Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Подсјећамо пчеларе, који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака Републике Српске, да су дужни, у складу са Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Сл. Гласник РС, број 116/11), два пута годишње доставити податке о бројном стању пчелињих заједница, на дан 31. март и 30. септембар текуће године, у року од 15 дана од дана утврђеног стања, на прописаном обрасцу (Прилог број 2).

Пчелари достављају податке градском органу управе посредством удружења или задруге чији су чланови, а остали пчелари податке достављају директно градском органу управе.

Одјељење за пољопривреду града Добој све податке обједињује и доставља Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Сугерише се Удружењу пчелара да на ову дужност подсјети своје чланове, како би податке доставили на вријеме.

Информације можете добити на броју телефона: +387 53 242 115.

ЈАВНИ ПОЗИВ: ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРОИЗВОДНОГ ЗАНАТСТВА У ГРАДУ ДОБОЈУ

Javni poziv Grad Doboj i UNDP BiH.

Пројекат подстицаја за развој производног занатства у Граду Добоју реализује Град Добој уз подршку Пројекта економског и еколошког управљања (МЕГ), који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ).

Средства подстицаја намијењена су самосталним предузетницима који имају обавезу да путем набавке производних машина, опреме, алата и сировина створе услове за отварање најмање једног новог радног мјеста.

За реализацију Пројекта корисницима се додјељују бесповратна средства у износу од 90.000,00 КМ. Корисници који испуњавају услове Пројекта могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у максималном износу до 70% од укупне вриједности инвестиционог улагања. Преостали износ у минималној вриједности од 30% обавезни су финансирати сами корисници подстицаја.

Јавни позив, смјернице за подносиоце захтјева и потребне обрасце можете преузмите овдје:

ЗП „Електро Добој“: Прекид у напајању

Обавјештавају се купци електричне енергије са ужег подручја града Добоја су дана 17.09.2019. године (уторак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије према ниже наведеном плану.

Од 08:00 до 13:30 часова – Искључење ТС 10/0,4 кВ Стари град. Без напајања електричном енергијом остаје дио насеља Стари град (подручје између улица Војводе Степе, Војводе Мишића и Краља Александра), са изузетком блока „Ц1 – Ц3“, и простор између улица Војводе Мишића и Краља Александра (стамбено – пословни објекат на раскрсници улица.

Од 07:40 до 08:00 и 13:50 и 14:20 часова – Искључење ТС 10/0,4 кВ Дом Пензионера. Без напајања електричном енергијом остаје дио улице Краља Александра између раскрсница са улицама Српских соколова и Војводе Степе.

Уколико сви планирани радови буду завршени прије предвиђеног рока нормализација у напајању електричном енергијом биће извршена прије наведеног термина.