Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни позив за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема иновчане награде за 2024. годину

На основу члана 12. Одлуке о признањима и наградама („Службени гласник општине Добој“, број: 1/02), Комисија за награде и признања Скупштине града Добој, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема и новчане награде за 2024. годину.

За дан Града Добој – 28. јуни додијелиће се у 2024. години плакета, амблем и новчане награде:

  • Плакета града Добоја је највише признање које се додјељује за допринос од општег значаја у свим областима рада и стваралаштва, те за изузетан допринос у развоју сарадње града Добој са другим општинама, градовима и институцијама.

  •  Амблем града Добоја је признање које се додјељује за изузетне заслуге и остварење у свим областима рада и стваралаштва, посебно науке, културе, спорта, физичке културе, те за изузетно хумана дјела и испољену храброст.

  •  Новчана награда града Добоја додјељује се као посебан вид признања младим ствараоцима града Добоја, за изузетне постигнуте резултате у области привреде, образовања, културе, спорта, и других области стваралаштва.

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ СЕ ДОДЈЕЉУЈУ

  • Предузећима, установама, невладиним организацијама и мјесним заједницама које су у свом дугогодишњем раду постигле изванредне радне резултате у повећању обима производње и услуга, у запошљавању, у развијању друштвено-политичког система,  у развијању међуљудских односа, у образовно-васпитном дјеловању и културно-просветном животу своје средине, у развијању физичке културе, у комуналном уређењу свог подручја, у развоју и унапређењу здравствене и социјалне заштите у извршавању задатака и јачању система Цивилне заштите, у развијању рационализације, проналазаштва у свим видовима стваралаштва, у предузимању мјера на заштити човјекове средине,  за развијање и његовање традиција отаџбинског рата, као и друге изванредне резултате у пословању и развоју града.
  • Радним људима и грађанима као појединцима, за изванредна иноваторска и проналазачка дјела у свим областима, за дугогодишњи успјешан друштвени рад, за изванредне и констатне радне резултате у области производње и услуга, за изузетне високе доприносе постигнуте у области пољопривреде, за примјерене резултате постигнуте у активности мјесних заједница и изградњи комуналних објеката одређеног мјеста, за дугогодишње успјешне радне резултате у образовању и васпитању, културном и спортском раду, за значајна остварења у литератури, ликовном, музичком и драмском раду, за несебичан хуман и примјеран рад у здравству, за несебичну храброст и хуманост испољену у спасавању људи и имовине као и за друге значајне резултате и залагање од интереса за град и ширу друштвену заједницу.

Приједлог за додјелу јавног признања могу поднијети појединци, привредни субјекти, установе, мјесне заједнице, удружења и други организациони облици и њихова тијела.

Приједлог за додјелу јавних признања подноси се у писменом облику, а садржи:

  • назив предлагача и његово сједиште,
  • име и презиме особе, односно назив субјекта који се предлаже за признање,
  • шире податке о заслугама и дјелима због којих се предлаже и
  • назив јавног признања за које се предлаже.

Приједлози за додјелу награда и признања се подносе Комисији за награде и признања Скупштине града Добој до 26.04.2024. године.