Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Замјеник градоначелника

Градоначелник има замјеника који му помаже у вршењу дужности. Замјеник извршава дужности које му повјери Градоначелник, замјењује га и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

Скупштина бира и разрјешава замјеника на приједлог Градоначелника. Мандат замјеника траје до краја мандата Скупштине која га је изабрала.

Дужност замјеника градоначелника у овом мандату обавља Славко Ковачевић, дипломирани инжињер пољопривреде.