Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавне набавке


 1. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка и испорука средстава за одржавање хигијене Градске управе Добој у 2020 
 2. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка и испорука материјала за текуће одржавање 2020 
 3. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда Главног пројекта рехабилитације дијела регионалног пута Р 465а у МЗ Зелиња (Горња) 
 4. Одлука о избору најповољнијег понуђача – насипање у 6 МЗ 
 5. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Пружање услуга прања моторних возила и вулканизерских услуга 2020 
 6. Одлука о трећој измјени и допуни Плана ЈН за 2019 
 7. Трећа измјена и допуна Плана ЈН 2019 – табела 
 8. Одлука о усвајању Плана ЈН за 2020 
 9. Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020 
 10. Одлука о избору најповољнијег понуђача – асфалтирање Горња Пакленица 
 11. Одлука о избору најповољнијег понуђача – асфалтирање Суво Поље
 12. Одлука о избору најповољнијег понуђача -Извођење радова на изградњи друмског моста на ријеци Спречи 
 13. Одлука о избору најповољнијег понуђача – угоститељске услуге 
 14. Одлука о избору најповољнијег понуђача – радови на реконструкцији улице Краља Александра
 15. Одлука о избору најповољнијег понуђача – израда измјене дијела регулационих планова
 16. Одлука о избору најповољнијег понуђача – радови на уређењу до грађевинске парцеле
 17. Поништење одлуке о избору најповољнијег понуђача – уређење до грађевинске парцеле
 18. Одлука о избору најповољнијег понуђача – кредитно задужење 15 милиона КМ
 19. Одлука о избору најповољнијег понуђача – изградња колектора ЛОТ 1 и ЛОТ 2
 20. Одлука о избору најповољнијег понуђача – чишћење и одржавање јавних површина 
 21. Одлука о избору најповољнијег понуђача – редовно одржавање јавне расвјете 2020
 22. Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка и уградња вертикалне сигнализације 2020
 23. Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка путничког возила (минибус за потребе ГУ Добој)
 24. Одлука о избору најповољнијег понуђача – радови на асфалтирању локалног пута МЗ Текућица – Дубоки Поток
 25. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Пружање услуга израде и штампања церада и плаката Зимска чаролија 
 26. Одлука о избору најповољнијег понуђача – радови на доградњи Регионалног музеја у Добоју
 27. Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка и монтажа ЛЕД расвјете 
 28. Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка опреме за мјерење и детекцију цурења воде уз обуку оператера 
 29. Одлука о избору најповољнијег понуђача – радови на уређењу оаза 
 30. Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка и уградња гумених успоривача
 31. Одлука о додјели другорангираном понуђачу – редовно одржавање јавне расвјете
 32. Одлука о директном споразуму – услуге израде креативног концепта рјешења видео промоције ТО града Добој фаза 2 
 33. Одлука о директном споразуму – набавка поклон пакета ракије за потребе ГУ Добој 2020.
 34. Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка садног материјала 
 35. Одлука о избору најповољнијег понуђача – радови на изградњи четири прилаза УНДП
 36. Одлука о директном споразуму – Набавка и уградња клима уређаја за потребе Градске управе Добој
 37. Одлука о избору најповољнијег понуђача – хоризонтална сигнализација 2020
 38. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда УТУ за три улице у Добоју
 39. Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка рачунара и рачунарске опреме 2020
 40. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда главног пројекта за три улице у Добоју
 41. Одлука о избору најповољнијег понуђача – асфалтирање локалног пута у МЗ Орашје
 42. Одлука о додјели другорангираном – израда хоризонталне сигнализације
 43. Одлука о избору најповољнијег понуђача – радови на уређењу до грађевинске парцеле кч 5594 нови премјер
 44. Одлука о избору најповољнијег понуђача – извођење радова на рехабилитацији дијела регионалног пута у МЗ Доња Палежница
 45. Одлука о поништењу – радови на адаптацији, санацији и унапређењу инфраструктуре на фудбалском стадиону
 46. Одлука о избору најповољнијег понуђача – оглашавање Града Добоја у дневној штампи
 47. Одлука о избору најповољнијег понуђача – изградња моста у МЗ Велика Буковица
 48. Одлука о поништењу – реконструкција крова друштвеног дома у МЗ Велика Буковица
 49. Одлука о избору најповољнијег понуђача – припрема и штампање Службеног гласника Града Добоја и књиговезачке услуге 2020
 50. Информација о провођењу поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци
 51. Одлука о избору најповоњнијег понуђача – реконструкција локалног пута у МЗ Суво Поље
 52. Одлука о избору најповоњнијег понуђача – санација путних праваца у МЗ Придјел Доњи
 53. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 10
 54. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда и емитовање емисије Хроника Добоја 2020
 55. Одлука о избору најповољнијег понуђача – асфалтирање локалног пута у МЗ Мала Буковица
 56. Одлука о додјели трећерангираном – израда хоризонталне сигнализације 2020
 57. Информација о провођењу поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци
 58. Одлука о поништењу – чишћење корита водотокова и уређење одбрамбених насипа
 59. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – радови на санацији просторија у старој школи у Ритешићу
 60. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – радови на водоводу и канализацији СПО Центар 5
 61. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – главни пројекат Административног центра ГУ Добој
 62. Одлука о додјели другорангираном – уређење до грађевинске парцеле кч 5594 нови премјер
 63. Одлука о додјели другорангираном – припрема и штампање Службеног гласника Града Добоја
 64. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – израда измјене дијела регулационог плана
 65. Поништење поступка јавне набавке – израда РП Гробље Шушњари 
 66. Одлука о додјели другорангираном – изградња моста на ријеци Спречи 
 67. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – одржавање фонтане и аутоматског система за наводњавање 2020
 68. Одлука о отказу поступка јавне набавке – редовно одржавање јавне расвјете
 69. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – извођење радова на рехабилитацији пута R465a у МЗ Зелиња Горња
 70. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – набавка средстава за заштиту и прихрану паприке
 71. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – асфалтирање локалног пута у МЗ Липац
 72. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – извођење кровопокривачких радова у Великој Буковици
 73. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – реконструкција приступног пута до локације за изградњу стамбеног објекта у МЗ Зелиња Доња
 74. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – санација канцеларија дома Вила МЗ Макљеновац
