Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Дом здравља Добој

Почеци организованог пружања примарне здравствене заштите на подручју Општине Добој везани су за тридесете године прошлог вијека у оквиру Завода за здравствену заштиту за подручје Среза Добој. Даљи развој везан је за педесете године кроз организовање диспанзера, а затим и првог дома здравља 1953. године. Истих година имамо почетак изградње првих амбуланти у сеоском подручју.

У периоду од 1967. до 1984. Дом здравља функционише у оквиру здружене здравствене организације „Регионални медицински центар 23 август“ Добој, у оквиру кога су били још Регионална болница Добој, Регионални завод за здравствену заштиту и Апотека Добој.

У периоду од 1992. до 1995. године установа је функционисала прилагођено ратним условима и из тог периода изашла са значајним оштећењима објеката и медицинске опреме, као и одливом кадра, посебно високостручног. Санација штете започета је већ крајем 1995. сарадњом са првим међународним организацијама тако да је враћање већине служби у функцију урађено током 1997. године.

Установа се врло рано опредијелила за укључивање у реформу, већ од 1997. године у оквиру које је реализовано низ пројеката везаних за ментално здравље, породичну медицину, стручно усавршавање кадрова, реконструкцију и опремање. Најзначајнији резултати су формирање Центра за ментално здравље 1999. године, Службе породичне медицине, низ завршених стручних усавршавања запослених из различитих области, статус образовне установе.

Контакт