Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javne nabavke

 1. Odluka DS - Izrada revizije sa izradom Elaborata PPZ za dvoranu
 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -horizontalna signalizacija 2019
 3. Odluka o poništenju - nabavka materijala za tekuće održavanje
 4. Odluka o dodjeli drugorangiranom - radovi na uređenju do gp k.č. br. 6813/8
 5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reklamiranje bilbord
 6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i montaža kancelarijskog materijala
 7. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - vozila
 8. Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača - računarska oprema
 9. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - oglašavanje u dnevnoj štampi za 2019
 10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - redovno održavanje javne rasvjete 2019
 11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -banke
 12. Odluka DS - Izrada UTU, Stručnog mišljenja i Elaborata PPZ
 13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sredstva za održavanje higijene
 14. Odluka DS - Izrada UTU saobraćajnice na potezu od Ul. Nikole Tesle do benzinske pumpe „Brčkogas“ u Doboju
 15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Vojvode Sinđelića
 16. Odluka DS - nabavka poklon paketa rakije za potrebe GU Doboj
 17. Odluka DS - nabavka reklamnog materijala za potrebe GU Doboj
 18. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - sanacija puteva i regulacija vodotokova
 19. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambeni proizvodi (JPU "Majke Jugović" - obdanište)
 20. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ostali prehrambeni proizvodi (JPU "Majke Jugović" - obdanište)
 21. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sredstva za održavanje higijene (JPU "Majke Jugović" - obdanište)
 22. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pekarski proizvodi (JPU "Majke Jugović" - obdanište)
 23. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - konvekciona peć (JPU "Majke Jugović" - obdanište)
 24. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo (JPU "Majke Jugović" - obdanište)
 25. Odluka o izbor najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal (JPU "Majke Jugović" - obdanište)
 26. Odluka DS - Izrada UTU za Sportsku dvoranu
 27. Odluka o dođeli drugorangiranom - redovno održavanje javne rasvjete
 28. Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača - nabavka materijala za tekuće održavanje
 29. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji 4 prilaza
 30. Odluka o izboru najpovoljnijeg pouđača - izgradnja mosta u MZ Rječica
 31. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kolektivno osiguranje (JPU "Majke Jugović" - obdanište)
 32. Realizacija ugovora javnih nabavki u 2018 - Ođeljenje za finansije
 33. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija ulice vojvode Sinđelića
 34. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada geoloških izvještaja
 35. Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača - lot 3 vodovod MZ Ševarlije
 36. Odluka o poništenju - lot 1 i lot 2
 37. Izvještaj o realizaciji JN 2018 - prostorno
 38. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada i emitovanje emisije hronike u 2019
 39. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada slivnika i asfaltiranje rigola 
 40. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka računara 2019
 41. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uklanjanje objekata u 2019
 42. Praćenje realizacije ugovora 2019 TVJ
 43. Praćenje realizacije ugovora sa 05-03-2019 Odjeljenje za IOR
 44. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada prostorno planske dokumentacije
 45. Odluka o dodjeli drugorangiranom - izrada slivnika i asfaltiranje rigola na trotoarima
 46. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje osam dionica
 47. Odluka DS - nabavka vatrogasnih uniformi i obuće za TVJ
 48. Odluka o poništenju javne nabavke - rampa
 49. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - izgradnja poligona Dijamanti
 50. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medijsko praćenje 2019
 51. Odluka direktni sporazum - izrada ekološkog projekt Usora
 52. Odluka diretni sporazum - izrada ekološkog projekta Suvo Polje
 53. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja septičkih jama
 54. Odluka direktni sporazum - geodetske usluge izrada elaborata nova ulica
 55. Odluka o dodjeli drugorangiranom - most MZ Rječica
 56. Odluka o poništenju - sanacija prostora u pasaža
 57. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - radovi na izgradnji ljetne pozornice u MZ Kožuhe
 58. Odluka o poništenju - Dom vojske
 59. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja kanalizacionih armatura, rešetki, slivnika i poklopaca
 60.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medijsko praćenje gradonačelnika
 61. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fontane
 62. Odluka o otkazu MZ Rječica
 63. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija nekategorisanog puta u MZ Lipac
 64. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - utu uslovi
 65. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi na uređenju
 66. Odluka DS - Izrada projekta adaptacije, sanacije, i unapređenja infrastrukture fudbalskog stadiona
 67. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - lot 1 i lot 2
 68. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medžlis