 75. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – санација дијелова локалног пута у МЗ Осјечани – Дуга Њива
 76. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – асфалтирање четири дионнице у МЗ Бољанић
 77. Одлука о отказивању набавке – услуге припреме и штампања Службеног гласника Града Добоја
 78. Одлука о директном споразуму – набавка заштитне опреме маске за лице
 79. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – асфалтирање МЗ Текућица 
 80. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – санација и одржавање путне инфраструктуре
 81. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – СФОР-овски пут 
 82. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – радови на реконструкцији магистралног вреловода
 83. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – асфалтирање у МЗ Горња Пакленица и МЗ Брезици
 84. Одлука о директном споразуму – услуге оглашавања ГУ – емитовање огласа, обавјештења и јавних позива
 85. Одлука о поништењу – радови на реконструкцији улице Кнеза Лазара ЛОТ 2
 86. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – извођење грађевинских и занатско-грађевинских на дворани МЗ Бољанић
 87. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – извођење радова на СРО Липац
 88. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – радови на реконструкцији улице Кнеза Лазара
 89. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – санација три друштвена дома
 90. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – радови на измјештању топловода и топлотне подстанице из објекта ГУ Добој 
 91. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – асфалтирање двије дионице пута у МЗ Грапска
 92. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – набавка копир апарата 
 93. Одлука о додјели другорангираном – извођење радова на реконструкцији улице Кнеза Лазара
 94. Одлука о додјели најповољнијег понуђача – изградња градске саобраћајнице
 95. Информација о провођењу поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци видео-надзора
 96. Одлука о отказивању поступка набавке – услуге медијског праћења градоначелника и активности локалне заједнице
 97. Одлука о избору најповољнијег понуђача – асфалтирање у седам МЗ на Крњину
 98. Одлука о избору најповољнијег извођача – радови на адаптацији, санацији и унапређењу инфраструктуре фудбалског стадиона
 99. Одлука о избору најповољнијег понуђача – идејно рјешење објеката за контролу минималних водостаја ријеке Босне 
 100. Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка и уградња видео надзорних камера
 101. Одлука о избору најповољнијег понуђача – посипање и одржавање у 8 МЗ
 102. Одлука о избору најповољнијег понуђача – кредитно задужење 
 103. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Израда ГП електроинсталација ПС Усора
 104. Информација о реализацији уговора опште управе са 31.03.2020 
 105. Информација о реализацији уговора опште управе са 30.06.2020 
 106. Информација о реализацији уговора опште управе са 30.09.2020 
 107. Информација о реализацији уговора опште управе са 31.12.2020 
 108. Информација о реализацији уговора Одјељења за просторно уређење са 31.12.2020
 109. Информација о реализацији уговора цивилна заштита са 31.12.2020 
 110. Информација о реализацији уговора Одјељења за пољопривреду са 31.12.2020
 111. Информација о реализацији уговора за Привреду и друштвене дјелатности са 31.12.2020
 112. Информација о реализацији уговора одјељења за финансија – 2020 
 1. Одлука ДС - Израда ревизије са израдом Елабората ППЗ за дворану
 2. Одлука о избору најповољнијег понуђача -хоризонтална сигнализација 2019
 3. Одлука о поништењу - набавка материјала за текуће одржавање
 4. Одлука о додјели другорангираном - радови на уређењу до гп к.ч. бр. 6813/8
 5. Одлука о избору најповољнијег понуђача - рекламирање билборд
 6. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка и монтажа канцеларијског материјала
 7. Одлука о избору најповољнијег понуђача - возила
 8. Одлука о избору најповојнијег понуђача - рачунарска опрема
 9. Одлука о избору најповољнијег понуђача - оглашавање у дневној штампи за 2019
 10. Одлука о избору најповољнијег понуђача - редовно одржавање јавне расвјете 2019
 11. Одлука о избору најповољнијег понуђача -банке
 12. Одлука ДС - Израда УТУ, Стручног мишљења и Елабората ППЗ
 13. Одлука о избору најповољнијег понуђача - средства за одржавање хигијене
 14. Одлука ДС - Израда УТУ саобраћајнице на потезу од Ул. Николе Тесле до бензинске пумпе „Брчкогас“ у Добоју
 15. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Војводе Синђелића
 16. Одлука ДС - набавка поклон пакета ракије за потребе ГУ Добој
 17. Одлука ДС - набавка рекламног материјала за потребе ГУ Добој
 18. Одлука о избору најповољнијег извођача - санација путева и регулација водотокова
 19. Одлука о избору најповољнијег понуђача - прехрамбени производи (ЈПУ "Мајке Југовић" - обданиште)
 20. Одлука о избору најповољнијег понуђача - остали прехрамбени производи (ЈПУ "Мајке Југовић" - обданиште)
 21. Одлука о избору најповољнијег понуђача - средства за одржавање хигијене (ЈПУ "Мајке Југовић" - обданиште)
 22. Одлука о избору најповољнијег понуђача - пекарски производи (ЈПУ "Мајке Југовић" - обданиште)
 23. Одлука о избору најповољнијег понуђача - конвекциона пећ (ЈПУ "Мајке Југовић" - обданиште)
 24. Одлука о избору најповољнијег понуђача - гориво (ЈПУ "Мајке Југовић" - обданиште)
 25. Одлука о избор најповољнијег понуђача - канцеларијски материјал (ЈПУ "Мајке Југовић" - обданиште)
 26. Одлука ДС - Израда УТУ за Спортску дворану
 27. Одлука о дођели другорангираном - редовно одржавање јавне расвјете
 28. Одлука о избору најповојнијег понуђача - набавка материјала за текуће одржавање
 29. Одлука о избору најповољнијег понуђача - извођење радова на изградњи 4 прилаза
 30. Одлука о избору најповољнијег поуђача - изградња моста у МЗ Рјечица
 31. Одлука о избору најповољнијег понуђача - колективно осигурање (ЈПУ "Мајке Југовић" - обданиште)
 32. Реализација уговора јавних набавки у 2018 - Ођељење за финансије
 33. Одлука о избору најповољнијег понуђача - реконструкција улице војводе Синђелића
 34. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда геолошких извјештаја
 35. Одлука о избору најповојнијег понуђача - лот 3 водовод МЗ Шеварлије
 36. Одлука о поништењу - лот 1 и лот 2
 37. Извјештај о реализацији ЈН 2018 - просторно
 38. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда и емитовање емисије хронике у 2019
 39. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда сливника и асфалтирање ригола
 40. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка рачунара 2019
 41. Одлука о избору најповољнијег понуђача - уклањање објеката у 2019
 42. Праћење реализације уговора 2019 ТВЈ
 43. Праћење реализације уговора са 05-03-2019 Одјељење за ИОР
 44. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда просторно планске документације
 45. Одлука о додјели другорангираном - израда сливника и асфалтирање ригола на тротоарима
