Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одбори и комисије

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

 1. Милош Букејловић
 2. Младен Гајић
 3. Радослав Николић
 4. Есмин Махмутовић
 5. Слађан Јовић

ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА

 1. Мирослав Милошевић
 2. Оливера Недић
 3. Ведран Глигорић

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ

 1. Зоран Благојевић
 2. Жана Никић
 3. Драган Ђукић
 4. Раде Милачак
 5. Анис Хусаковић

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И КАПИТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Младен Гајић
 2. Вељко Јаћимовић
 3. Данијела Пебић
 4. Селена Васиљевић
 5. Гордана Пашалић

КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И САРАДЊУ СА ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА

 1. Мирослав Милошевић
 2. Славко Пејић
 3. Лидија Алаџић
 4. Зоран Гојковић
 5. Зоран Лукић

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 1. Предраг Лазић
 2. Рада Танасић
 3. Изаим Хаџикадунић

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

 1. Радослав Николић
 2. Анис Хусаковић
 3. Мирослав Гаврић

КОМИСИЈА ЗА ИНВАЛИДСКО- БОРАЧКУ ЗАШТИТУ

 1. Перо Тубић
 2. Слободан Девић
 3. Миленко Цвијановић
 4. Зоран Благојевић
 5. Дејан Ковачевић

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛИЈЕЂА И ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

 1. Вељко Јаћимовић
 2. Славко Пејић
 3. Наташа Марић
 4. Синиша Лукић
 5. Милена Лончар

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ

 1. Александар Гогановић
 2. Сенахид Спахић
 3. Сњежана Радић

КОМИСИЈА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ

 1. Есмин Махмутовић
 2. Мирослав Гаврић
 3. Драган Ђукић

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ

 1. Срећко Рекановић
 2. Славко Пејић
 3. Ведран Глигорић
 4. Дејан Ковачевић
 5. Амир Хуртић

ЕТИЧКИ ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОВОЂЕЊА КОДЕКСА ПОНАШАЊА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА

 1. Миленко Цвијановић
 2. Александар Гогановић
 3. Вељко Јаћимовић
 4. Севлид Хуртић
 5. Раде Тешић

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

 1. Мирослав Милошевић
 2. Милош Букејловић
 3. Есмин Махмутовић
 4. Ведран Глигорић
 5. Младен Лазаревић

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА

 1. Севлид Хуртић
 2. Игор Петровић
 3. Вељко Јаћимовић
 4. Оливера Недић
 5. Мирослав Гаврић

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

 1. Слободанка Панић
 2. Оливера Недић
 3. Гордана Перић
 4. Сретко Ђурковић
 5. Амир Хуртић

ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО

 1. Младен Гајић
 2. Слободанка Панић
 3. Предраг Лазић
 4. Радослав Николић
 5. Александар Суботић

ОДБОР ЗА САРАДЊУ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 1. Мирослав Гаврић
 2. Сенахид Спахић
 3. Александар Гогановић
 4. Елена Спасојевић
 5. Игор Петровић

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ

 1. Раде Тешић
 2. Раде Милачак
 3. Драго Хандановић
 4. Гордана Перић
 5. Мирослав Милошевић

САВЈЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 1. Зоран Благојевић
 2. Оливера Недић
 3. Михајло Арсенић
 4. Данијела Микић
 5. Дејан Ковачевић

САВЈЕТ ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

 1. Игор Петровић
 2. Младен Лазаревић
 3. Зоран Благојевић
 4. Севлид Хуртић
 5. Драган Марковић