Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Градоначелник


Градоначелник је носилац извршне власти у Граду, руководи Градском управом, и одговоран је за њен рад. Градоначелник заступа и представља Град.

Градоначелник се бира на период од четири године, непосредним тајним изборима, у складу са законом. Мандат престаје прије истека времена на које је изабран, из разлога прописаних изборним законом.

На редовним локалним изборима 2016. године за градоначелника Добоја изабран је Обрен Петровић. Обрен Петровић је на општим изборима у октобру 2018. изабран за посланика у Парламентарној скупштини БиХ, и према Изборном закону морао је изабрати који од мандата ће задржати.

На пријевременим локалним изборима одржаним 17. фебруара 2019. године за градоначелника Добоја изабран је Борис Јеринић.