Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Територијална ватрогасна јединица

Одлуком о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Добој број: 01-013-455/13 од 23.12.2013. године основана је Територијална ватрогасна јединица у складу са чланом 40. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број: 10/12), те због посебних услова оснивања организује се као посебна организациона јединица.

Територијална ватрогасна јединица врши законом утврђену дјелатност професионалних ватрогасних јединица, учествује у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасних интервенција, гашење пожара и спасавање људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама и друге послове утврђене законским и другим прописима из области за коју је основана.