 69. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada osnove zaštite uređenja i korištenja polj. zemljišta
 70. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na sanaciji kancelarija objekat bivšeg doma vojske
 71. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - izvođenje radova na elektroenergetske instalacije nastavak ulice Cara Dušana
 72. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - odluka  pasaž
 73. Odluka o stavljanju van snage odluke o pranju vozila i vulkanizerskih usluga
 74. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - nabavka tonera i kertridža u 2019
 75. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - radovi  vrelovodu omega
 76. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - nasipanje lokalnih puteva
 77. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - radovi na ogranku magistralnog vrelovoda  kod Brčko gasa u Doboju
 78. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - odluka  vodovodna mreža Podkamen
 79. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana JN 2019
 80. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana JN 2019 - tabelarni prikaz
 81. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - Izrada prostorno planske dokumentacije
 82. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - izvođenje radova na vodovodnom sistemu Brđani Osječani
 83. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - kreditno zaduženje
 84. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - nabavka opreme za aplikaciju ERV
 85. Odluka o ponistenju - oporavak od poplava
 86. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - kreditno zaduženje 4 100 000 KM
 87. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - nabavka i ugradnja metalnih i betonskih parkovskih klupa i kanti za smece
 88. Odluka DS - spiraton aparati
 89. Poziv za dostavu inicijalne ponude - izrada slivnika u ulici Cara Dusana
 90. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptaciji objekata vodosnabdijevanja Lipac
 91. Odluka o pokretanju - Izrada projekta fiskulturne sale u MZ Boljanic
 92. Odluka o poništenju - izgradnja 21 stambene jedinice povratnicima hrvatske nacionalnosti
 93. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - el. instalacije u nastavku ul. Cara Dušana
 94. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana JN 2019
 95. Druga izmjena Plana JN 2019 - tabela
 96. Praćenje realizacije ugovora Opšta Uprava sa 30.06.2019. godine
 97. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na renoviranju sale SG
 98. Odluka DS - Sanacija oštećenih dijelova ograde na nadvožnjaku u Kostajnici i na mostu u Barama
 99. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi na uređenju do građ.parcele k.č. 6508
 100. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje pripreemnih radova za montažu vještačke trave
 101. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prikupljanje i transport komunalnog otpada
 102. Odluka o dodjeli drugorangiranom - lot 2 elektro radovi
 103. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada stručnog mišljenja o stabilnosti objekta Emina Sinanović Ševarlije
 104. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Donja Paklenica
 105. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka uniformi za potrebe odjeljenja za poslove komunalne policije
 106. Odluka DS - Izvođenje radova na sanaciji krova stambenog objekta u ulici Vojvode Mišića
 107. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja gumenih usporivača saobraćaja
 108. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada UTU, stručnog mišljenja i projekta izgradnje dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju Velika Bukovica
 109. Poziv za dostavu inicijalne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja - izvođenje radova na izradi prilaza stambenim i poslovnim objektima u ul. Vojvode Sinđelića
 110. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada Glavnog projekta nastavka izgradnje kolektora fekalne kanalizacije naselja „Aerodrom“ u Rudanci
 111. Odluka DS - Izvođenje radova na renoviranju kancelarija Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Doboj
 112. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje završnih građevinskih radova naa crkvi Svetog Grigorija Čudotvorca
 113. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja i asfaltiranje prilazne saobraćajnice do PS Rudanka sa izgradnjom cjevovoda
 114. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja trotoara sa lijeve strane lokalnog puta Rudanka - Zarječa
 115. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada Glavnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju javnih površina za potrebe sportskog objekta
 116. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje radova na izgradnji prilaza stambenim i poslovnim objektima u ul. Vojvode Sinđelića
 117. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nasipanje lokalnih puteva u MZ na području grada Doboja
 118. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi na izgradnji priključaka za vodu korisnicima projekta Oporavak od poplava
 119. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi na uređenju do građ.parcele k.č. 6704
 120. Odluka o poništenju - Izvođenje radova na izgradnji priključaka za vodu korisnicima projekta – „Oporavak od poplava“
 121. Odluka o poništenju Ćosić promex
 1. Odluka o izboru - nabavka i montaža kancelarijskog namještaja
 2. Odluka direktni sporazum - štampanje letaka i brošura
 3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje računara 2018.
