Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavještenje – Javna rasprava

Obavještenje
o organizovanju, provođenju i praćenju javne rasprave na temu:

  1. Razmatranje nacrta Odluke o budžetu Grada Doboj za 2024. godinu.
  2. Razmatranje nacrta Odluke o izvršenju budžeta Grada Dboj za 2024. godinu.

Javna rasprava održaće se u prostorijama male sale Slobomir P Univerziteta ulica Svetog Save br.1. daa 30.11.2023. godine sa početkom u 10.00 časova za Odjeljenja gradske uprave i korisnike budžeta koji se finansiraju na osnovu zakona i za ostale budžetske korisnike i za predsavnike mjesnih zajednica.