Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јавна расправа

На основу члана 152. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17) заказује се,

ЈАВНА РАСПРАВА

Која ће се одржати дана 25.04.2024. године у просторијама Друштвеног центра (Цара Душана 73/5, Добој) у 09:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи,

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Разматрање нацрта Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по основу посебних мјера заштите од пожара за 2024. годину,
 2. Разматрање нацрта Одлуке о критеријумима за додјелу средстава буџета Града за редовне дјелатности спортских клубова за 2024. годину.

Материјал за јавну расправу, можете преузети са линкова испод:

О Д Л У К А о одабиру крајњих корисника за додјелу  пластеника у  пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17 и 3/22), члана 11. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника и опреме у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“, те на основу Коначне ранг листе корисника за додјелу пластеника, од 15.04.2024. године,  предложене од Комисијe за одабир и утврђивање крајњих корисника, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У

о одабиру крајњих корисника за додјелу  пластеника у  пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“


Члан 1.

Усваја се приједлог Комисије за одабир и утврђивање крајњих корисника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“, именоване Рјешењем број: 02-022-2-1568/24 од 26.03.2024. године, а по основу  расписаног Јавног позива број: 02-022-2-1207/24 од 06.03.2024. године за подношење захтјева за додјелу пластеника од 100 m2 са садним/сјеменским материјалом, системом за наводњавање и додатном опремом.


Члан 2.

Утврђује се Коначна ранг листа корисника и одобрава се додјела двадесет (20) пластеника,  површине 100 m2 са садним/сјеменским материјалом, системом за наводњавање и додатном опремом, апликантима који испуњавају услове из Јавног позива и који су у складу са Правилником о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника и опреме остварили највећи број бодова,како слиједи:

Редни бројИме и презимеАдресаОстварени бодови
1.Маја КлопићОпсине28
2.Нада ТатићОсјечани Горњи27
3.Сабина КапетановићСјенина Ријека27
4.Зинета СмајловићМакљеновац26
5.Фатима АвдићОслободилачка26
6.Амела ЈазавчевићСјенина Ријека25
7.Марица ИлићКладари24
8.Дијана ЋатићТисовац24
9.Јасминка ЈовићОсјечани Горњи24
10.Алмир СуљићСвјетлича24
11.Славица ПетровићПридјел Доњи24
12.Џенана ИбрахимовићПризренска 5223
13.Нада ЂурковићСтрјежевица23
14.Невена ДејановићМајевац 22
15.Ружа СтјепановићСтрјежевица22
16.Дара ТешићПодновље21
17.Јелена ГојковићБољанић21
18.Изудин ЧабрићМиљковац21
19.Божица НешковићБољанић – Конопљишта21
20.Дубравка ХрњадовићЧаире20
21.Драгана БлагојевићВелика Буковица19
22.Нермин АхмићЧивчије Буковачке19
23.Александра ГојићЛипац18
24.Алиса АхмићЧивчије Буковачке18
25.Милена КучинаревићГрапска Доња17
26.Санел СинановићШеварлије16
27.Свјетлана РистићГорња Пакленица16
28.Сања СтанковићБољанић14
29.Славојка ЋатићТисовац13
30.Нада ПетровићЛипац12
31.Џевад АхмићЧивчије Буковачке12
32.Екрема ОмерчићЧивчије Буковачке10

Члан 3.

Између Muslim Aid Association, Града Добоја и одабраних корисника (закључно са редним бројем 20) закључит ће се Уговор,  којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на службеној web страници www.doboj.gov.ba и огласној табли Града Добој.

Јавни позив за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема иновчане награде за 2024. годину

На основу члана 12. Одлуке о признањима и наградама („Службени гласник општине Добој“, број: 1/02), Комисија за награде и признања Скупштине града Добој, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема и новчане награде за 2024. годину.

За дан Града Добој – 28. јуни додијелиће се у 2024. години плакета, амблем и новчане награде:

 • Плакета града Добоја је највише признање које се додјељује за допринос од општег значаја у свим областима рада и стваралаштва, те за изузетан допринос у развоју сарадње града Добој са другим општинама, градовима и институцијама.

 •  Амблем града Добоја је признање које се додјељује за изузетне заслуге и остварење у свим областима рада и стваралаштва, посебно науке, културе, спорта, физичке културе, те за изузетно хумана дјела и испољену храброст.

 •  Новчана награда града Добоја додјељује се као посебан вид признања младим ствараоцима града Добоја, за изузетне постигнуте резултате у области привреде, образовања, културе, спорта, и других области стваралаштва.

