Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ВОЋАРЕ

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да Град Добој у сарадњии са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске – Јединица за координацију пољопривредних пројеката (АПЦУ) а преко УП „ВОЋАР“ Брод из Брода, планира имплементацију  ИФАД пројекта садње воћарских култура шљиве и крушке у 2020. године.

Пројекат представља реализацију Бизнис плана УП „ ВОЋАР“ Брод, односно набавку производног пакета (саднице за одређену површину, минерално ђубриво, пестициде, фунгиците и инсектициде) за површину засада од минимално  0,1 ha до максимално  0,5 ha по кориснику.

Пројекат је финасиран од стране ИФАД- а у износу од 40%, Град Добој у износу од 10%, остатак средстава је обавеза уплате корисника у износу од 50 % од укупне вриједности производног пакета (550,00 КМ). Уколико је носилац производње жена Пројекат суфинасира са додатних 10% од укупне вриједности набавке производног пакета.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи са подручја града Добоја могу да се обрате за учећше у Пројекту до 23.10.2020. године  у Одјељењу за пољопривреду Града Добој.  

Напомена: Број корисника је ограничен.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ОБУКЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА

Градска изборна комисија Добој, обавјештава све политичке субјекте овјерене за учешће на Локалним изборима 2020. године, у изборној јединици Добој, као и Централну изборну комисију БиХ, да се обука предсједника бирачких одбора, замјеника предсједника, чланова и замјеника чланова бирачких одбора, не може провести у планираном року.

Обзиром да Централна изборна комисија, није у складу са Упутством и роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2020. године, број: 06-1-07-1-393-26/20, од 23.05.2020. године, доставила материјал потребан за обуку, Градска изборна комисија доноси измјену Плана обуке, који ћемо вам накнадно доставити.

ПРОДУЖЕН РОК ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17), члана 7. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ и  Споразума закљученог између Града Добој и Muslim Aid (MAID) Сарајево број: 02-022-983/20 од 20.05.2020. године, Градоначелник доноси :


ОДЛУКУ

о измјени дијела Јавног позива за предају захтјева за додјелу 20 пластеника од 100 m² са системом за наводњавање, садним/сјеменским материјалом и додатном опремом, путем суфинансирања

Члан  1

Члан VII. Став 3. Јавног позива број: 02-022-1-1960/20 од 07.09.2020. године мијења се и гласи:

„Јавни позив траје од 07.09.2020. године до 19.10.2020. године и биће објављен на огласној табли и службеној страници Града Добој“.

Члан 2

Остали текст Јавног позива остаје непромјењен.

Члан 3

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука број 02-022-2193/20 од 21.09.2020. године.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-2353/20

Датум: 06.10.2020. године            

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић 


Преузми документ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Подсјећамо пчеларе, који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака Републике Српске, да су дужни,  у складу са Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Сл. Гласник РС, број 116/11), два пута годишње доставити податке о бројном стању пчелињих заједница, на дан 31. март и 30. септембар текуће године, у року од 15 дана од дана утврђеног стања, на прописаном обрасцу.  

Пчелари достављају податке градском органу управе посредством удружења  или  задруге чији су чланови, а остали пчелари податке достављају директно градском органу управе. 

Одјељење за пољопривреду града Добој све податке обједињује и доставља  Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Сугерише се Удружењу пчелара да на ову дужност подсјети своје чланове, како би податке доставили на вријеме.

Информације можете добити на број телефона 053-242-115