Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој

Оснивач Јавне предшколске установе ,,Мајке Југовић“ Добој је град Добој.

Прва предшколска установа у Добоју је основана 1968. у адаптираном  простору Дома ученика. До 1992. године је у свом саставу имала пет радних јединица у пет објеката лоцираних по граду  Добоју.

У ратним условима, збoг безбједносних разлога, Установа није вршила пријем  и збрињавање дјеце, да би поново, Одлуком Скупштине општине Добој (од 18.06.1997. године) о оснивању Установе за дневни боравак, васпитање, образовање и заштиту дјеце предшколског узраста,  под називом  дјечије обданиште „Мајке Југовић“ Добој, почела рад с дјецом.

Након усклађивања правних аката установе са Законом о предшколском васпитању и образовању и Законом о систему јавних служби мијења се назив установе и установа од 08.11.2013. године обавља дјелатност под називом Јавна предшколска установа ,,Мајке Југовић“ Добој.

Сједиште установе је у Организационој јединици – Дјечији вртић у Карођорђевој 50.

У свом саставу установа има три организационе јединице, и то:

  1. Организациона јединица – Дјечији вртић у ул. Карађорђева 50
  2. Организациона јединица – Дјечији вртић у ул. Кнеза Лазара бб
  3. Организациона јединица – Дјечији вртић у ул. Војводе Мишића бб

Како Установа посједује три организационе јединице са укупно 17 васпитно-образовних група, у којим је смјештено око 400 дјеце узраста од годину до шест година живота, потребе града Добоја су претежно задовољене.

Стручни органи установе су Управни одбор и Стручно вијеће.

Основна дјелатност установе је предшколско васпитање и образовање коју обављају дипломирани васпитачи у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број: 79/15).

Установом руководи директор Давор Савић, дипломирани економиста из Добоја.

Контакт