Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавна расправа

На основу члана 152. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17) заказује се,

ЈАВНА РАСПРАВА

Која ће се одржати дана 25.04.2024. године у просторијама Друштвеног центра (Цара Душана 73/5, Добој) у 09:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи,

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Разматрање нацрта Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по основу посебних мјера заштите од пожара за 2024. годину,
  2. Разматрање нацрта Одлуке о критеријумима за додјелу средстава буџета Града за редовне дјелатности спортских клубова за 2024. годину.

Материјал за јавну расправу, можете преузети са линкова испод: