Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Обавјештење за подношење захтјева за Поносну картицу Републике Српске за породице са троје и више дјеце

Обавјештавамо све породице са троје и више дјеце од којих је најмање једно малољетно, а који нису поднијели захтјев за Поносну картицу Републике Српске да од 2022. године могу поново да подносе захтјеве све до краја текуће године.

Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију:

 • доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа)
 • родни лист за свако дијете
 • фотокопија личне карте подносиоца захтјева
 • увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији Града Добој

Захтјев можете преузети на инфо пулту Градске управе или на линку:

Образац за личне податке можете преузети у пдф. формату овдје.

Образац за Поносну картицу можете преузети у пдф. формату овдје.

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији на сљедећу адресу:
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ
Хиландарска 1, 74000 Добој

Комисија за одабир корисника Поносне картице Републике Српске за породице са троје и више дјеце

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавна расправа

Јавна расправа ће се одржати дана 20.01.2022. године (четвртак) са почетком у 10 часова у просторијама Центра за културу и образовање Добој.

ДНЕВНИ РЕД

 • Разматрање нацрта Програма одржавања , заштите , реконструкције и изградње локалних путева за 2022. годину
 • Разматрање нацрта Програма одржавања , санације и реконструкције водопривредних објеката и водотокова у 2022. години
 • Разматрање нацрта Плана коришћења средстава остварених од концесионих накнада у 2022. години

Јавној расправи ће присуствовати одборници Скупштине града Добоја и надлежни службеници Градске управе.

Напомена: Материјали који су предмет Јавне расправе су објављени на веб страници града Добојa и можете их преузети  о в д ј е.

Обавјештење ГИК

Градска изборна комисија Добој обавјештава грађане града Добоја, да је Скупштина Града Добој, на сједници одржаној дана 26.10.2021. године, донијела Одлуку о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница града Добој.

Избори ће се одржати дана 12.12.2021.године (недеља) у времену од 9,00 до 16,00 часова.

Избори ће се одржату у 63 мјесне заједнице на сљедећим локацијама.

Обавјештење о организовању јавне расправе

На основу члана 152. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17) заказује се

Ј А В Н А    Р А С П Р А В А

Која ће се одржати дана 08.12.2021. године у просторијама Велике сале Скупштине Града Добој (бивши Дом Војске) у 10:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Разматрање нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину,
 2. Разматрање нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину,
 3. Разматрање нацрта Програма рада за 2022. годину Јавног предузећа „Регионалне депоније“ Д.О.О. Добој,
 4. Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2022. годину Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој,
 5. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Дом за старија лица Добој“ за 2022. годину,
 6. Разматрање нацрта Програма рада за 2022. годину Градске развојне агенције Добој,
 7. Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2022. годину Јавне установе „Центар за културу и образовање“ Добој,
 8. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за 2022. годину,
 9. Разматрање нацрта Програма рада Музеја у Добоју за 2022. годину,
 10. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2022. годину,
 11. Разматрање нацрта Програма рада за 2022. годину Народне библиотеке Добој,
 12. Програма рада Туристичке организације Града Добој за 2022. годину,
 13. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2022. годину,
 14. Разматрање нацрта Програма рада Јавне здравствене установе Дом здравља Добој за 2022. годину,
 15. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“ за 2022. годину,
 16. Разматрање нацрта Програма рада за 2022. годину Фондације „Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој,
 17. Разматрање нацрта Програма рада Скупштине Града Добој за 2022. годину.

На јавној расправи ће присуствовати службеници из надлежних одјељења Града Добој, Скупштине Града Добој и јавних предузећа и установа чији су програми предмет јавне расправе.

Материјал за јавну расправу, можете преузети са овог линка.