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ СЕ ДОДЈЕЉУЈУ

 • Предузећима, установама, невладиним организацијама и мјесним заједницама које су у свом дугогодишњем раду постигле изванредне радне резултате у повећању обима производње и услуга, у запошљавању, у развијању друштвено-политичког система,  у развијању међуљудских односа, у образовно-васпитном дјеловању и културно-просветном животу своје средине, у развијању физичке културе, у комуналном уређењу свог подручја, у развоју и унапређењу здравствене и социјалне заштите у извршавању задатака и јачању система Цивилне заштите, у развијању рационализације, проналазаштва у свим видовима стваралаштва, у предузимању мјера на заштити човјекове средине,  за развијање и његовање традиција отаџбинског рата, као и друге изванредне резултате у пословању и развоју града.
 • Радним људима и грађанима као појединцима, за изванредна иноваторска и проналазачка дјела у свим областима, за дугогодишњи успјешан друштвени рад, за изванредне и констатне радне резултате у области производње и услуга, за изузетне високе доприносе постигнуте у области пољопривреде, за примјерене резултате постигнуте у активности мјесних заједница и изградњи комуналних објеката одређеног мјеста, за дугогодишње успјешне радне резултате у образовању и васпитању, културном и спортском раду, за значајна остварења у литератури, ликовном, музичком и драмском раду, за несебичан хуман и примјеран рад у здравству, за несебичну храброст и хуманост испољену у спасавању људи и имовине као и за друге значајне резултате и залагање од интереса за град и ширу друштвену заједницу.

Приједлог за додјелу јавног признања могу поднијети појединци, привредни субјекти, установе, мјесне заједнице, удружења и други организациони облици и њихова тијела.

Приједлог за додјелу јавних признања подноси се у писменом облику, а садржи:

 • назив предлагача и његово сједиште,
 • име и презиме особе, односно назив субјекта који се предлаже за признање,
 • шире податке о заслугама и дјелима због којих се предлаже и
 • назив јавног признања за које се предлаже.

Приједлози за додјелу награда и признања се подносе Комисији за награде и признања Скупштине града Добој до 26.04.2024. године.

Ранг листa Пројектa „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17 и 3/22), члана 11. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“, Комисија за одабир и утврђивање крајњих корисника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ именована Рјешењем број:  02-022-2-1568/24 од 26.03.2024. године, доноси:

Ранг листу потенцијалних корисника за додјелу пластеника у Пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“

I
Листа потенцијалних корисника који испуњавају опште критеријуме

Редни бројИме и презимеАдресаОстварени бодови
1.Маја КлопићОпсине28
2.Нада ТатићОсјечани Горњи27
3.Сабина КапетановићСјенина Ријека27
4.Зинета СмајловићМакљеновац26
5.Фатима АвдићОслободилачка26
6.Амела ЈазавчевићСјенина Ријека25
7.Марица ИлићКладари24
8.Дијана ЋатићТисовац24
9.Јасминка ЈовићОсјечани Горњи24
10.Алмир СуљићСвјетлича24
11.Славица ПетровићПридјел Доњи24
12.Џенана ИбрахимовићПризренска 5223
13.Нада ЂурковићСтрјежевица23
14.Невена ДејановићМајевац  22
15.Ружа СтјепановићСтрјежевица22
16.Дара ТешићПодновље21
17.Јелена ГојковићБољанић21
18.Изудин ЧабрићМиљковац21
19.Божица НешковићБољанић21
20.Дубравка ХрњадовићЧаире20
21.Драгана БлагојевићВелика Буковица19
22.Нермин АхмићЧивчије Буковачке19
23.Александра ГојићЛипац18
24.Алиса АхмићЧивчије Буковачке18
25.Милена КучинаревићГрапска Доња17
26.Санел СинановићШеварлије16
27.Свјетлана РистићГорња Пакленица16
28.Сања СтанковићБољанић14
29.Славојка ЋатићТисовац13
30.Нада ПетровићЛипац12
31.Џевад АхмићЧивчије Буковачке12
32.Екрема ОмерчићЧивчије Буковачке10

II

Листа подносиоца који не испуњавају критеријуме

Редни бројИме и презимеАдресаНапомена
1.Љиљана ДаниловићЗарјечаНепотпуна документација
2.Минка ЂухерићКоторскоУдаљеност парцеле од мјеста становања преко 500 m
3.Ибрахим Грахић  Придјел ГорњиНепотпуна документација
4.Јелена Ђукановић  Добој  Удаљеност парцеле од мјеста становања преко 500 m
5.Душко ЛукићЗарјечаНепотпуна документација
6.Војин ТешановићБољанић  Непотпуна документација
7.Тајиб ХаџикадунићМакљеновац  Непотпуна документација

III

Жалба на ранг листу може се уложити у року од 7 дана од дана објављивања ранг листе, Комисији за одабир и утврђивање крајњих корисника .