Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Jавни позив – Сајам занимања

На основу члана 59. и члана 82. став З. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 97/16; 36/19  и 61/21) и члана 60. и 77. Статута града Добој (Службени гласник града Добој” број: 1/17, 3/22), Градоначелник Града Добој упућује:         

ЈАВНИ ПОЗИВ

За учешће средњих школа на подручју града Добој на Сајму занимања

1. Град Добој ће дана 26.5.2022. године, са почетком од 10.00 часова,  организовати Сајам  занимања (у даљем тексту Сајам), у Парку народних хероја у Добоју.

2. Учешће средњих школа на Сајму ће бити усмјерено ка информисању ученика завршних разреда и њихових родитеља о свим постојећим занимањима у средњим школама у граду Добој, као и о дефицитарним и стручним занимањима, практичној настави и могућностима за запослење након завршене стручне школе.

3. За реализацију Сајма задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

4. Право на учешће на Сајму имају средње школе на подручју града Добој.

5. Задужује се радно тијело из тачке 3 овог Јавног позива да обезбиједи што веће присуство посјетилаца.

6.  Позив остаје отворен до 23.5.2022. године.

7. Сви који су заинтересовани за учешће на Сајму могу се пријавити телефонским путем на број: 053/241-099 или 053/224-508, или на е-маил: privreda@doboj.gov.ba

8. Овај Јавни позив биће објављен на званичној интернет презентацији Града Добој, дневном листу са којим Град има закључен уговор, а садржај истог биће емитован у оквиру програма ЈП РТВ Добој.

Документ можете погледати овдје.

Јавна расправа

Која ће се одржати дана 27.04.2022. године (сриједа) са почетком у 9:00 часова у просторијама Привредне коморе Добој, Српских соколова 1.

За јавну расправу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Разматрање Одлуке о критеријумима за додјелу средстава Буџета Града за редовне дјелатности спортских клубова.
 2. Разматрање нацрта  Програма мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора за 2022 – 2023. годину,
 3. Разматрање нацрта  Плана о кориштењу  средстава остварених од накнаде по основу посебних мјера заштите од пожара за 2022. годину

Јавној расправи ће присуствовати представници спортских клубова, одборници Скупштине града Добоја и надлежни службеници Градске управе.

Напомена:Материјали који су предмет Јавне расправе су објављени и можете их преузети о в д ј е.

Јавни позив за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема и новчане награде за 2022. годину

На основу члана 12. Одлуке о признањима и наградама („Службени гласник општине Добој“, број: 1/02), Комисија за награде и признања Скупштине града Добој, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема и новчане награде за 2022. годину.

За дан Града Добој – 28. јуни додијелиће се у 2022. години плакета, амблем и новчане награде:

 • Плакета града Добоја је највише признање које се додјељује за допринос од општег значаја у свим областима рада и стваралаштва, те за изузетан допринос у развоју сарадње града Добој са другим општинама, градовима и институцијама.
 • Амблем града Добоја је признање које се додјељује за изузетне заслуге и остварење у свим областима рада и стваралаштва, посебно науке, културе, спорта, физичке културе, те за изузетно хумана дјела и испољену храброст.
 • Новчана награда града Добоја додјељује се као посебан вид признања младим ствараоцима града Добоја, за изузетне постигнуте резултате у области привреде, образовања, културе, спорта, и других области стваралаштва.

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ СЕ ДОДЈЕЉУЈУ

Предузећима, установама, невладиним организацијама и мјесним заједницама које су у свом дугогодишњем раду постигле изванредне радне резултате у повећању обима производње и услуга, у запошљавању, у развијању друштвено-политичког система, у развијању међуљудских односа, у образовно-васпитном дјеловању и културно-просветном животу своје средине, у развијању физичке културе, у комуналном уређењу свог подручја, у развоју и унапређењу здравствене и социјалне заштите у извршавању задатака и јачању система Цивилне заштите, у развијању рационализације, проналазаштва у свим видовима стваралаштва, у предузимању мјера на заштити човјекове средине, за развијање и његовање традиција отаџбинског рата, као и друге изванредне резултате у пословању и развоју града.