 46. Одлука о избору најповољнијег понуђача - асфалтирање осам дионица
 47. Одлука ДС - набавка ватрогасних униформи и обуће за ТВЈ
 48. Одлука о поништењу јавне набавке - рампа
 49. Одлука о избору најповољнијег извођача - изградња полигона Дијаманти
 50. Одлука о избору најповољнијег понуђача - медијско праћење 2019
 51. Одлука директни споразум - израда еколошког пројект Усора
 52. Одлука диретни споразум - израда еколошког пројекта Суво Поље
 53. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Изградња септичких јама
 54. Одлука директни споразум - геодетске услуге израда елабората нова улица
 55. Одлука о додјели другорангираном - мост МЗ Рјечица
 56. Одлука о поништењу - санација простора у пасажа
 57. Одлука о избору најповољнијег извођача - радови на изградњи љетне позорнице у МЗ Кожухе
 58. Одлука о поништењу - Дом војске
 59. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка и уградња канализационих арматура, решетки, сливника и поклопаца
 60. Одлука о избору најповољнијег понуђача - медијско праћење градоначелника
 61. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање фонтане
 62. Одлука о отказу МЗ Рјечица
 63. Одлука о избору најповољнијег понуђача - санација некатегорисаног пута у МЗ Липац
 64. Одлука о избору најповољнијег понуђача - уту услови
 65. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови на уређењу
 66. Одлука ДС - Израда пројекта адаптације, санације, и унапређења инфраструктуре фудбалског стадиона
 67. Одлука о избору најповољнијег понуђача - лот 1 и лот 2
 68. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Меџлис
 69. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда основе заштите уређења и кориштења пољ. земљишта
 70. Одлука о избору најповољнијег понуђача - извођење радова на санацији канцеларија објекат бившег дома војске
 71. Одлука о избору најповољнијег понуђача - извођење радова на електроенергетске инсталације наставак улице Цара Душана
 72. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одлука пасаж
 73. Одлука о стављању ван снаге одлуке о прању возила и вулканизерских услуга
 74. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка тонера и кертриџа у 2019
 75. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови вреловоду омега
 76. Одлука о избору најповољнијег понуђача - насипање локалних путева
 77. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови на огранку магистралног вреловода код Брчко гаса у Добоју
 78. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одлука водоводна мрежа Подкамен
 79. Одлука о првој измјени и допуни Плана ЈН 2019
 80. Одлука о првој измјени и допуни Плана ЈН 2019 - табеларни приказ
 81. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда просторно планске документације
 82. Одлука о избору најповољнијег понуђача - извођење радова на водоводном систему Брђани Осјечани
 83. Одлука о избору најповољнијег понуђача - кредитно задужење
 84. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка опреме за апликацију ЕРВ
 85. Одлука о понистењу - опоравак од поплава
 86. Одлука о избору најповољнијег понудаца - кредитно задужење 4 100 000 КМ
 87. Одлука о избору најповољнијег понудаца - набавка и уградња металних и бетонских парковских клупа и канти за смеце
 88. Одлука ДС - спиратон апарати
 89. Позив за доставу иницијалне понуде - израда сливника у улици Цара Дусана
 90. Одлука о избору најповољнијег понуђача - адаптацији објеката водоснабдијевања Липац
 91. Одлука о покретању - Израда пројекта фискултурне сале у МЗ Бољаниц
 92. Одлука о поништењу - изградња 21 стамбене јединице повратницима хрватске националности
 93. Одлука о избору најповољнијег понуђача - ел. инсталације у наставку ул. Цара Душана
 94. Одлука о другој измјени и допуни Плана ЈН 2019
 95. Друга измјена Плана ЈН 2019 - табела
 96. Праћење реализације уговора Општа Управа са 30.06.2019. године
 97. Одлука о избору најповољнијег понуђача - извођење радова на реновирању сале СГ
 98. Одлука ДС - Санација оштећених дијелова ограде на надвожњаку у Костајници и на мосту у Барама
 99. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови на уређењу до грађ.парцеле к.ч. 6508
 100. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Извођење припреемних радова за монтажу вјештачке траве
 101. Одлука о избору најповољнијег понуђача - прикупљање и транспорт комуналног отпада
 102. Одлука о додјели другорангираном - лот 2 електро радови
 103. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда стручног мишљења о стабилности објекта Емина Синановић Шеварлије
 104. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Доња Пакленица
 105. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка униформи за потребе одјељења за послове комуналне полиције
 106. Одлука ДС - Извођење радова на санацији крова стамбеног објекта у улици Војводе Мишића
 107. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка и уградња гумених успоривача саобраћаја
 108. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда УТУ, стручног мишљења и пројекта изградње дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју Велика Буковица
 109. Позив за доставу иницијалне понуде у преговарачком поступку без објаве обавјештења - извођење радова на изради прилаза стамбеним и пословним објектима у ул. Војводе Синђелића
 110. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда Главног пројекта наставка изградње колектора фекалне канализације насеља „Аеродром“ у Руданци

 111. Одлука ДС - Извођење радова на реновирању канцеларија Ођељења за просторно уређење Градске управе Добој
 112. Одлука о избору најповољнијег понуђача - извођење завршних грађевинских радова наа цркви Светог Григорија Чудотворца
 113. Одлука о избору најповољнијег понуђача - изградња и асфалтирање прилазне саобраћајнице до ПС Руданка са изградњом цјевовода
 114. Одлука о избору најповољнијег понуђача - изградња тротоара са лијеве стране локалног пута Руданка - Зарјеча
 115. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда Главног пројекта за изградњу и реконструкцију јавних површина за потребе спортског објекта
 116. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Извођење радова на изградњи прилаза стамбеним и пословним објектима у ул. Војводе Синђелића
 117. Одлука о избору најповољнијег понуђача - насипање локалних путева у МЗ на подручју града Добоја
 118. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови на изградњи прикључака за воду корисницима пројекта Опоравак од поплава
 119. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови на уређењу до грађ.парцеле к.ч. 6704
 120. Одлука о поништењу - Извођење радова на изградњи прикључака за воду корисницима пројекта – „Опоравак од поплава“
 121. Одлука о поништењу Ћосић промеks
 1. Одлука о избору - набавка и монтажа канцеларијског намјештаја
 2. Одлука директни споразум - штампање летака и брошура
 3. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање рачунара 2018.
