Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Д Л У К А о одабиру крајњих корисника за додјелу  пластеника у  пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17 и 3/22), члана 11. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника и опреме у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“, те на основу Коначне ранг листе корисника за додјелу пластеника, од 15.04.2024. године,  предложене од Комисијe за одабир и утврђивање крајњих корисника, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У

о одабиру крајњих корисника за додјелу  пластеника у  пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“


Члан 1.

Усваја се приједлог Комисије за одабир и утврђивање крајњих корисника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“, именоване Рјешењем број: 02-022-2-1568/24 од 26.03.2024. године, а по основу  расписаног Јавног позива број: 02-022-2-1207/24 од 06.03.2024. године за подношење захтјева за додјелу пластеника од 100 m2 са садним/сјеменским материјалом, системом за наводњавање и додатном опремом.


Члан 2.

Утврђује се Коначна ранг листа корисника и одобрава се додјела двадесет (20) пластеника,  површине 100 m2 са садним/сјеменским материјалом, системом за наводњавање и додатном опремом, апликантима који испуњавају услове из Јавног позива и који су у складу са Правилником о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника и опреме остварили највећи број бодова,како слиједи:

Редни бројИме и презимеАдресаОстварени бодови
1.Маја КлопићОпсине28
2.Нада ТатићОсјечани Горњи27
3.Сабина КапетановићСјенина Ријека27
4.Зинета СмајловићМакљеновац26
5.Фатима АвдићОслободилачка26
6.Амела ЈазавчевићСјенина Ријека25
7.Марица ИлићКладари24
8.Дијана ЋатићТисовац24
9.Јасминка ЈовићОсјечани Горњи24
10.Алмир СуљићСвјетлича24
11.Славица ПетровићПридјел Доњи24
12.Џенана ИбрахимовићПризренска 5223
13.Нада ЂурковићСтрјежевица23
14.Невена ДејановићМајевац 22
15.Ружа СтјепановићСтрјежевица22
16.Дара ТешићПодновље21
17.Јелена ГојковићБољанић21
18.Изудин ЧабрићМиљковац21
19.Божица НешковићБољанић – Конопљишта21
20.Дубравка ХрњадовићЧаире20
21.Драгана БлагојевићВелика Буковица19
22.Нермин АхмићЧивчије Буковачке19
23.Александра ГојићЛипац18
24.Алиса АхмићЧивчије Буковачке18
25.Милена КучинаревићГрапска Доња17
26.Санел СинановићШеварлије16
27.Свјетлана РистићГорња Пакленица16
28.Сања СтанковићБољанић14
29.Славојка ЋатићТисовац13
30.Нада ПетровићЛипац12
31.Џевад АхмићЧивчије Буковачке12
32.Екрема ОмерчићЧивчије Буковачке10

Члан 3.

Између Muslim Aid Association, Града Добоја и одабраних корисника (закључно са редним бројем 20) закључит ће се Уговор,  којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на службеној web страници www.doboj.gov.ba и огласној табли Града Добој.