварање услова за његовање и чување језика, обичаја, културе и вјероисповијести припадника националних мањина који живе на просторима општине Добој, регије Добој и Републике Српске. Ради бољег и ефикаснијег дјеловања на координацији, организацији и активностима савеза у општини Добој и регији.

ПРЕДСЈЕДНИК  САВЕЗА: Драган М. Марковић
телефон: +387 66 852 809


УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА „ЊЕГОШ“ ДОБОЈ  

Удружење националних мањина општине Добој. 

Циљеви Удружења Црногораца „ЊЕГОШ“ Добој (УЦЊ) су обнова и његовање  културних, спортских, привредних активности црногорског народа и потомака и сарадња са матичном земљом.

Удружење је основано 30. маја 2009. године са сједиштем у Улици Видовданска 3/1 Добој. 
ел. пошта: njegosdoboj@gmail.com


УДРУЖЕЊЕ РОМА И ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ „ЗЛАТНИ  ТОЧАК“

Удружење националних мањина општине Добој. Сједиште у Добоју, Улица Ђурђевданска бб.  Удружење је основано 14. маја 2004. године.

Основни циљ Удружења је заштита и унапрјеђење рада и живота Рома са територије општине Добој у свим областима од интереса за њихов живот и рад. Као приоритетне циљеве Удружење ће имати активности на унапређењу друштвеног ангажовања Рома и унапређењу и заштити језика и културе Рома, положај Рома у друштву и остваривању њихових појединачних и колективних интереса.


ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА ДОБОЈ 

Прије свега, 16. новембра 2005. године Јеврејска општина у Добоју је регистрована при министарству правде Босне и Херцеговине као вјерска заједница.

Затим, 15. децембра 2006. године Јеврејска општина у Добоју уписана је у регистар републичког Завода за статистику, а затим и код Пореске управе при Министарству финансија Републике Српске.

Сједиште Јеврејске општине у Добоју налази се у Улици Краља Александра 31.

Јеврејском општином у Добоју управља пет (5) чланова предсједништва, надзорни одбор, Суд части и Скупштина коју чине сви чланови ове заједнице.


УДРУЖЕЊЕ  СЛОВЕНАЦА  „ПРЕЖИХОВ ВОРАНЦ“ ДОБОЈ-ТЕСЛИЋ 

Удружење националних  мањина. Удружење Словенаца је основано 12. децембра 1998. у Теслићу.

Удружење је основано са јасним циљевима очувања словеначке традиције, језика и културе. У  Статуту удружења су зацртани сљедећи програмски циљеви:

  • Заштита  статусних права Словенаца у Републици Српској и БИХ, посебно  општинама регије Добој.
  • Стварање услова за остваривање културних потреба и интереса чланова Удружења, изучавање и његовање историје, језика, књижевности, традиције и обичаја словеначког народа.