 4. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка тонера и кертриџа у 2018.
 5. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка новог возила
 6. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда Сл. гл. Града Добој и књиговезачке услуге
 7. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка рачунара
 8. Одлука о избору најповољнијег извођача - ел. радови СПО Соња и Ема
 9. Одлука о избору најповољнијег понуђача - вертикална сигнализација 2018
 10. Одлука о избору најповољнијег понудјача - набавка горива 2018
 11. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање и санација градских саобраћајница 2018
 12. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање и сервисирање возила 2018
 13. Одлука о избору најповољнијег понуђача - средства за одржавање хигијене 2018
 14. Одлука о избору најповољнијег понуђача - прање моторих возила 2018
 15. Одлука о избору најповољнијег понуђача - реконструкција полигона код ОШ Петар Кочић
 16. Одлука о избору најповољнијег извођача - радови на санацији дијела пута у Свјетличи
 17. Одлука о избору најповољнијег понуђача - редовно одржавање јавне расвјете
 18. Одлука о избору - медијско праћење у 2018
 19. Одлука о избору - израда и емитовање емисије Хронике Добоја у 2018
 20. Одлука о избору најповољнијег извођача - хоризонтална сигнализација
 21. Одлука о избору најповољнијег понудјаца - Израда елабората санитарне застите
 22. Одлука директни споразум - набавка фотокопир апарата
 23. Одлука о избору најповољњијег извођача - изградња и санација 20 стамбених јединица
 24. Позив за достављање иницијалних понуда - Изводјење додатних радова ОС ђура Јаксић
 25. Информација о проводеном преговарачком поступку - фрескопис црква Кожухе
 26. Одлука - директни споразум - набавка геолошких услуга
 27. Одлука о избору најповољнијег понуђача - чишћење јавних површина
 28. Одлука о избору најповољнијег понуђача - чишћење и одржавање јавних 2018
 29. Одлука (директни споразум) - набавка геолошких услуга
 30. Одлука о избору најповољнијег понуђача- фрескопис
 31. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови на регулација водотокова
 32. Одлука - директни споразум - набавка дневне стампе 2018
 33. Одлука о избору најповољнијег понуђача - додатни радови ОШ Ђура Јакшић
 34. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање фонтане и аутоматског система за наводњавање
 35. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда измјене дијела РП Центар блок 1 и 10
 36. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка и уградња канализационих арматура
 37. Праћење реализације ЈН - Одјељење за стамбено-комуналне послове
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - хоризонтална
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - јавна расвјета
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - одрзавање фонтане
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - реконструкција Улице Св. Сава
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - ресетке
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - семафори
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - топловод и вреловод
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - тротоарске плоце
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - украшавање 2017
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - зимска
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - реконструкција Улице Срп. Соколова
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - ударне рупе
  ПРАЋЕЊЕ Реализације уговор - вертикална
 38. Праћење реализације ЈН - Одјељење за финансије
 39. Праћење реализације ЈН - Одјељење за општу управу
 40. Праћење реализације ЈН - Одјељење за привреду
 41. Праћење реализације ЈН - Одјељење за просторно уређење
 42. Одлука о избору најповољнијег изводјаца - парковске клупе
 43. Одлука о избори најповољнијег понуђача - измијештање водоводних инсталација
 44. Одлука о избору најповољнијег понуђача - машина за пуњење џакова
 45. Одлука о избору најповољнијег понуђача - кредитно задужење
 46. Одлука - директни споразум - набавка аутобуског превоза
 47. Одлука о избору најповољнијег понуђача - санација подвоз̌њака
 48. Одлука о избору најповољнијег извођача - дератизација
 49. Одлука (директни споразум) - атест спиратон апарата
 50. Одлука о избору најповољнијег извођача - уређење до грађевинске парцеле к.ч. 3436
 51. Одлука директни споразум - набавка и уградња самостојећих парковских канти за смеће
 52. Одлука о избору најповољнијег понућача - израда пројекта
 53. Одлука о избору најповољнијег понићача - уклањање објеката у 2018. години
 54. Одлука ДС - измјена РП Центар - блок 5
 55. Одлука ДС - измјена РП Центар - блок 5-1
 56. Одлука ДС - измјене дијела РП - Доњи Град
 57. Одлука ДС - израда УТУ за реконструкцију ул. Југ Богдана
 58. Одлука о избору најповољнијег извоћача - санација 20 тротоара у МЗ Добој Нови
 59. Одлука о отказу - израда главног пројекта
 60. Одлука - директни споразум - израда стручних мишљења
 61. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова на санацији равног крова изнад објекта бившег Министарства одбране у Добоју
 62. Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1-Чишћење канала у насељу Буковац и регулација тока Великог Лијешња - Лот 2-просијецање и изградња новог некатегорисаног пута у МЗ Горња Пакленица - Лот 3-санација локалних путева у МЗ Љескове Воде – Раковац, МЗ Крчевине, МЗ Шеварлије, МЗ Поточани и МЗ Которско, санација пута у МЗ Доња Пакленица, дионица Живковићи.