Радним људима и грађанима као појединцима, за изванредна иноваторска и проналазачка дјела у свим областима, за дугогодишњи успјешан друштвени рад, за изванредне и констатне радне резултате у области производње и услуга, за изузетне високе доприносе постигнуте у области пољопривреде, за примјерене резултате постигнуте у активности мјесних заједница и изградњи комуналних објеката одређеног мјеста, за дугогодишње успјешне радне резултате у образовању и васпитању, културном и спортском раду, за значајна остварења у литератури, ликовном, музичком и драмском раду, за несебичан хуман и примјеран рад у здравству, за несебичну храброст и хуманост испољену у спасавању људи и имовине као и за друге значајне резултате и залагање од интереса за град и ширу друштвену заједницу.

Приједлог за додјелу јавног признања могу поднијети појединци, привредни субјекти, установе, мјесне заједнице, удружења и други организациони облици и њихова тијела.

Приједлог за додјелу јавних признања подноси се у писменом облику, а садржи:

 • назив предлагача и његово сједиште,
 • име и презиме особе, односно назив субјекта који се предлаже за признање,
 • шире податке о заслугама и дјелима због којих се предлаже и
 • назив јавног признања за које се предлаже.

Приједлози за додјелу награда и признања се подносе Комисији за награде и признања Скупштине града Добој до 29.04.2022. године.

Јавни позив за учешће у Програму подршке предузетништву 2022.

Град Добој, Градска развојна агенција Добој и Удружење тренера ЦЕФЕ у Босни и Херцеговини, позивају особе заинтересоване за покретање властитог пословног подухвата и јачање предузетничких капацитета, да се пријаве за учешће у Програму подршке предузетништву 2022. Кроз Програм подршке предузетништву, полазницима ће бити осигурана предузетничка обука и менторска подршка у изради бизнис плана. За одабране кориснике чије пословне идеје буду најбоље оцијењене осигурана је финансијска подршка. Пријаве по овом Јавном позиву могуће је предати до 30.04 2022. године на емаил агенцијадобој@гмаил.цом или лично/поштом у просторијама „Градске развојне агенције Добој“ Добој, ул. Југ Богдана 28.

Уводне информације

Град Добој, Градска развојна агенција Добој и ЦЕФЕ БиХ заједнички имплементирају Програм подршке предузетништву 2022 на територији ове локалне заједнице. Циљ Програма је покретање нових привредних субјеката и креирање потицајног окружења за развој предузетништва.

Ко се може пријавити?

На овај позив пријавити се могу физичка лица са мјестом пребивалишта на подручју града Добој, као и привредна друштва/обрти регистовани на подручју ове локалне заједнице од чије регистрације није прошло више од годину дана на дан објављивања овог Позива.

Полазници Програма подршке предузетништву учешћем у програму добијају:

 • Обуку у јачању личних предузетничких капацитета,
 • Менторство у развоју бизнис плана за одабрани подухват,
 • Одабрани корисници добијају финансијску подршку за отпочињање пословног подухвата (двије најбоље оцијењење пословне идеје).

Како се пријавити?

Пријаве се запримају у периоду до 30.04.2022. године, испуњавањем Апликационог формулара који се налази у прилогу овог Јавног позива. Апликацију је могуће предати електронски, на адресу агенцијадобој@гмаил.цом или лично у просторијама лично/поштом у „Градска развојна агенција Добој“ Добој, ул. Југ Богдана 28. 

Пријављени кандидати биће обавјештени о одабиру  за учешће у Програму најкасније 7 дана по затварању овог Јавног позива.

Шта се очекује од пријављених полазника?

Од полазника се очекује:

 • Спремност за лични раст и развој у области пословних и предузетничких вјештина,
 • Пословна идеја
 • Учешће на предузетничкој обуци у трајању од 6 дана.