Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ДЈЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Обајештавамо Вас да ће ЈЗУ Дом здравља Добој организовати систематске прегледе дјеце за упис у први разред основне школе у периоду од 25.05.2020. до 19.06.2020.године сваког радног дана од 07 h и 30 минута до 14 часова и 30 минута.

Прегледи ће се обављати у просторијама које су посебно означене и налазе се у сутерену Дома здравља, а имају и посебан улаз да дјеца не би долазила у контакт са осталим пацијентима и здравственим радницима. Зато се моле родитељи да контактирају телефоном надлежну особу и закажу преглед.Телефон за заказивање прегледа дјеце је 065/547-498.

Одмах након прегледа обавиће се и редовна вакцинација у Хигијенско епидемиолошкој служби. Прегледе ће обављати љекари у централној згради Дома здравља у складу са распоредом који је одобрен од стране директора Дома здравља, а у теренским амбулантама прегледи ће се обављати у складу са распоредом рада љекара у амбулантама. Дјеца која у овом периоду не буду прегледана због објективних разлога могу се јавити у тим породичне медицине у коме су регистровани.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ЈЕФТИЋ ДУШАН

Душан Јевтић, Грапска Доња бб, Добoј, предао је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС захтјев за издавање еколошке дозволе за фарму за тов пилића на локацији к.ч. бр. 96 (нови премјер) к.о. Грапска Доња, капацитета 50 000 бројлера по турнусу.

Приложене Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе, заинтересована јавност може погледати  у просторијама Одјељења за стамбено-комуналне послове, улица Св. Саве број 26 (Стара Јахорина, канцеларија број 17), у складу са члановима 39. и 88. Закона о заштити животне средине  («Сл. гласник Републике Српске» број: 71/12 и 79/15)  и на основу истих дати своје мишљење и примједбе.

Сва мишљења и примједбе достављају се у писаној форми на Одјељење за стамбено-комуналне послове до 11.06.2020. године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: “ИНТЕГРАЛ-ИНЖИЊЕРИНГ”

„ИНТЕГРАЛ ИНЖИЊЕРИНГ“ а.д. Лакташи предао је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС захтјев за издавање еколошке дозволе за погон за производњу бетонске смјесе капацитета 100m3/h и асфалтну базу капацитета 160-220 t/h на локацији Јоховац, територија Града Добоја.

Приложене Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе, заинтересована јавност може погледати  у просторијама Одјељења за стамбено-комуналне послове, улица Св. Саве број 26 (Стара Јахорина, канцеларија број 17), у складу са члановима 39. и 88. Закона о заштити животне средине  («Сл. гласник Републике Српске» број: 71/12 и 79/15)  и на основу истих дати своје мишљење и примједбе.

Сва мишљења и примједбе достављају се у писаној форми на Одјељење за стамбено-комуналне послове до 11.06.2020. године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Обавјештавамо правна лица и предузетнике којима је било забрањено обављање дјелатности у марту 2020. године, да провјере да ли се налазе на списку које је објавило Министарство привреде и предузетништва Републике Српске.

У колико се не налазе на списку, потребно је да електронском поштом лично пошаљу захтјев са траженим подацима, како би били уврштени на наведени списак и остварили право за исплату пореза на доходак и доприноса на плату за мјесец март 2020. године.

Списак можете преузети на сљедећем линку:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/SpisakPravnihLica_ZabranjenRadMart_200504.aspx