Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nacionalne manjine

SAVEZ NACIONALNIH  MANJINA REGIJE DOBOJ

Savez okuplja udruženja i pojedince, pripadnike nacionalnih manjina regije Doboj. Savez nacionalnih manjina „Regije Doboj” Doboj registrovan je 7. decembra 2010. u Doboju sa sjedištem u Doboju, Ulica Miloša Obilića 1.

Savez djeluje na  prostoru opštine Doboj i regije Doboj. Obuhvata sljedeće opštine: Doboj, Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Teslić i Petrovo.

U skladu sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o udruženjima i fondacijama, cilj Saveza nacionalnih manjina regije Doboj (SNMRD) je njegovanje identiteta nacionalnog porijekla i stvaranje uslova za njegovanje i čuvanje jezika, običaja, kulture i vjeroispovijesti pripadnika nacionalnih manjina koji žive na prostorima opštine Doboj, regije Doboj i Republike Srpske. Radi boljeg i efikasnijeg djelovanja na koordinaciji, organizaciji i aktivnostima saveza u opštini Doboj i regiji.

PREDSJEDNIK  SAVEZA: Dragan M. Marković
telefon: +387 66 852 809


UDRUŽENJE CRNOGORACA „NJEGOŠ” DOBOJ  

Udruženje nacionalnih manjina opštine Doboj.

Ciljevi Udruženja Crnogoraca „NJEGOŠ” Doboj (UCNJ) su obnova i njegovanje  kulturnih, sportskih, privrednih aktivnosti crnogorskog naroda i potomaka i saradnja sa matičnom zemljom.

Udruženje je osnovano 30. maja 2009. godine sa sjedištem u Ulici Vidovdanska 3/1 Doboj.
el. pošta: njegosdoboj@gmail.com


UDRUŽENJE ROMA I GRAĐANA OPŠTINE DOBOJ “ZLATNI  TOČAK”

Udruženje nacionalnih manjina opštine Doboj. Sjedište udruženja je u Doboju, Ulica Đurđevdanska bb. Udruženje je osnovano 14. maja 2004. godine.

Osnovni cilj Udruženja je zaštita i unaprjeđenje rada i života Roma sa teritorije opštine Doboj u svim oblastima od interesa za njihov život i rad. Kao prioritetne ciljeve Udruženje će imati aktivnosti na unapređenju društvenog angažovanja Roma i unapređenju i zaštiti jezika i kulture Roma, položaj Roma u društvu i ostvarivanju njihovih pojedinačnih i kolektivnih interesa.


JEVREJSKA OPŠTINA DOBOJ 

Prije svega, 16. novembra 2005. godine Jevrejska opština u Doboju je registrovana pri ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kao vjerska zajednica.

Zatim, 15. decembra 2006. godine Jevrejska opština u Doboju upisana je u registar republičkog Zavoda za statistiku, a zatim i kod Poreske uprave pri Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Sjedište Jevrejske opštine u Doboju nalazi se u Ulici Kralja Aleksandra 31. Jevrejskom opštinom u Doboju upravlja pet (5) članova predsjedništva, nadzorni odbor, Sud časti i Skupština koju čine svi članovi ove zajednice.


UDRUŽENJE  SLOVENACA  “PREŽIHOV VORANC” DOBOJ-TESLIĆ 

Udruženje nacionalnih  manjina. Udruženje Slovenaca je osnovano 12. decembra 1998. u Tesliću.

Udruženje je osnovano sa jasnim ciljevima očuvanja slovenačke tradicije, jezika i kulture. U Statutu udruženja su zacrtani sljedeći programski ciljevi:

  • Zaštita  statusnih prava Slovenaca u Republici Srpskoj i BIH, posebno opštinama regije Doboj.
  • Stvaranje uslova za ostvarivanje kulturnih potreba i interesa članova Udruženja, izučavanje i njegovanje istorije, jezika, književnosti, tradicije i običaja slovenačkog naroda.