Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Geografski položaj

Područje bivše opštine, a sada grada Doboja, nalazi se na brežuljkasto-brdovitim predjelima i pruža se uz rijeke: Bosnu, Spreču i Usoru. U dolinama ovih rijeka smjestile su se aluvijalne ravni koje se od juga, u vidu uske trake do jednog kilometra, pružaju prema sjeveru. Od naseljenog mjesta Velika Bukovica širi se ravničarsko područje na oko tri kilometra od riječnih obala do početka brdovitih terena.

geografija-doboja

Reljefne prilike su od presudnog značaja za formiranje zemljišta na području opštine Doboj sa aspekta vrijednosti staništa i supstrata za proizvodnju poljoprivrednih kultura. U ravničarskom dijelu najčešće se uzgajaju pšenica i kukuruz, zatim ječam, zob i raž. Na brežuljkastim područjima razvijena je voćarska proizvodnja, a posebno proizvodnja šljiva, krušaka, jabuka i drugog voća.

Klima

Doboj ima neke odlike kontinentalne klime, ali neposredno preovlađuje umjereno – kontinentalna klima, sa karakteristikama manjih količina padavina u relativno ujednačenom rasporedu tokom godine. Srednja godišnja temperatura u Doboju iznosi 10,5 stepeni Celzijusovih.