Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Стратешка платформа за развој града Добоја у периоду 2023 – 2029. година

Градска управа града Добоја ставља на јавни увид документ “Стратешка платформа за развој града Добоја у периоду 2023 – 2029. година”. Стратешка платформа представља основу за израду нове развојне стратегију града Добоја. Састоји се од ситуационе анализе и „SWOT“ анализе, те трасира стратешке фокусе и стратешке циљеве за наредни период.

Свој став, корекције и допуне Документа можете доставити Градској управи путем маила: strategije@doboj.gov.ba до 15. јануара 2023. године.

Рад на изради развојне стратегије биће настављен у 2023. години кроз процес израде стратешког плана који је заснован на Стратешкој платформи, Закону о стратешком планирању у Републици Српској и подзаконским актима. У израду стратешког плана биће укључен широк спектар социо-економских партнера како би на крају процеса био усвојен документ који ће бити реалан и спроведив оквир развоја заједнице у наредном седмогодишњем периоду.

Јавна расправа

Која ће се одржати дана 28.12.2022. године у просторијама Привредне коморе Добој у 13:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Разматрање нацрта Одлуке о условима, начину држања и заштити паса и мачака као кућних љубимаца на подручју Града Добој,
 2. Разматрање нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину,
 3. Разматрање нацрта Програма рада за 2023. годину Јавног предузећа „Регионалне депоније“ Д.О.О. Добој,
 4. Разматрање нацрта Програма рада за 2023. годину Градске развојне агенције Добој,
 5. Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2023. годину Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој,
 6. Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2023. годину Јавне установе „Центар за културу и образовање“ Добој,
 7. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за 2023. годину,
 8. Разматрање нацрта Програма рада Музеја у Добоју за 2023. годину,
 9. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2023. годину,
 10. Разматрање нацрта Програма рада за 2023. годину Народне библиотеке Добој,
 11. Програма рада Туристичке организације Града Добој за 2023. годину,
 12. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2023. годину,
 13. Разматрање нацрта Програма рада Јавне здравствене установе Дом здравља Добој за 2023. годину,
 14. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“ за 2023. годину,
 15. Разматрање нацрта Програма рада Скупштине Града Добој за 2023. годину,
 16. Разматрање нацрта Програма рада за 2023. годину Фондације „Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој.

  Материјал за јавну расправу можете преузети овдје.

  Јавни позив: За финансирање бизниса маргинализованих група жена

  Град Добој расписује Јавни позив за финансирање бизниса маргинализованих група жена из средстава Предузетничког фонда за жене насталог удруженим средствима из буџета Града Добоја и USAID-овог Програма подршке заштити људских права (INSPIRE).

  Фонд за финансирање самозапошљавња жена из циљне групе Јавног позива износи 50.000,00 КМ, а износ гранта по једном подносиоцу пријаве је од 8.000,00 до 10.000,00 КМ, уз обавезу регистрације бизниса.

  Циљеви јавног позива

  • Пробудити предузетнички дух међу маргинализованим групама жена;
  • Мотивисати почетнице и креативне појединке с иновативним и спроводивим пословним идејама;

  Ко се може пријавити?

  Пријаве могу поднијети жене, појединачно или у групи, које се у моменту подношења пријаве не могу окарактерисати као предузетнице, односно власнице регистрованог бизниса и раније то нису биле. Пријавити се могу пунољетне жене, са пребивалиштем на подручју Града Добоја, које имају пословну идеју и желе је реализовати кроз започињање властитог пословног подухвата на подручју Града Добоја. Реализација бизниса мора бити у складу са важећим законским прописима у области заштите животне средине.

  Јавни позив се расписује за подршку развоју бизниса жена жртава насиља, самохраних мајки, незапослених младих жена млађих од 35 година, жена са инвалидитетом, или са дјететом или супругом са инвалидитетом, жена из руралних средина, дугорочно незапослених жена, социјално угрожених запослених жена које остварују минимална примања, те жена које су на неки други начин маргинализоване. Предност при избору даје се незапосленим женама које су маргинализоване према наведеним или неком другом основу.

  Очекује се и охрабрује пријављивање и учешће тимова у којима је око једне пословне идеје окупљено више жена. Шанса да пословни план буде реализован, уз сагласност подносиоца плана (у случају да подносилац плана не одлучи ући у реализацију пословног плана), већа је уколико бизнис план буде имао све релевантне и реалне назнаке успјешности. Један тим, односно самостални подносилац, може пријавити више пословних планова. Исто лице не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.

  Какве пословне идеје ће бити подржане?

  Овим јавним позивом пружиће се подршка оснивању, развоју бизниса маргинализованих група жена, регистрованих као (с.п) или друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о).  

  Идеја која се пријављује мора се обрадити као пословни план, уз услов да се реализује на подручју града Добоја.

  Шта се може финансирти средствима Фонда?

  Град Добој и USAID/INSPIRE за успјешно оцијењене биснис планове могу обезбиједити:

  • трошкове регистрације фирме;
  • трошкове фискализације;
  • дио или цијели износ трошкова закупнине простора у првој години обављања дјелатности;
  • дио или цијели износ трошкова књиговодствених услуга у првој години обављања дјелатности;
  • трошак минималних пореза и доприноса у првој години обављања дјелатности;
  • дио или цијели износ трошкова здравственог и пензионог осигурања у првој години обављања дјелатности;
  • дио или цијели износ трошкова уређења и опремања пословног простора до висине износа одобрених средстава;
  • дио или цијели износ трошкова промоције до висине одобрених средстава;
  • дио или цијели износ трошкова набавке опреме, машина, алата, материјала до висине одобрених средстава;
  • дио или цијели износ трошкова набавке пољопривредних сировина и стоке до висине износа одобрених средстава.

  Рокови

  Крајњи рок за достављање пријава је 31. јануар 2023. године Инфо дан за заинтересоване подносиоце пријава биће одржан 11. јануара 2023. године, у просторијама Градске управе, у 11 часова.

  Резултати Јавног позива за финансирање бизниса маргинализованих група жена

  Резултати Јавног позив за финансирање бизниса маргинализованих група жена из средстава Предузетничког фонда за жене насталог удруженим средствима из буџета Града Добоја и USAID-овог Програма подршке заштити људских права (INSPIRE).

  Одлуку можете погледати у ОВОМ ДОКУМЕНТУ.