 63. Одлука о избору најповољнијег понуђача за санацију пута у МЗ Осјечани
 64. Одлука о избору најповољнијег понуђача за санацију пута у МЗ Трњани
 65. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда УТУ за кружни ток - раскрсница магистрални пут М-17 и М-4 у насељу Пијескови
 66. Одлука о избору најповољнијег понуђача-израда УТУ за кружни ток - раскрсница Улице Стефана Првовенчаног и магистрални пут М-17
 67. Одлука о избору најповољнијег понуђача за асфалтирање пута у МЗ Суво поље
 68. Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу 20 стамбених јединица повратницима хрватске националности
 69. Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу трибина у МЗ Буковачке Чивчије
 70. Одлука о избору најповољнијег понуђача за Набавку и уградњу техничког камена – кречњака за посипање некатегорисаних путева на локалитетима у Мјесним заједницама Вучијака-Крњина-Озрена и Требаве
 71. Одлука о избору најповољнијег понуђача за санацију три клизишта на путу Осјечанске Чивчије - Дуга Њива
 72. Одлука ДС - Израда главног пројекта за реконструкцију дијела улице Југ Богдана
 73. Одлука ДС - израда стручних мишљења за изградњу 2 кружна тока
 74. Одлука о избору најповољнијег понуђача - санација дијела улице Видовданске
 75. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка униформи за ТВЈ
 76. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови на уређењу Г.П. к.ч. 6898
 77. Одлука о избору најповољнијег извоћача - асфалтирање пута у мз Горња Пакленица
 78. Одлука о избору најповољнијег понућача - набавка и уградња техничког камена
 79. Одлука о избору најповољнијег понућача - израда просторно планске документације
 80. Одлука ДС - Израда измјене РП Доњи Град - Добој, ревизија блок 9 
 81. Информација о провођењу ЈН путем преговарачког поступка
 82. Одлука о избору најповољнијег понуђача - санација у МЗ Скиповац
 83. Одлука о избору најповољнијег понуђача - извођење радова на изградњи 10 прилаз
 84. Одлука о избору најповољнијег понуђача - асфалтирање у мз Доња Пакленица
 85. Одлука о избору најповољнијег понуђача - асфалтирање у МЗ Стријежевица (гробље-школа)
 86. Одлука о избору најповољнијег понуђача - асфалтирање у МЗ Горња Пакленица (Миловановићи)
 87. Одлука о избору најповољнијег извођача - фреске
 88. Одлука о првој измјени и допуни Плана ЈН за 2018
 89. Прва измјена 2018 - табеларни приказ
 90. Одлука о избору најповољнијег извођача - асфалтирање у мз Бољанић
 91. Одлука о избору најповољнијег извођача - асфалтирање прилазног пута
 92. Одлука о избору другорангираног понуђача
 93. Одлука о избору најповољнијег понуђача - градска дворана реконструкција
 94. Одлука о избору најповољнијег понуђача - реконструкција водоводне мреже
 95. Одлука о избору најповољнијег понуђача - уређење до грађевинске парцеле
 96. Одлука ДС - Израда измјене дијела Регулационог плана - "Средњошколски центар - Усора"
 97. Одлука о поништењу - водовод и канализација
 98. Одлука о поништењу - Осојница
 99. Одлука о избору најповољнијег извођача - деминирање 2018
 100. Одлука о избору најповољнијег извођача - радови на уређењу до грађ.парцеле к.ч. 6898
 101. Одлука о избору најповољнијег извођача - МЗ Гаврићи
 102. Одлука о избору најповољнијег извођача - МЗ Липац
 103. Одлука о избору најповољнијег понуђача - асфалтирање локалних путних праваца
 104. Одлука о избору најповољнијег понуђача - насипање локалних путева
 105. Одлука о избору најповољнијег понуђача - тротоари
 106. Одлука о избору најповољнијег понуђача асфалтирање девет дионица
 107. Одлука о избору најповољнијег понуђача - опреме за два дјечја игралишта
 108. Одлука о избору другорангираног - асфалтирање девет дионица
 109. Одлука о избору другорангираног - тротоари
 110. Одлука о избору другорангираног - дјечја игралишта
 111. Одлука о избору најповољнијег понуђача - асфалтирање Зелиња
 112. Одлука о избору најповољнијег понуђача - вреловод
 113. Одлука о избору најповољнијег понуђача - опрема за видео надзор
 114. Одлука о избору најповољнијег понуђача - дом културе Козухе
 115. Одлука о избору најповољнијег понуђача - спортска дворана
 116. Одлука о избору најповољнијег понуђача - грађ. радови два игралишта
 117. Одлука о избору најповољнијег понуђача - пумпна станица
 118. Одлука о другој измјени Плана ЈН за 2018
 119. Друга измјена Плана ЈН 2018 - табела
 120. Одлука о отказу поступка Вучијак, Крњин, Озрен и Требава
 121. Одлука о отказу поступка МЗ Зелиња, Горњи Скиповац,Горња Палежница и Доња Палежница
 122. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Колективно осигурање запослених 2019
 123. Извјештај о реализацији плана ЈН - Одјељење за просторно уређење
 124. Одлука о избору другорангираног понуђача
 125. Одлука о избору најповољнијег понуђача - асфалтирање у МЗ Осјечанске Чивчије
 126. Одлука о избору најповољнијег понуђача - зимска служба 2018/2019
 127. Одлука о избору најповољнијег понуђача - украшавање града 2018-2019
 128. Одлука о избору најповољнијег понуђача - изградња вк мреже ул. Цара Душана
 129. Одлука о избору најповољнијег понуђача - асфалтирање у Мз Мајевац
 130. Одлука о избору најповољнијег понуђача - санација рупа МЗ Костајница
 131. Одлука о избору најповољнијег понуђача - уређење до грађ. парцеле 4882
 132. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одр. и санација гр. саобраћајница 2019
 133. Одлука о избору најповољнијег понуђача - реконструкција ул. Краља Твртка
 134. Одлука о избору најповољнијег понуђача - изградњи дијела улице Цара Душана
 135. Одлука о поништењу поступка јавне набавке - надвожљак Костајница
 136. Одлука о избору најповољнијег извођача - вертикална сигнализација у 2019
 137. Одлука ДС - Набавка ватрогасне опреме за ТВЈ
 138. Одлука ДС - Периодични љекарски преглед за ТВЈ
 139. Одлука о избору најповољнијег извођача - набавка горива 2019
 140. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови на уређењу до грађ. парцеле к.ч. 5656
 141. Одлука о избору најповољнијег понуђача - декорација 2018
 142. Одлука ДС - израда 47 стручних мишљења
 143. Одлука о избору најповољнијег понуђача - чишћење
 144. Одлука о избору најповољнијег понуђача - повратничка
 145. Одлука о поништењу - инфраструктура
 146. Одлука о избору најповољнијег понуђача - јавна расвјета Мз Чаире
 147. Одлука о избору најповољнијег понуђача - радови на уређењу до 6813
 148. Одлука о избору најповољнијег понуђача - прање моторних возила
 149. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање семафора
 150. Одлука о трећој измјени и допуни плана ЈН 2018
 151. Трећа измјена 2018 (табела)
 152. Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда Службеног гласника
 153. Одлука о избору најповољнијег понуђача - изградња тротоара МЗ Грапска и столарија Дом културе Буковачке Чивчије
 154. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка канцеларијског материјала
 155. Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање и сервисирање возила
 1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку Одржавање семафора и семафорске опреме у граду Добоју у 2017. години
 2. Одлука о избору најповољнијег понуђача пружање услуга рекламирања на билборду новогодишњих, божићних и осмомартовских честитки
 3. Одлука о избору најповољнијег понуђача о набавци горива за 2017 годину
 4. Одлука о избору најповољнијег понуђача за оглашавање града Добоја у дневној штампи за 2017. годину
 5. Одлука о најповољнијем понуђачу за чишћење и одржавање јавних површина за 2017 годину
 6. Одлука о најповољнијем понуђачу о редовном одржавању јавне расвјете 2017.годину
 7. Одлука о избору најповољнијег понуђача за одржавање и санацију градских саобраћајница у граду Добоју у 2017 години
 8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за медијско праћење за 2017. годину
 9. Одлука о најповољнијем извођачу за израду пројекта узбуњивања
 10. Одлука о најповољнијем извођачу за набавку и уградњу вертикалне сигнализације на подручју града Добоја у 2017. години
 11. Одлука о најповољнијем извођачу за јавну набавку о Изради измјене дијела регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија блок 6
 12. Одлука о поништењу јавне набавке о прању возила
 13. Одлука о набавци дневних новина у 2017. години
 14. Одлука о ДС - УТУ услови за трафостанице и далеководе у 2017. години
 15. Одлука о одржавању рачунара у 2017. години
 16. Позив за достављање понуда за физицко обезбјеђење објеката у 2017 години
 17. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку алата и опреме за ТВЈ града Добоја
 18. Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду и емитовање емисије Хроника Добоја
 19. Одлука о избору најповољнијег понуђача за Колективно осигурање запослених у Градској управи Добоја у 2017.