 4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka tonera i kertridža u 2018.
 5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka novog vozila
 6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada Sl. gl. Grada Doboj i knjigovezačke usluge
 7. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka računara
 8. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - el. radovi SPO Sonja i Ema
 9. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - vertikalna signalizacija 2018
 10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača - nabavka goriva 2018
 11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje i sanacija gradskih saobraćajnica 2018
 12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje i servisiranje vozila 2018
 13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sredstva za održavanje higijene 2018
 14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pranje motorih vozila 2018
 15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija poligona kod OŠ Petar Kočić
 16. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - radovi na sanaciji dijela puta u Svjetliči
 17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - redovno održavanje javne rasvjete
 18. Odluka o izboru - medijsko praćenje u 2018
 19. Odluka o izboru - izrada i emitovanje emisije Hronike Doboja u 2018
 20. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - horizontalna signalizacija
 21. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Izrada elaborata sanitarne zastite
 22. Odluka direktni sporazum - nabavka fotokopir aparata
 23. Odluka o izboru najpovoljnjijeg izvođača - izgradnja i sanacija 20 stambenih jedinica
 24. Poziv za dostavljanje inicijalnih ponuda - Izvodjenje dodatnih radova OS đura Jaksić
 25. Informacija o provodenom pregovaračkom postupku - freskopis crkva Kožuhe
 26. Odluka - direktni sporazum - nabavka geoloških usluga
 27. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - čišćenje javnih površina
 28. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - čišćenje i održavanje javnih 2018
 29. Odluka (direktni sporazum) - nabavka geoloških usluga
 30. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- freskopis
 31. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi na regulacija vodotokova
 32. Odluka - direktni sporazum - nabavka dnevne stampe 2018
 33. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dodatni radovi OŠ Đura Jakšić
 34. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fontane i automatskog sistema za navodnjavanje
 35. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada izmjene dijela RP Centar blok 1 i 10
 36. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja kanalizacionih armatura
 37. Praćenje realizacije JN - Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove PRAĆENjE Realizacije ugovor - horizontalna PRAĆENjE Realizacije ugovor - javna rasvjeta PRAĆENjE Realizacije ugovor - odrzavanje fontane PRAĆENjE Realizacije ugovor - rekonstrukcija Ulice Sv. Sava PRAĆENjE Realizacije ugovor - resetke PRAĆENjE Realizacije ugovor - semafori PRAĆENjE Realizacije ugovor - toplovod i vrelovod PRAĆENjE Realizacije ugovor - trotoarske ploce PRAĆENjE Realizacije ugovor - ukrašavanje 2017 PRAĆENjE Realizacije ugovor - zimska PRAĆENjE Realizacije ugovor - rekonstrukcija Ulice Srp. Sokolova PRAĆENjE Realizacije ugovor - udarne rupe PRAĆENjE Realizacije ugovor - vertikalna
 38. Praćenje realizacije JN - Odjeljenje za finansije
 39. Praćenje realizacije JN - Odjeljenje za opštu upravu
 40. Praćenje realizacije JN - Odjeljenje za privredu
 41. Praćenje realizacije JN - Odjeljenje za prostorno uređenje
 42. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvodjaca - parkovske klupe
 43. Odluka o izbori najpovoljnijeg ponuđača - izmiještanje vodovodnih instalacija
 44. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - mašina za punjenje džakova
 45. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kreditno zaduženje
 46. Odluka - direktni sporazum - nabavka autobuskog prevoza
 47. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija podvožnjaka
 48. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - deratizacija
