Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Javna rasprava

Na osnovu člana 152. Poslovnika Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17) zakazuje se,

JAVNA RASPRAVA

Koja će se održati dana 15.03.2023. godine u prostorijama Privredne komore Doboj u 12:00 časova.

Za javnu raspravu predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje nacrta Plana aktivnosti rješavanja problematike izbjeglog, raseljenog stanovništva i povratnika za 2023. godinu,
 2. Razmatranje nacrta Plana utroška sredstava ostvarenih od koncesionih naknada u 2023. godini,
 3. Razmatranje nacrta programa održavanja, sanacije i rekonstrukcije vodoprivrednih objekatai vodotokova u 2023. godini,
 4. Razmatranje nacrta Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva za 2023. godinu,
 5. Razmatranje nacrta Programa korišćenja sredstava od posebnih naknada za šume u 2023. godini,  
 6. Razmatranje nacrta Programa korišćenja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području Grada Doboja za 2023. godinu,
 7. Razmatranje nacrta Programa korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Doboja za 2023. godinu.

Materijal za javnu raspravu, možete preuzeti sa o v d j e.

Strateška platforma za razvoj grada Doboja u periodu 2023 – 2029. godina

Gradska uprava grada Doboja stavlja na javni uvid dokument “Strateška platforma za razvoj grada Doboja u periodu 2023 – 2029. godina”. Strateška platforma predstavlja osnovu za izradu nove razvojne strategiju grada Doboja. Sastoji se od situacione analize i tzv. SWOT analize, te trasira strateške fokuse i strateške ciljeve za naredni period.

Svoj stav, korekcije i dopune Dokumenta možete dostaviti Gradskoj upravi putem maila: strategije@doboj.gov.ba do 15. januara 2023. godine.

Rad na izradi razvojne strategije biće nastavljen u 2023. godini kroz proces izrade strateškog plana koji je zasnovan na Strateškoj platformi, Zakonu o strateškom planiranju u Republici Srpskoj i podzakonskim aktima. U izradu strateškog plana biće uključen širok spektar socio-ekonomskih partnera kako bi na kraju procesa bio usvojen dokument koji će biti realan i sprovediv okvir razvoja zajednice u narednom sedmogodišnjem periodu.

Javna rasprava

Koja će se održati 28.12.2022. godine u prostorijama Privredne komore Doboj u 13:00 časova.

Za javnu raspravu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

 1. Razmatranje nacrta Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području Grada Doboj,
 2. Razmatranje nacrta Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2023. godinu,
 3. Razmatranje nacrta Programa rada za 2023. godinu Javnog preduzeća „Regionalne deponije“ D.O.O. Doboj,
 4. Razmatranje nacrta Programa rada za 2023. godinu Gradske razvojne agencije Doboj,
 5. Razmatranje nacrta Plana i programa rada za 2023. godinu Javne ustanove „Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine“ Doboj,
 6. Razmatranje nacrta Plana i programa rada za 2023. godinu Javne ustanove „Centar za kulturu i obrazovanje“ Doboj,
 7. Razmatranje nacrta Programa rada Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i razvoj Grada Doboj“ d.o.o. za 2023. godinu,
 8. Razmatranje nacrta Programa rada Muzeja u Doboju za 2023. godinu,
 9. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Sportsko – rekreacioni centar Preslica“ Doboj za 2023. godinu,
 10. Razmatranje nacrta Programa rada za 2023. godinu Narodne biblioteke Doboj,
 11. Programa rada Turističke organizacije Grada Doboj za 2023. godinu,
 12. Razmatranje nacrta Programa rada Javnog preduzeća „RTV Doboj“ d.o.o. za 2023. godinu,
 13. Razmatranje nacrta Programa rada Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Doboj za 2023. godinu,
 14. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Centar za socijalni rad Doboj“ za 2023. godinu,
 15. Razmatranje nacrta Programa rada Skupštine Grada Doboj za 2023. godinu,
 16. Razmatranje nacrta Programa rada za 2023. godinu Fondacije „Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ Doboj.

Materijal za javnu raspravu možete preuzeti ovdje.

Javni poziv: Za finansiranje biznisa marginalizovanih grupa žena

Град Добој расписује Јавни позив за финансирање бизниса маргинализованих група жена из средстава Предузетничког фонда за жене насталог удруженим средствима из буџета Града Добоја и USAID-овог Програма подршке заштити људских права (ИНСПИРЕ)..

Фонд за финансирање самозапошљавња жена из циљне групе Јавног позива износи 50.000,00 КМ, а износ гранта по једном подносиоцу пријаве је од 8.000,00 до 10.000,00 КМ, уз обавезу регистрације бизниса.

Ciljevi javnog poziva

 • Probuditi preduzetnički duh među marginalizovanim grupama žena;
 • Motivisati početnice i kreativne pojedinke s inovativnim i sprovodivim poslovnim idejama;

Ko se može prijaviti?

Prijave mogu podnijeti žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice, odnosno vlasnice registrovanog biznisa i ranije to nisu bile. Prijaviti se mogu punoljetne žene, sa prebivalištem na području Grada Doboja, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području Grada Doboja. Realizacija biznisa mora biti u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti zaštite životne sredine.

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju biznisa žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena sa invaliditetom, ili sa djetetom ili suprugom sa invaliditetom, žena iz ruralnih sredina, dugoročno nezaposlenih žena, socijalno ugroženih zaposlenih žena koje ostvaruju minimalna primanja, te žena koje su na neki drugi način marginalizovane. Prednost pri izboru daje se nezaposlenim ženama koje su marginalizovane prema navedenim ili nekom drugom osnovu.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena. Šansa da poslovni plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju poslovnog plana), veća je ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne naznake uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više poslovnih planova. Isto lice ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Kakve poslovne ideje će biti podržane?

Ovim javnim pozivom pružiće se podrška osnivanju, razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena, registrovanih kao (s.p) ili društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o).  

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan, uz uslov da se realizuje na području grada Doboja.

Šta se može finansirti sredstvima Fonda?

Grad Doboj i USAID/INSPIRE za uspješno ocijenjene bisnis planove mogu obezbijediti:

 • troškove registracije firme;
 • troškove fiskalizacije;
 • dio ili cijeli iznos troškova zakupnine prostora u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova knjigovodstvenih usluga u prvoj godini  obavljanja djelatnosti;
 • trošak minimalnih poreza i doprinosa u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova uređenja i opremanja poslovnog prostora do visine iznosa odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova promocije do visine odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova nabavke opreme, mašina, alata, materijala do visine odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova nabavke poljoprivrednih sirovina i stoke do visine iznosa odobrenih sredstava.

Rokovi

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 31. januar 2023. godine Info dan za zainteresovane podnosioce prijava biće održan 11. januara 2023. godine, u prostorijama Gradske uprave, u 11 časova.