Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Обавјештење о јавној расправи

Обавјештавамо одборнике, невладине организације, политичке странке, привредне субјекте као и све заинтересоване грађане да ће дана 02.09.2021. године у 10:00 часова у Великој сали Скупштине Града Добој бити одржана јавна расправа по следећим тачкама:

  1. Разматрање Нацрта програма кориштења прихода од посебних накнада за шуме у 2021. години,
  2. Разматрање Нацрта Годишњег програма рада предшколске установе за предшколску 2021/2022 годину,
  3. Разматрање Нацрта Стратегије безбједности саобраћаја Града Добој 2019-2028 године.

Одлука о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по V Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19, 8/20), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добој доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по V Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном V Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој број: 02-022-1320/21  од  15.07.2021.године

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

1. Маријана Благојевић и Срђан Благојевић, модел 2.

2. Теа Ђедовић и Славиша Ђедовић, модел 2.

3. Сања Драгојловић и Зоран Драгојловић, модел 1.

4. Винка Живковић и Бранислав Живковић, модел 2.

5. Милица Ђурђевић и Владан Ђурђевић, модел 2.

6. Сњежана Ђурановић и Дејан Ђурановић, модел 2.

7. Мирела Ђекић и Слађан Ђекић, модел 2.

8. Тамара Бојић и Дејан Бојић, модел 2.

9. Александра Лукић и Милош Лукић, модел 2.

10. Антонела Бандић и Драгољуб Бандић, модел 2.

11. Љубинка Василић и Љубиша Василић, модел 2.

12. Маја Пуљановић и Дражен Пуљановић, модел 2.

13. Кристина Ђурковић и Жарко Ђурковић, модел 2.

14.  Виолета Јовић и Богдан Јовић, модел 2.

15.  Сандра Радојчић и Лука Радојчић, модел 1.

16.  Наташа Мишић и Никола Мишић, модел 2. 

17.  Јелена Пашалић и Дарко Пашалић, модел 2.

18.  Марина Тодоровић и Александар Тодоровић, модел 2.

19.  Јована Блажановић и Дејан Блажановић, модел 2.

III

Задужује се  Предсједник Комисије за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом Градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања  стамбених јединица.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Града Добој и званичној интернет презентацији Града Добој.

Број: 02-022-1682 /21
Датум: 23.08.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић

Oбавјештење о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Број: 02-022-1648 /21.
Добој,17.08. 2021. године

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 60. став 18.и члана 77. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“, број:1/17), а у вези са Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:3/20) и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године, Градоначелник Града Добој, д о н о с и:

ОДЛУКУ

о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног  имена

Члан 1.

Овом одлуком додјељује се субвенција за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, пословним субјектима, а на основу Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:3/20) и Јавног позива пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године.

Члан 2.

Право на субвенцију за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, у складу са расположивим средствима остварује самостални предузетник/правно лицe, који на дан 31.12.2019. године, нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу комуналне таксе за истицање пословног имена, а којем је забрањено обављање дјелатности, односно ограничено или отежано обављање дјелатности, за аликвотни дио комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године у висини њихове обавезе и то 100%, односно 50% износа аликвотног дијела комуналне таксе, a како слиједи:

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је табела у којој су наведени пословни субјекти којим се додјељује субвенција за дио износа комуналне таксе за истицање пословног имена, са дефинисаним износима одобрене субвенције по пословним субјектима.

