Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јавни позив пословним субјектима у граду Добој за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

Комплетан текст Јавног позива за подношење захтјева за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, можете преузети у pdf. формату овдје.

Пријавни образац – јавна површина можете преузети у pdf. формату овдје.

Пријавни образац – ком. такса на фирму можете преузети у pdf. формату овдје.

Јавни позив за подношење захтјева за Поносну картицу РС за породице са троје и више дјеце

Комплетан текст Јавног позива за подношење захтјева за Поносну картицу Републике Српске за породице са троје и више дјеце можете преузети у pdf. формату овдје.

Образац за личне податке можете преузети у pdf. формату овдје.

Образац за Поносну картицу можете преузети у pdf. формату овдје.

Обавјештење – Јавна расправа о нацрту ребаланса буџета за 2021. годину

Број: 06-403- ___ /21

Добој, 26.04.2021.год.

Обавјештавамо Одјељења градске управе, Буџетске кориснике, одборнике, невладине организације, политичке субјекте, привредне субјекте, спортске клубове, представнике мјесних заједница, као и све заинтересоване грађане да се од 27.04.2021. године стављају на јавну расправу следећи нацрти одлука:

 1. Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2021. годину;
 2. Нацрт Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2021. годину.

Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 јавна расправа ће бити организована на начин да заинтересоване стране могу подносити приједлоге у писаном облику почев од 28.04. до 05.05.2021. године.

Заинтересовани могу своје приједлоге достављати надлежном Одјељењу за финансије или у Стручну службу Скупштине Града Добој.

Материјал за јавну расправу можете преузети овдје.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ФИНАНСИЈА

                                                                                           Миленко Николић, дипл.ек.

Јавни позив за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема и новчане награде за 2021.

На основу члана 12. Одлуке о признањима и наградама („Службени гласник општине Добој“, број: 1/02), Комисија за награде и признања Скупштине града Добој, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема и новчане награде за 2021. годину.

За дан Града Добој – 28. јуни додијелиће се у 2021. години плакета, амблем и новчане награде:

 • Плакета града Добоја је највише признање које се додјељује за допринос од општег значаја у свим областима рада и стваралаштва, те за изузетан допринос у развоју сарадње града Добој са другим општинама, градовима и институцијама.
 • Амблем града Добоја је признање које се додјељује за изузетне заслуге и остварење у свим областима рада и стваралаштва, посебно науке, културе, спорта, физичке културе, те за изузетно хумана дјела и испољену храброст.
 • Новчана награда града Добоја додјељује се као посебан вид признања младим ствараоцима града Добоја, за изузетне постигнуте резултате у области привреде, образовања, културе, спорта, и других области стваралаштва.

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ СЕ ДОДЈЕЉУЈУ

 • Предузећима, установама, невладиним организацијама и мјесним заједницама које су у свом дугогодишњем раду постигле изванредне радне резултате у повећању обима производње и услуга, у запошљавању, у развијању друштвено-политичког система, у развијању међуљудских односа, у образовно-васпитном дјеловању и културно-просветном животу своје средине, у развијању физичке културе, у комуналном уређењу свог подручја, у развоју и унапређењу здравствене и социјалне заштите у извршавању задатака и јачању система Цивилне заштите, у развијању рационализације, проналазаштва у свим видовима стваралаштва, у предузимању мјера на заштити човјекове средине, за развијање и његовање традиција отаџбинског рата, као и друге изванредне резултате у пословању и развоју града.
 • Радним људима и грађанима као појединцима, за изванредна иноваторска и проналазачка дјела у свим областима, за дугогодишњи успјешан друштвени рад, за изванредне и констатне радне резултате у области производње и услуга, за изузетне високе доприносе постигнуте у области пољопривреде, за примјерене резултате постигнуте у активности мјесних заједница и изградњи комуналних објеката одређеног мјеста, за дугогодишње успјешне радне резултате у образовању и васпитању, културном и спортском раду, за значајна остварења у литератури, ликовном, музичком и драмском раду, за несебичан хуман и примјеран рад у здравству, за несебичну храброст и хуманост испољену у спасавању људи и имовине као и за друге значајне резултате и залагање од интереса за град и ширу друштвену заједницу.

Приједлог за додјелу јавног признања могу поднијети појединци, привредни субјекти, установе, мјесне заједнице, удружења и други организациони облици и њихова тијела.

Приједлог за додјелу јавних признања подноси се у писменом облику, а садржи:

 • назив предлагача и његово сједиште,
 • име и презиме особе, односно назив субјекта који се предлаже за признање,
 • шире податке о заслугама и дјелима због којих се предлаже и
 • назив јавног признања за које се предлаже.

Приједлози за додјелу награда и признања се подносе Комисији за награде и признања Скупштине града Добој до 16. априла 2021.