Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одбори и комисије

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

 1. Милош Букејловић
 2. Предраг Лазић
 3. Сања Вулић
 4. Есмин Махмутовић
 5. Слађан Јовић

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ

 1. Предраг Лазић
 2. Радмила Млинаревић
 3. Енеса Јотић
 4. Милош Букејловић
 5. Зоран Благојевић

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И КАПИТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Слађан Јовић
 2. Данијел Гајић
 3. Миленко Николић
 4. Сњежана Радић
 5. Гордана Пашалић

КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И САРАДЊУ СА ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА

 1. Зоран Благојевић
 2. Ален Старчевић
 3. Лидија Алаџић
 4. Зоран Гојковић
 5. Зоран Лукић

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 1. Предраг Лазић
 2. Рада Танасић
 3. Изаим Хаџикадунић

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

 1. Жељко Ђуричић
 2. Младен Филиповић
 3. Мирослав Гаврић

КОМИСИЈА ЗА ИНВАЛИДСКО- БОРАЧКУ ЗАШТИТУ

 1. Перо Тубић
 2. Слободан Девић
 3. Рада Танасић
 4. Зоран Благојевић
 5. Ратко Мочић

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛИЈЕЂА И ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

 1. Данијел Гајић
 2. Сретко Ђурковић
 3. Милан Ћорић
 4. Радмила Млинаревић
 5. Марина Туркић

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ

 1. Дарко Вукојевић
 2. Сања Вулић
 3. Дијана Плоскић

КОМИСИЈА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ

 1. Есмин Махмутовић
 2. Мирослав Гаврић
 3. Стојан Радић

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ

 1. Мурвет Бајрактаревић
 2. Драгић Ружојчић
 3. Дајана Давидовић
 4. Ратко Мочић
 5. Амир Хуртић

ЕТИЧКИ ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОВОЂЕЊА КОДЕКСА ПОНАШАЊА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА

 1. Слободан Васиљевић
 2. Бојан Старчевић
 3. Дејан Нарић
 4. Амир Хуртић
 5. Далиборка Лукић

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

 1. Ратко Мочић
 2. Слободан Нешковић
 3. Војислав Рађа
 4. Ведран Глигорић
 5. Мурвет Бајрактаревић

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА

 1. Севлид Хуртић
 2. Рада Танасић
 3. Слађан Јовић
 4. Милош Букејловић
 5. Мирослав Гаврић

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

 1. Рада Танасић
 2. Далиборка Лукић
 3. Дијана Плоскић
 4. Сретко Ђурковић
 5. Амир Хуртић

ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО

 1. Сања Вулић
 2. Дејан Нарић
 3. Предраг Лазић
 4. Радослав Николић
 5. Срђан Тодоровић

ОДБОР ЗА САРАДЊУ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 1. Слађан Јовић
 2. Мурвет Бајрактаревић
 3. Ален Старчевић
 4. Синиша Симић
 5. Војислав Рађа

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ

 1. Дејан Нарић
 2. Срећко Рекановић
 3. Драго Хандановић
 4. Гордана Перић
 5. Ведран Глигорић

САВЈЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 1. Милош Букејловић
 2. Дејан Ковачевић
 3. Михајло Арсенић
 4. Данијела Микић
 5. Бојан Старчевић

САВЈЕТ ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

 1. Драгић Ружојчић
 2. Слободан Васиљевић
 3. Милош Букејловић
 4. Севлид Хуртић
 5. Драган Марковић