Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ПРИВРЕДИ

ЈАВНИ ПОЗИВ:ПОДСТИЦАЈИ ПРИВРЕДНОМ СЕКТОРУ У ГРАДУ ДОБОЈУ У СВРХУ ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ, ПОВЕЋАЊА ПРОИЗВОДЊЕ И ОЧУВАЊА РАДНИХ МЈЕСТА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

БројНазив подносиоца пријавеБрој бодова
01.Штампарија ДМП за запошљавање инвалидних лица Добој80
02.СЗР Фотокопирница “ШКАВО“ с.п. Далибор Шкаво, Добој65
03.СУР Кафе бар “БУМЕРАНГ“ с.п. Драган Моћић, Добој60
04.Ресторан ,,Тројка“ с.п Боро Елез, Добој57
05.Угоститељска радња “Ђурић“ с.п Младенка Ђурић, Добој50
06.Роштиљница ,,Миленијум“ с.п. Александар Ђурић, Добој45
07.ЗУР “Diamond“ с.п Џенан Љубушкић, Добој37
08.Козметички студио „Имаге“ с.п. Оливера Драгановић, Добој37
09.СЗТР „Елит“ с.п. Златко Станковић, Добој32
10.Трговинска радња „Тијана“ с.п. Гогановић Боривојка, Добој30
11.„Митрофинал“ с.п. Душанка Митровић, Добој30
12.СЗР „БОШ Сервис“ с.п. Златан Милеуснић, Добој30
13.Аутомеханичар “EIN Company“ с.п. Нермин Алдобашић, Добој30
14.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА “Welcome“ с.п. Горан Митровић, Добој30
15.Кафе бар,,Амнезија“ с.п Владан Савић, Добој30
16.Козметички салон „Звездана“ с.п. Звездана Девић, Добој25
17.СЗР ФРИЗЕРСКИ САЛОН „Зорица“ с.п. Зорица Ђурић Добој25
18.Фризерски салон за жене и мушкарце “САНДРА“ с.п. Сандра Стојановић25
19.Козметички салон ,,Цеца“ с.п. Жељко Никић, Добој25
20.Фризерски салон ,,Жељка“ с.п. Жељана Стевановић, Добој25
21.КАФЕ БАР “Doboj Caffe“ с.п. Владо Ђурђевић, Добој25
22.Трговина “Target Point“ с.п Слађана Поповић Добој25
23.Интернет клуб ,,Мастер“ с.п Слободанка Станковић Добој25
24.Трговинско услужна дјелатност ,,А&С ПРИНТ“ с.п. Александар Љубичић20
25.ОПТИЧАРСКА РАДЊА ,,НЕООПТИКА“ с.п. Сања Дероњић, Добој20
26.ЗТР,,БУЊА“ с.п. Мирослав Мишић, Добој20
27.АУТО ШКОЛА ,,Мачије очи“ с.п. Тодоровић Катарина, Добој20
28.Фризерски салон ,,Бети“ с.п. Сунита Шкребо, Добој15

ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње за подршку пронаталитетној политици Града Добој(„Службени гласник Града Добој“ број: 6/20) и члана 6. Правилника о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20),  Градоначелник Града Добој доноси:

ОДЛУКУ

о утврђивању листе кандидата по Јавном позиву за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње

I

Овом Одлуком утврђује се листа кандидата по окончаном Јавном конкурсу за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње број: 02-022-1453/20  од  16.07.2020. године

II

Листа  кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

 1. Бојана Ђуричић 
 2. Александра Софренић
 3. Елвира Грахић
 4. Сандра Околић  
 5. Новка Ђурић
 6. Лорија Нешковић

III

Задужује се  Одјељење за финансије за реализацију ове Одлуке.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Града Добој и званичној интернет страници  Града Добој.

Број: 02-022-1926/20

Датум: 02.09.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић

ЈАВНИ ПОЗИВ: За додјелу 20 пластеника од 100 m² са системом за наводњавање, садним/сјеменским материјалом и додатном опремом, путем суфинансирања

На основу члана 59, Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17), члана 7. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ и Споразума о сарадњи закљученог између Града Добој и Muslim Aid (MAID) Сарајево број :02-022-983/20 од 20.05.2020. године а у складу са Програмом кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју града Добоја за 2020. годину, Градоначелник расписује :

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ 20 ПЛАСТЕНИКА ОД 100 m² СА СИСТЕМОМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, САДНИМ/СЈЕМЕНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ПУТЕМ СУФИНАНСИРАЊА

I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са Muslim Aid (MAID) мисијом, у Босни и Херцеговини развијен је програм Економског оснаживања социјално и материјално угрожених особа и младих особа, кроз производњу поврћа у пластеницима. Основни циљ пројекта је афирмисање пољопривредне производње широм Босне и Херцеговине како би становништво на основу властитог рада било у стању обезбиједити властити доходак. Програм је организован на принципима сарадње и суфинансирања пројекта. Омјер суфинансирања изражен је у процентима:  Muslim Aid ( MAID)  Сарајево 40%, Град Добој 40% и властито учешће корисника 20%. Пројектом је предвиђена додјела пластеника од 100 m² са системом за наводњавање, садним/сјеменским материјалом и додатном опремом путем суфинансирања, те едукативни семинар из области пластеничке производње.

