Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Обавјештење о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Овом одлуком додјељује се субвенција за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, пословним субјектима, а на основу Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:4/21) и Јавног позива пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица настали усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARSA-COV-2, број: 02-022-792/21 од 10.05.2021. године.

Опширније у документу.

Обавјештење за пчеларе

Подсјећамо пчеларе, који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака Републике Српске, да су дужни,  у складу са Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Сл. Гласник РС, број 116/11, два пута годишње доставити податке о бројном стању пчелињих заједница, на дан 31. март и 30. септембар текуће године, у року од 15 дана од дана утврђеног стања, на прописаном обрасцу (Прилог број 2). 

Пчелари достављају податке градском органу управе посредством удружења  или  задруге чији су чланови, а остали пчелари податке достављају директно градском органу управе.

Одјељење за пољопривреду града Добој све податке обједињује и доставља  Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Сугерише се Удружењу пчелара да на ову дужност подсјети своје чланове, како би податке доставили на вријеме.

Информације на тел. 053-242-115.

Радни састанак са директорима школа

Директори основних школа присуствоваће радном састанку са градоначелником, Борисом Јеринићем 8. октобра 2021.године са почетком у 9 часова. Тема састанка је проналажење рјешења за превазилажење проблема финансирања превоза. Град Добој је једини град у Републици Српској који је у стопостотном проценту покривао трошкове превоза ученика од тренутка када је ресорно министарство саопштило да нема средстава.

Обавјештење о јавној расправи

Обавјештавамо одборнике, невладине организације, политичке странке, привредне субјекте као и све заинтересоване грађане да ће дана 02.09.2021. године у 10:00 часова у Великој сали Скупштине Града Добој бити одржана јавна расправа по следећим тачкама:

  1. Разматрање Нацрта програма кориштења прихода од посебних накнада за шуме у 2021. години,
  2. Разматрање Нацрта Годишњег програма рада предшколске установе за предшколску 2021/2022 годину,
  3. Разматрање Нацрта Стратегије безбједности саобраћаја Града Добој 2019-2028 године.