Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Predsjednik skupštine

Predsjednik Skupštine zastupa i predstavlja Skupštinu grada, saziva sjednice, njima predsjedava i potpisuje akte Skupštine. Pravila zamjene predsjednika Skupštine grada uređuju se Poslovnikom Skupštine grada.

Postupak opoziva predsjednika i potpredsjednika Skupštine grada kao i prestanak funkcije u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, uređuje se Poslovnikom Skupštine grada.