Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Међународна сарадња

УНДП

Развојни програм Уједињених нација (УНДП) је глобална развојна мрежа УН-а, која дјелује у скоро 170 земаља и територија. У Босни и Херцеговини, посвећени смо помагању земљи кроз јачање државних и локалних капацитета за провођење политичких, економских и социјалних реформи и развоја. УНДП годишње у БиХ реализује близу 30 милиона америчких долара кроз своје четири кључне области дјеловања: Правда и сигурност, Социјално укључивање и демократска управа, Рурални и регионални развој, и Енергија и околиш. Поред тога, УНДП се стара о Уреду резидентног координатора УН-а за БиХ, те уско сарађује са осталим УН агенцијама, које реализују још 20 милиона америчких долара програмских средстава.


ОСЦЕ

Главни циљ Мисије ОСЦЕ-а је промовисање стабилности и помирења, истовремено помажући Босни и Херцеговини на њеном путу ка регионалној политичкој, економској и социјалној интеграцији. Активности Мисије имају за циљ да подстичу системе управљања, правде и образовања који подржавају људска права и владавину закона за све грађане. Штавише, Мисија подржава развој ефикасног, одзивног и инклузивног сектора безбједности у Босни и Херцеговини, у складу са међународним стандардима.