Редни бројИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ ФИРМЕ  ИЗНОС  ПОСТОТАК СУБВЕНЦИЈЕ
1.RTV SERVIS „MG ELEKTRONIK“ Goran Pjanić s.p. Doboj10,00 KM  50%
2.Vulkanizerska radnja i autopraonica „AUTO RAD ILIĆ“  Goran Ilić s.p. Doboj8,75  KM50%
3.Prodavnica MIMA” Daliborka Miličević s.p. Doboj2,60  KM50%
4.Advokatska kancelarija Jaramaz Refika Doboj50,00 KM50%
5.Advokat Jelena Bjelošević Kopanja Doboj50,00 KM50%
6.Advokat Lukić Draženko Doboj50,00 KM50%
7.Advokat Siniša Mikić Doboj50,00 KM50%
8.Advokat Siniša Đorđević Doboj50,00 KM50%
9.Agencija “ZLATA” Gordana Milićević s.p. Doboj18,75 KM50%
10.Auto taxi  Nedo Jović s.p. Doboj12,50 KM50%
11.Kafe “IMPERIJA” Nedo Jović s.p. Doboj37,50 KM100%
12.ZTR “DELTA Igor Ćišić s.p. Doboj20,00 KM100%
13.STR “GRABOVICA” s.p. Brane Popović Doboj25,10 KM50%
14.Taksi “BOJIĆ” Bojan Bojić s.p. Doboj12,50 KM100%
15.“MOBIL KAFE” Đorđe Todorović Doboj37,50 KM100%
16.“MOBIL TREJD 2” Doboj25,00 KM100%
17.“MOBIL TREJD 3” Nevenka MiladinovićDoboj25,00 KM100%
18.“MOBIL TREJD 1” Goran Todorović Doboj25,00 KM100%
19.RTV SERVIS „KOLOR“, Milenko Starčević s.p.  Doboj10,00  KM50%
20.Restoran „TRI FENJERA“ Željko Đuričić s.p. Bukovica Velika75,00 KM100%
21.„WATER JET“ D.O.O. Doboj62,50  KM50%
22.“DŽOKER” D.O.O. Doboj1.416,00KM100%
23.„RAIN MANAGAMENT“ D.O.O. Doboj125,00  KM100%
24.ZD „RISTIĆ“ s.p. Velinko Ristić17,50  KM50%
25.Cvjećara “MIMOZA” Marina Jovanović s.p. Doboj12,50 KM50%
26.FIZIO ART  D  Suzana Maksimović Doboj20,00 KM100%
27.Butik “RENOME” Savo Đurić s.p. Doboj25,00 KM100%
28.Restoran “HARIZMA”  s.p. Doboj75,00 KM100%
29.Pivnica “PRVA SRPSKA PIVNICA”  s.p. Doboj37,50 KM100%
30.Trgovina polovne robe “VENKA” Poljice25,00 KM100%
31.FS ”SANDRA” Sandra Đurić s.p. Doboj15,00 KM100%
32.Taksi prevoz “MIŠIĆ” Milenko Mišić s.p. Doboj25,00 KM100%
33.Trgovina Komision “BRUNDO” Bušletić37,50 KM100%
34.Frizerski salon “KO TE ŠIŠA”, Lejla Rakić Pašić s.p. Doboj15,00 KM100%
35.Zanatska radnja “KONRAD”, Vladimir Nedić s.p. Doboj5,00 KM50%
36.Trgovina “ELEKTROMATERIJAL STJEPANOVIĆ”, s.p. Doboj3,13 KM  50%
37.Samostalna agencija za računovodstvo “FIL RAD” Slavica Vukojević18,75 KM  50%
УКУПНО2.530,58 КМ

Члан 4.

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Града Добој.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис  Јеринић

Обавјештење о обустави саобраћаја поводом посјете патријарха српског Порфирија Граду Добоју

Полицијска управа Добој обавјештава грађане да ће поводом Преображења Господњег и посјете Његове светости патријарха српског Порфирија граду Добоју, бити обустављен саобраћај на сљедећим локацијама:

Дана 18.08.2021. године, у временском периоду од 17,00 до 20, 00 часова:

• улица Краља Александра (од кружног тока до улице Војводе Мишића)
• дио улице Поп Љубина (од раскрснице са улицом Требавска до средње медицинске школе)

Дана 19.08.2021. године, у временском периоду од 06,00 до 15,00 часова:

• улица Краља Александра
• дио улице Поп Љубине (до болничке капије)
• улица Кнеза Лазара (у близини угоститељског објекта „Куштро“)
• улица Цара Душана (од раскрснице са улицом Југ Богдана до „СФОР-овог пута“)

Дана 19.08.2021. године, у временском периоду од 12,00 до 15,00 часова:

• улица Краља Александра
• улица Немањина
• улица Кнеза Лазара
• улица Хиландарска и
• дио улице Цара Душана (од раскрснице улице Југ Богдана до раскрснице са улицом Хиландарска).


Такође, обавјештавамо вас да је одређен алтернативни правац за кретање санитетских возила до Дома здравља и градске болнице улицама Светог Саве, Меше Селимовића и Поп Љубине.

Апелујемо на грађане да поштују саобраћајна правила и прописе те да поштују наређења полицијских службеника како би наведени догађај протекао без инцидената.