II   ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у Пројекту имају заинтересована физичка лица, која имају пребивалиште на подручју града Добоја  и посједују пољопривредно земљиште у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују, при чему предност имају социјално и материјално угрожене особе, младе особе и жене. Право на учешће немају запослени у  MAID-u нити запослени у Градској управи , као ни чланови њихове уже породице ( супружници, родитељи, дјеца ако припадају истом домаћинству).

III   УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:

 1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
 2. Да је, као носилац или члан газдинства, уписан у регистар пољопривредних газдинстава у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ),
 3. Да је подносилац захтјева, или члан његовог домаћинства власник/посједник или закупац пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, минималне површине 300 m2,
 4. Да има обезбијеђено наводњавање пластеника,
 5. Да у тренутку предаје захтјева за учешће у овом позиву, нема више од 100 m² пластеника у  посједу домаћинства,
 6. Да суфинансира Пројекат  у висини 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом ( 547,80 КМ ),
 7. Да обавезно присуствује  едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана.

IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева:

1. Погодност земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања (утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста), 1-3 бода,

 • Слаби услови ( релативно велики нагиб, удаљеност од куће 100 до 200 m ) – 1 бод,
 • Добри услови ( благи нагиб, удаљеност од куће 50 – 100 m) – 2 бода,
 • Јако добри услови ( раван терен, удаљеност од куће до 50 m, добар приступ) – 3 бода.

Кандидати код којих са на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу (нпр. јако велики нагиб, мала површина парцеле и сл.) или немају могућност за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

2. Додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
Подносилац захтјева је незапослен …………………………………………………………………… 2 бода,

Подносилац захтјева је млада особа до 35 година…………………………………………….5 бодова,

Подносилац захтјева је жена ……………………………………………………………………….. 5 бодаова,

За сваког пунољетног, незапосленог члана  домаћинства (који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање) ………………………………………………………..1 бод,

За сваког издржаваног члана домаћинства (који се не налази на евиденцији  незапослених  особа  Бироа за запошљавање, нпр. дјеца, ученици, студенти  и  сл.)…1бод,

Особе са инвалидитетом ……………………………………………………………………………………3 бода,

Подносилац захтјева је самохрани родитељ …………………………………………………… 5 бодова,

Социјални аспект –без примања по члану домаћинства ………………………………… 6 бодова,

                              –минимална примања, по члану домаћинства до 100,00 КМ….3 бодова,

                                             –минимална примања, по члану домаћинства до 200,00 КМ …… 2 бода,

                                             –минимална примања, по члану домаћинства до 300,00 КМ …….1 бода,

 • стање на терену ……………………………………………………………………………….0-4 бодова.

У случају да више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус социјално и материјално угрожених особа, младих особа и жена.

V     ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Образац за пријаву на Јавни позив,
 2. ЦИПС пријава подносиоца захтјева,
 3. Кућна листа – овјерена 
 4. Доказ да је кандидат или члан домаћинства законски корисник пољопривредног земљишта (ЗК уложак, посједовни лист или уговор о закупу на период од најмање 3 године),
 5. Доказ о незапослености кандидата, издат од Бироа за запошљавање, или потврда да особа није порески обвезник,  издата од Пореске управе,
 6. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова домаћинства, издат од Бироа за запошљавање (или овјерена фотокопија здравствене књижице осигураника и издржаваних чланова домаћинства),
 7. Потврда из школе / факултета за дјецу и студенте, а за дјецу предшколског узраста приложити родни лист,
 8. Потврда о висини примања за запослене чланове домаћинства  (за пензионере последњи чек од пензије, или потврда издата од банке),
 9. Овјерена изјава да подносилац захтјева, као ни чланови домаћинства не посједују пластеник већи од 100 m2 у свом власништву,
 10. Овјерена изјава да ће корисник добивени пластеник задржати у власништву најмање 3 године од потписивања Уговора,
 11. Овјерена изјава да подносилац захтјева у последње 3 године није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од Града, Министарства, хуманитарних и других организација,
 12. Овјерена изјава да ће суфинансирати  20%  (547,80 КМ) од набавне цијене пластеника са додатном опремом,
 13. Овјерена изјава да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
 14. Доказ да је самохрани родитељ (смртни лист,  пресуда  о разводу, или други документ којим корисник може доказати такав статус),
 15. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у,
 16. Доказ о инвалидитету особе.

VI    ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисија за бодовање и утврђивање крајњих корисника је састављена од представника Одјељења за пољопривреду Града Добој и организације МАID.

