Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Обавјештење о јавној расправи-Разматрање Нацрта Стратегије развоја социјалног становања Града Добој 2020.-2030. године

Обавјештавамо  одборнике, невладине организације, политичке странке, привредне субјекте, као и све заинтересоване грађане да се од 04.06.2021. године на јавну расправу ставља сљедећи нацрт стратегије:

1.      Разматрање Нацрта Стратегије развоја социјалног становања Града Добој 2020.-2030. године.

Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 јавна расправа биће организована на начин да све заинтересоване стране могу подносити приједлоге у писаном облику почев од 04.06.2021. године па у наредних 30  дана, односно до 04.07.2021. године.

Заинтересовани своје приједлоге могу достављати надлежном Одјељењу за стамбено-комуналне послове или у стручну службу Скупштине Града Добој.

Материјал за јавну расправу можете преузети овдје

Позив домаћим фирмама да се пријаве у базу добављача за њемачке фирме

Обавјештавамо вас да је Представништво њемачке привреде у БиХ, њемачке Спољнотрговинске коморе (AHK) у земљама Западног Балкана и њемачко Удружење за управљање материјалима, увоз и логистику (BME e.V.) покренуло 7. Иницијативу  добављача у земљама Западног Балкана 2021. године.

Рок за пријаву је 11. јун 2021. године.

Циљ пројекта је да њемачке фирме пронађу нове потенцијалне добављаче роба и услуга из региона у секторима: машинство, металопрерађивачки сектор, сектора аутоиндустрије, сектор прераде и производње материјала од пластике, сектор електротехнике и електронике.

Концепт пројекта базира се на „B2B-matchmaking“ механизму.Иницијатива добављача и B2B разговори одржаће се од 28.09.2021. до 15.10.2021. године.

Пријавни формулар и детаљне информације доступне су овдје.

Одлука о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по IV Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова

        На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добој доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по IV Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

I

       Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном IV Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој број: 02-022-2839/20  од  17.12.2020.године

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

1. Ивана Грчак и Никола Грчак, модел 2.

2. Јована Милошевић и Стефан Милошевић, модел 2.

3. Перина Лукић и Александар Лукић, модел 2.

4. Сузана Предојевић и Славољуб Предојевић, модел 2.

5. Лејла Никић и Мирослав Никић, модел 2.

6. Марија Тодоровић и Миљан Тодоровић, модел 2.

7. Виолета Јовић-Петровић и Далибор Петровић, модел 2.

8. Андријана Ђурковић и Велибор Ђурковић, модел 2.

9. Слађана Кењић и Стефан Кењић, модел 2.

10. Валерија Макрић и Срђан Макрић, модел 2.

11. Љубинка Мишурић и Марко Мишурић, модел 2.

12. Дајана Малетић и Александар Малетић, модел 2.

13. Наташа Ристић и Стефан Ристић, модел 2. 

14. Вања Илић и Владан Илић, модел 2. 

15. Дајана Мићановић и Бранислав Мићановић, модел 2.

16. Милица Кнежевић и Немања Кнежевић, модел 2.

III

        Задужује се  Предсједник Комисије за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом Градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања  стамбених јединица.

IV

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Града Добој и званичној интернет презентацији Града Добој.

Број: 02-022-923 /21                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 31.05.2021. године                                                                                        Борис Јеринић

Обавјештење о јавном позиву – Измјене дијела Регулационог плана „Средњошколски центар- Усора“ Добој и Измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој- ревизија, блок 10

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Број: 05/           / 21

Добој, 27. 05. 2021. године

ГРАД ДОБОЈ

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

            ПРЕДМЕТ: Јавни позив.- доставља се.-

            У прилогу Вам достављамо текст јавног позива, који је потребно објавити од 31. 05. 2021. до 15. 06. 2021. године, сходно члану 42., став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласнике Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), потребно објавити у најмање два средства информисања.

            Потребно је да нас писмено обавијестите о датуму објављивања и у којим средствима информисања су објављени јавни позиви, односно, доставите доказ о објављивању овог позива.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                      В. Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

  1. Наслову                                                                      Нина Букејловић, дипл. инж. арх.
  2. овом Одјељењу
  3. а/а

На основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење Града Добој, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се заинтересована лица која су власници покретности у обухвату:

  • Измјене дијела Регулационог плана „Средњошколски центар- Усора“ Добој
  • Измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој- ревизија, блок 10,
  • на земљишту или објекту, односно, објектима у њиховом власништву на к.ч. број: 7612/1, 7610, 7611, 7609, 7608, 7604, 7606, 7605, 7607, 8225/5- дио, 7614/1- дио, 8226- дио к.о. Добој ( „Средњошколски центар- Усора“ Добој),  к.ч. број: 7276/12, 7280, 7282- дио, 7278, 7276/8- дио, 7277- дио, 7279- дио, 7283/1, 8268- дио, 8260- дио, 7203- дио, 7204/1- дио, 6908- дио, 6907, 6906 и 6905 к.о. Добој („Центар“ Добој- ревизија, блок 10),

Подручје обухвата: на раскрсници ул. Добојских бригада и ул. Николе Тесле („Средњошколски центар- Усора“ Добој),

Подручје обухвата: улица Кнеза Милоша („Центар“ Добој- ревизија, блок 10).

РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА ТРАЈЕ ОД

31. 05. 2021. ДО 15. 06. 2021.

ГРАД ДОБОЈ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