Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Предсједник скупштине

Предсједник Скупштине заступа и представља Скупштину града, сазива сједнице, њима предсједава и потписује акте Скупштине. Правила замјене предсједника Скупштине града уређују се Пословником Скупштине града.

Поступак опозива предсједника и потпредсједника Скупштине града као и престанак функције у другим случајевима утврђеним законом, уређује се Пословником Скупштине града.