Задатак Комисије је да:

 • Прегледа приспјеле пријаве,
  • Евидентира кандидате који испуњавају услове из Јавног позива,
  • Обави увиђај на лицу мјеста,
  • Сачини листе крајњих корисника, на основу утврђених критерија за бодовање,
  • Достави листе Градоначелнику.

Сагласност на предложену листу кандидата даје Градоначелник.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Града Добој и службеној wеб страници Града.

VII  НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети на инфо пулту Градске управе Добој и заједно са траженом документацијом предати у затвореној коверти на протокол Града Добој са назнаком „За јавни позив за додјелу пластеника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за пољопривреду Градске управе Добој на број телефона 053/242-115 сваким радним даном од 07:00-15:00 часова. Јавни позив траје од 07.09.2020. године до 21.09.2020. године и биће објављен на огласној табли и службеној страници Града Добој.

Број: 02-022-1-1960/20

Датум: 07.09.2020. године            

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић


Документи за преузимање

СУБВЕНЦИЈА ЗА ТРОШКОВЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српке“ број: 97/16  и 36/19), члана 60. и  77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), у вези са Одлуком о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20), и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године, градоначелник Града Добој, доноси

О Д Л У К У

о додјели субвенције за  трошкове испоруке  топлотне  енергије пословним субјектима

Члан 1.

Овом Одлуком додјељује се субвенција за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима, а на основу Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број : 3/20), и  Јавног позива пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2, број :02-022-879/20 од 06.05.2020. године.

Члан 2.

Право на субвенцију за трошкове испоруке топлотне енергије, остварују привредни субјекти којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за период март, април 2020.године, у висини обавезе, под условима и на начин регулисан Одлуком, за период од 16.03-15.04.2020. године, а ако је привредни субјект извршио плаћање трошкова испоруке топлотне енергије за мјесец март 2020. године, иста ће се у евиденцији Градске топлане водити као претплатa.

Члан 3.

Увидом у запримљене пријаве од 30.06. до 31.07.2020. године, право на субвенцију испуњавају  сљедећи привредни субјекти:

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ ФИРМЕИЗНОС
1.Књиговодствени сервис “ФИНАНС” Петровић Слободанка с.п. Добој, позив на број 2110980,42 КМ
2.Књиговодствена агенција “ЛУКИЋ” Лукић Биљана с.п. Добој, позив на број 2172297,52 КМ
3.СУР кафе бар “БУМЕРАНГ” Драган Моћић с.п. Добој, позив на број 16941126,21 КМ
4.Кафе бар “ТЕАТАР КАФЕ” Жељко Петровић с.п. Добој, позив на број 21079241,29 КМ
5.“Sport-Caffe” с.п. Николић Драган Добој, позив на број 160271.142,53 КМ
6.Фризерски салон ”ЦЕЦА” Свјетлана Шарчевић с.п. Добој127,84 КМ
7.ОД “ГЕОПРЕМЈЕР” с.п. Петровић Сњежана, Будимир Јовановић Добој, позив на број 1669150,72 КМ
8. Бутик “EM Fashion” Елвира Хозић с.п. Добој, позив на број 21712114,90 КМ
9.УР “ЧАРОБЊАК М” Младенка Алексић с.п. Добој, позив на број 21748228,54 КМ
10.Адвокат Тамара Савић, позив на број 2169663,21 КМ
11.З.Т.Р. Оптичарска радња “ДЕЛТА” Игор Чишић с.п. Добој, позив на број 16868175,58 КМ
12.Кафе-бар ”One&Only” Дејан Миљић с.п. Добој, позив на број 21695218,31 КМ
13.СУР Кафе бар “ДАВИДЕНКО” Ален Божичковић с.п. Добој, позив на број 21183325,33 КМ
14.СЗТР БУТИК “БОНИ” – радња број 1, с.п. Милаковић Рада Добој, позив на број 16479199,36 КМ
15.У.Р. “РОМАНСА” с.п. Драган Јовић Добој, позив на број 16062264,28 КМ
16.ЗТР “ЉУБУШКИЋ” Амела Љубушкић с.п. Добој, позив на број 2153498,09 КМ
17.Фризерски салон “БРАНА” Жељана Митровић с.п. Добој, позив на број 2163953,62 КМ
18.Фризерски салон “ВИШЊА” Сенада Хабибовић с.п. Добој, позив на број 1619472,77 КМ
19.Кафе бар “Perfetto”, Мирјана Башовић с.п. Добој, позив на број 21216176,18 КМ
У К У П Н О3.856,70 КМ

Члан 4.

Одобрена средства теретит ће потрошачку јединицу 0028150, група конта 414 100, подекономски код:150 039

– субвенције јавним нефинансијским субјектима.

Члан 5.

Реализација Одлуке извршиће се преносом средстава на жиро-рачун Градске топлане.                                                                 

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић