Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Матична канцеларија

МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Уписи чињеница рођења, смрти и вјенчања у матичне књиге врше се у складу са Законом о матичним књигама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/09 и 43/13) и Упутством о вођењу матичних књига („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13).

МАТИЧНА КЊИГА РОЂЕНИХ

УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА – дијете рођено у здраственој установи

Рођење дјетета у здравственој установи дужна је пријавити здравстевена установа.

Родитељи дјетета рођеног у здравственој установи у обавези су најкасније у року од 30 дана да се изјасне о личном имену дјетета које ће бити уписано у матичну књигу рођених.

Матичар је у обавези у даљем року од 15 дана обавјестити надлежни орган старатељства о чињеници ако дјетету није одређено лично име, ако се родитељи нису споразумјели о личном имену или ако матичара о истом нису обавјестили.