Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника града Добоја се оснива као посебна организациона јединца у складу са чланом 63. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 97/16) ради вршења савјетодавних, протоколарних и административно техничких послова Градоначелника.

Кабинет градоначелника обавља следеће послове:

  • ­ координира у раду са другим органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама Градоначелника,
  • ­ координацију рада са другим организационим јединицама у Градској управи, Скупштином града и њеним радним тијелима,
  • ­ послове савјетника Градоначелника, послове протокола, послове организовања презентације Града у земљи и иностранству,
  • ­ обезбјеђује документациону основу и чување информација и података о активностима органа Града,
  • ­ послове јавног обавјештавња о активностима органа Града,
  • ­ послове односа са јавношћу,
  • ­ обезбјеђује примјену Закона о слободи приступа информацијама у оквиру свога дјелокруга рада,
  • ­ послове праћења реализације Стратегије развоја Града и других стратешких планова и програма
  • пружања стручних и административних послова за потребе Градоначелника, као и друге послове које му Градоначелник стави у дјелокруг рада.

Шеф Кабинета градоначелника: Драган Василић.

Телефон: +387 53 242 200