 20. Одлука о избору најповољнијег понудјаца за јавну набавку рекламног материјала за 2017. годину
 21. Одлука о избору најповољнијег понудјаца за израду РП "Стари мост"
 22. Одлука о избору најповољнијег понудјаца о радовима на сигнализацији улица Цара Душана и Југ Богдана
 23. Одлука о избору најповољнијег понудјаца за набавку материјала за текуће одржавање објеката и инсталација ГУ Добој за 2017.годину
 24. Одлука о избору наповољнијег понудјаца за одржавање и сервисирање возила ГУ Добоја за 2017. годину
 25. Одлука о поништењу одлуке о одржавању фонтане и аутоматског система за наводњавање зелених површина у градском парку
 26. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за одржавање хигијене у ГУ Добоја за 2017. годину
 27. Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга пословних банака за 2017. и 2018. годину
 28. Реализовани уговори - Одјељење за обнову и развој
 29. Реализација уговора за 2016. годину - Одјељење за финансије
 30. Реализација уговора за 2016. годину - Одјељење за просторно уређење
 31. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за 2017. годину
 32. Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду хоризонталне сигнализације на подручју града Добоја у 2017. години
 33. Релизација уговора за 2016. годину Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
 34. Одлука о избору наповољнијег понуђача о изради Службеног гласника града Добоја за 2017. годину
 35. Одлука о усвајању Плана ЈН за 2017. годину
 36. Одлука о најповољнијем понуђачу за набавку тонера и кетриџа за потребе Градске управе града Добоја
 37. Одлука о најповољнијем понуђачу за Физичко обезбјеђење објеката Градске управе Добој у 2017. години
 38. Одлука о резултатима квалификације у преговарачком поступку
 39. Одлука о најповољнијем понуђачу за набавку и уградњу канализационих арматура, решетки, сливника и поклопаца за 2017. годину
 40. Одлука о најповољнијем понуђачу за пружање услуга зимске службе за сезону 2016. – 2017. године
 41. Реализација уговора за 2016. годину - Одјељење за општу управу
 42. Одлука о најповољнијем понуђачу за пружање услуга прања моторних возила и вулканизерске услуге за возила у власништву Града Добоја у 2017.години
 43. Одлука о најповољнијем понуђачу Санација клизишта на подручју града Добоја у 2017. години
 44. Одлука о најповољнијем понуђачу за набавку и уградња канализационих арматура, решетки, сливника и поклопаца у граду Добоју у 2017. години
 45. Одлука о најповољнијем понуђачу о Пружању услуга кориштења фотокопир апарата за потребе градске управе Добој у 2017. години
 46. Одлука о најповољнијем понуђачу за јавну набавку услуга хотелског смјештаја у граду Добоју за учеснике пројекта прекограничне сарадње у периоду од 03.3.2017. до 05.3.2017
 47. Одлука о најповољнијем понуђачу за јавну набавку Пружање услуга зимске службе за сезону 2017/2018.
 48. ДРИГ - План јавних набавки за 2017. годину (страна 1) страна 2 и страна 3
 49. ДИРГ одлука о најповољнијем понуђачу за набавку погонског горива и других пратећих роба
 50. Одлука о најповољнијем понуђачу за јавну набавку одржавање фонтане и аутоматског система за наводњавање зелених површина у градском парку у 2017. години
 51. Одлука о најповољнијем понуђачу за набавку и монтажу канцеларијског намјештаја за потребе Градске управе Добој у 2017. години
 52. Одлука о најповољнијем понуђачу за набавку рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе Добој у 2017. години
 53. Одлука о избору другорангираног понуђача за јавну набавку – одржавање фонтане и аутоматског система за наводњавање зелених површина у градском парку у Добоју у 2017. години
 54. Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку - Радови на уклањању спрудишта ријеке Босне од моста на Усори до жељезничког моста на ријеци Босни у Руданци
 55. Одлука о избору најповољнијег понуђача Уговор за јавну набавку услуга – „Атест Спиратон апарата за заштиту дисајних органа ватрогасаца ТВЈ Градске управе Добој – 20 ком
 56. Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку Израда регулационог плана „Магистрални пут“ Добој
 57. Одлука о поништењу јавне набавке Извођење радова на санацији три стана у власништву Градске управе Добој
 58. Одлука о избору најповољније извођача за јавну набавку Израда измјене дијела регулационог плана „Центар“ Добој ревизија блок 6
 59. Одлука о избору најповољнијег извођача за израду Рег. плана Преслица
 60. Праћење реализације уговора - Одјељење за изградњу, обнову и развој
 61. Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку Санација и адаптација канцеларија Радио Добоја
 62. Одлука о најповољнијем понуђачу за јавну набавку услуге прољетне и јесење дератизације на подручју града Добоја
 63. Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга – „израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу моста на ријеци Спречи“
 64. Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку Уклањање објеката у 2017.години на подручју града Добоја
 65. Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду урбанистичко-техничких услова за реконструкцију улице Кнеза Милоша
 66. Измјена Плана јавних набавки за 2017. годину ДИРГ - страна 1 страна 2 страна 3 страна 4 страна 5 страна 6
 67. Одлука о избору најповољнијег извођача за извођење грађевинских радова, радова на дијелу електроинсталација и дијелу радова на водоводу и канализацији ОШ „Ђура Јакшић“ Подновље
 68. Праћење реализације уговора Одјељење за општу управу јун 2017
 69. Радови на уређењу до грађ. парцеле к.ч. 5383
 70. Уређење до грађевинске парцеле к.ч. 5679 18
 71. Асфалтирање локалног пута у МЗ Горња Пакленица
 72. Одлука о избору најбољег понуђача - кредитно задужење
 73. Израда главног пројекта реконструкције и санације улица у Добоју
 74. Израда РП центар - усора
 75. Одлука о поништењу -санација три стана
 76. Одлука о избору другорангираног понуђача
 77. Образац праћења реализације уговора - Одјељење за ИОР јул 2017
 78. Одлука о избору најбољег понуђача - паркинг аутомати ДИРГ
 79. Одлука о избору најповољнијег извођача - реконструкција дијела ул. Српских соколова
 80. Одлука о првој измјени и допуни плана ЈН за 2017
 81. План Јавних набавки за 2017 - Прва измјена и допуна
 82. Израда измјене дијела РП центар блок 8
 83. Израда измјене дијела РП центар блок 2
 84. Одлука о поништењу - прикупљање и одвоз ком. отпада
 85. Одлука о поништењу - санација три стана
 86. Одлука о избору најбољег понуђача - Радови на на уклањању спрудишта
 87. ОДЛУКА ДС - израда УТУ за колектор УСОРА
 88. Набавка материјала за реконструкцију топловода и вреловода
 89. Пресјек стања реализације уговора ОУ 09-17
 90. Избор најповољнијег понуђача - радови на уређењу до грађ.парцеле к.ч. 5462
 91. Одлука о поништењу - лот 2 електро радови к.ч. 57981
 92. Одлука о отказу поступка асфалтирање у МЗ Фоча
 93. Одлука о поништењу поступка набавке радови на уређењу до грађевинске парцеле к.ч. 5462 лот 2 електро радови
 94. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ - израда, монтажа и постављање парковских клупа
 95. Одлука ДС - измјена РП Центар блок 9 - Војводе Синдјелица
 96. Одлука о избору најповољнијег понуђача - реконструкција локалног пута у МЗ Липац
 97. Одлука - директни споразум - арматурно-бетонске плоче
 98. Одлука о додјели другорангираном - радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5798/1
 99. Одлука о поништењу - Колективно осигурање
 100. Одлука о поништењу - Израда, монтажа и постављање парковских клупа
 101. Одлука о избору најповољнијег понуђача - украшавање града
 102. Одлука - директни споразум - љекарски преглед ватрогасаца
 103. Одлука о избору најповољнијег понуђача - санација путева
 104. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - угоститељске услуге 2018-2019
 105. Позив - Прање возила и вулканизерске услуге 2018
 106. Одлука о избору најповољнијег извођача - санација стана у улици Југ Богдана
 107. Одлука о наставку поступка јавне набавке
 108. Одлука о избору најповољнијег извођача - одржавање семафора у 2018
 109. Одлука о избору - редовно одржавање јавне расвјете 2018
 110. Одлука о избору - набавка материјала за текуће одржавање 2018
 111. Одлука о избору - набавка канцеларијског материјала 2018
 112. Одлука о избору - Колективно осигурање запослених у Градској управи Града Добоја у 2018
 113. Одлука о избору - угоститељске услуге 2018-2019
 114. Одлука о избору - набавка новог ватрогасног возила
 115. Одлука о додјели другорангираном - санација клизишта
 116. Одлука директни споразум - набавка сендвица за уцеснике пројекта Заједно у ватру
 1. Реализација уговора за 2015. годину - Ођељење за финансије
 2. Одлука о усвајању Плана јавних набавки у 2016
 3. Одлука о трецој измјени Плана ЈН за 2016
 4. Трећа измјена и допуна Плана ЈН за 2016
 5. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела рег.плана центар ревизија блок 7
 6. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуге одржавања паркинг аутомата и кориштење софтвера на паркинг рампама, за потребе ЈП "ДИРГ" Добој
 7. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела рег.плана центар ревизија кч 5726 1
 8. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела рег.плана центар ревизија блок 1
 9. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Изградња канализације у насељу Миљковац
 10. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела рег.плана центар ревизија блок4
 11. Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Набавка и уградња аутоматског омекшивача и рефлектора за санцију фонтане
 12. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Радови на уређењу грађевинског земљишта до парцеле кч 7603
 13. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Санација и одржавање локалних путева у 2015.16.
 14. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела рег.плана центар ревизија тужилаштво
 15. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Путничко возило Бријест
 16. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Деминирање - техничко извиђање
 17. Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Измјена и допуна дијела рег. плана ревизија
 18. Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Набавка половног теретног моторног возила - камион за цишцење канализационог система за потребе ЈП "ДИРГ" Добој
 19. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Радови на пословном простору бр. 1 у Ул. Немањина бб на парцели 5663 ко Добој
 20. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Радови на одржавању, реконструкцији и адаптацији објекта
 21. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Измијештање инфраструктурних водова
 22. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда генералног и главног пројекта
 23. Одлука о избору најповољњег понуђача - Електроенергетски прикључак стамбеног објекта Борачка 2 ламела Д
 24. Одлука о избору најповољијег понуђача - Електроенергетски прикључак стамбеног објекта Борачка 2 ламела Е
 25. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка тонера за Херокс 3615 и 3215
 26. Одлука о настављању поступка - Измјена дијела РП Центар
 27. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела рег.плана Центар - ревизија, бл.1 - к.ч. 4872 и 4873-1
 28. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка спасилачког чамца
 29. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела рег.плана центар ревизија блок1
 30. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Зимска служба 2015-16
 31. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела рег.плана центар ревизија блок 6
 32. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Одржавање рачунара и ИТ опреме у ГУ Добој
 33. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда и емитовање емисије хронике Добоја за 2016.
 34. Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка маркетиншких услуга-промоција, реклама и оглашавања путем медија за потребе јп "Дирг" доо
 35. Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуга израде стручне документације о процијени ризика радних мјеста
 36. Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Израда, монтажа и постављање клупа и канти 3
 37. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција кровне конструкције Дома културе Грабовица 4
 38. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Медијско праћење градоначелника и представника Града Добој
 39. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда Просторног и Урбанистичког плана Града Добој
 40. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда хоризонталне сигнализације на подручју Града Добој за 2016. годину
 41. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка компресора за пуњење спиратон боца изолационих апарата за ватрогасце
 42. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавку електронских картица за евидентирање запослених Градске управе
 43. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција и ревитализација фасаде у контексту објекта ЈУ Мајке Југовица у Старом граду у Добоју
 44. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Санација путева и регулација водотокова
 45. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Хуманитарно деминирање на подручју града Добоја
 46. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Измјена Регулационог плана Центар Добој, ревизија, блок 2 (Зелена пијаца)
 47. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Уређење до грађевинске парцеле кц 5500 1 Одлука о избору
 48. Одлука о поништењу јавне набавке - Израда парковских клупа и канти
 49. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуга израде Елабората за уплањење 21 индивидуалног стамбеног објекта у насељу Баре
 50. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка рацунара и рацунарске опреме
 51. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка материјала за водоснабдјевање МЗ Палезница
 52. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела регулационог плана центар блок 6
 53. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Чишћење и одржавање јавних зелених и асфалтних површина
 54. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка рачунара и екстерног резача дискова за потребе Скупштине Града
 55. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка тонера Херокс за потребе ГУ Добој
 56. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Радови на водоводном систему МЗ Свјетлича
 57. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Уређење парковских и јавних површина
 58. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција водоводне мреже у ул. Николе Тесле
 59. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Санација стана у власништву Града Добој
 60. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција улице између М17 и ул. Николе Тесле
 61. Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Набавка и уградња канализационих арматура решетки сливника и поклопаца
 62. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Радови на санацији локалних путева у повратничким насељима
 63. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Санација канцеларија у објекту Дома културе на Усори
 64. Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Израда монтажа и постављање клупа и канти
 65. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Уређење грађевинског земљишта к.ч. 5520
 66. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција и адаптација МЗ Грабовица
 67. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција и адаптација МЗ Грабовица (другорангирани понуђач)
 68. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Угоститељске услуге за потребе Градске управе Добој
 69. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Уређење до грађевинске парцеле кч 5500 1
 70. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Изградња јавне расвејете у ул Војводе Мишића
 71. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Уклањање објеката у 2016
 72. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Елаборат за експропријацију уређења корита и израду заштитног насипа ријеке Босне
 73. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда Елабората за експропријацију регулације потока - ободног канала Лијешањ
 74. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела регулационог плана "Центар" Добој, блок 2
 75. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка алата за рад сервисера у ТВЈ Добој
 76. Одлука о избору најповољнијег понуђача - УТУ услови за изградњу прецрпне станице 7637-2 КО Усора
 77. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда Главног пројекта моста преко ријеке Лукавице у насељу Сјенина
 78. Одлука о првој измјени и допуни Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2016 годину
 79. Прва допуна и измјена Плана јавних набавки Градске управе Добој у 2016 години
 80. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израде пројектне документације за трансформаторску станицу 10_04 КВ у власниству града Добој
 81. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда пројектне документације прикључних 10 КВ далековода за трансформаторске станице 10_04 КВ у власниству града Добоја
 82. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Санација и насипање локалних и некатегорисаних путева и асфалтирање кратких дионица
 83. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Измјештање канализационог колектора у Видовданској улици
 84. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда монтажа и постављање парковских клупа и канти у Добоју у 2016
 85. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуга израде Главног пројекта сигнализације ул. Цара Душана и Југ Богдана
 86. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција потпорног зида у МЗ Крчевине
 87. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Главни пројекат моста на ријеци Лукавица ( другорангирани понуђач )
 88. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Уређење грађевинског земљиста кч 6813
 89. Одлука о поништењу поступка јавних набавки - Уређење грађевинског земљиста кч 6813-2 електро радови
 90. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 4
 91. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела регулационог плана центар блок 2
 92. Одлука о другој измјени и допуни плана јавних набавки Градске управе Добој за 2016
 93. Друга измјена и допуна плана јавних набавки Градске управе Добој у 2016
 94. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна расвјета у МЗ Сјенина и МЗ Чаире
 95. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Радови на изради епоксидног пода у Дому културе у Которском
 96. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Радови на реконструкцији улице Немањина
 97. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Радови на инфраструктурном опремању градевинског земљиста РП Средњосколски центар Добој
 98. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција улице Стефана Првовенцаног
 99. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција Дом културе Усора
 100. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Санација клизишта насталих усљед елементарних непогода
 101. Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Радови на сигнализацији раскрснице улица Цара Душана и Југ Богдана у Добоју
 102. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка погонског горива, мазива и осталих пратећих роба за возила Јавног предузећа " Дирекција за изградњу и развој града Добој" д.о.о
 103. Израда и допуна плана јавних набавки за 2016. годину - Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и развој града Добој" д.о.о
 104. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Израда измјене дијела регулационог плана Доњи град блок 3
 105. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Извођење електро радова на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. 68132
 106. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Радови на адаптацији и санацији објекта Основне школе Свети Сава
 107. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Изградња дијела водоводне мреже у улици Николе Тесле у Добоју
 108. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуга израде урбанистичко-техничких услова за реконструкцију улице Немањина у Добоју
 109. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Уређење грађевинског земљишта к.ч. 5549
 110. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Уређење грађевинског земљишта к.ч.6764
 111. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Зимска служба 2016 - 2017 година
 112. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Реконструкција дијела канализационе мреже у улици Светог Саве
 113. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Услуге периодичног љекарског прегледа за 28 ватрогасаца Територијалне ватрогасне јединице Градске управе Добој"
 114. Одлука о избору најповољнијег понуђача о изради Регулационог плана „Општа болница“ Добој