 49. Odluka (direktni sporazum) - atest spiraton aparata
 50. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - uređenje do građevinske parcele k.č. 3436
 51. Odluka direktni sporazum - nabavka i ugradnja samostojećih parkovskih kanti za smeće
 52. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponućača - izrada projekta
 53. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponićača - uklanjanje objekata u 2018. godini
 54. Odluka DS - izmjena RP Centar - blok 5
 55. Odluka DS - izmjena RP Centar - blok 5-1
 56. Odluka DS - izmjene dijela RP - Donji Grad
 57. Odluka DS - izrada UTU za rekonstrukciju ul. Jug Bogdana
 58. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvoćača - sanacija 20 trotoara u MZ Doboj Novi
 59. Odluka o otkazu - izrada glavnog projekta
 60. Odluka - direktni sporazum - izrada stručnih mišljenja
 61. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji ravnog krova iznad objekta bivšeg Ministarstva odbrane u Doboju
 62. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1-Čišćenje kanala u naselju Bukovac i regulacija toka Velikog Liješnja - Lot 2-prosijecanje i izgradnja novog nekategorisanog puta u MZ Gornja Paklenica - Lot 3-sanacija lokalnih puteva u MZ Ljeskove Vode – Rakovac, MZ Krčevine, MZ Ševarlije, MZ Potočani i MZ Kotorsko, sanacija puta u MZ Donja Paklenica, dionica Živkovići.
 63. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju puta u MZ Osječani
 64. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju puta u MZ Trnjani
 65. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada UTU za kružni tok - raskrsnica magistralni put M-17 i M-4 u naselju Pijeskovi
 66. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-izrada UTU za kružni tok - raskrsnica Ulice Stefana Prvovenčanog i magistralni put M-17
 67. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za asfaltiranje puta u MZ Suvo polje
 68. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju 20 stambenih jedinica povratnicima hrvatske nacionalnosti
 69. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju tribina u MZ Bukovačke Čivčije
 70. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku i ugradnju tehničkog kamena – krečnjaka za posipanje nekategorisanih puteva na lokalitetima u Mjesnim zajednicama Vučijaka-Krnjina-Ozrena i Trebave
 71. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju tri klizišta na putu Osječanske Čivčije - Duga Njiva
 72. Odluka DS - Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju dijela ulice Jug Bogdana
 73. Odluka DS - izrada stručnih mišljenja za izgradnju 2 kružna toka
 74. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija dijela ulice Vidovdanske
 75. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka uniformi za TVJ
 76. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi na uređenju G.P. k.č. 6898
 77. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvoćača - asfaltiranje puta u mz Gornja Paklenica
 78. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponućača - nabavka i ugradnja tehničkog kamena
 79. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponućača - izrada prostorno planske dokumentacije
 80. Odluka DS - Izrada izmjene RP Donji Grad - Doboj, revizija blok 9
 81. Informacija o provođenju JN putem pregovaračkog postupka
 82. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija u MZ Skipovac
 83. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji 10 prilaz
 84. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje u mz Donja Paklenica
 85. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje u MZ Striježevica (groblje-škola)
 86. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje u MZ Gornja Paklenica (Milovanovići)
 87. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - freske
 88. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana JN za 2018
 89. Prva izmjena 2018 - tabelarni prikaz
 90. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - asfaltiranje u mz Boljanić
 91. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - asfaltiranje prilaznog puta
 92. Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača
 93. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gradska dvorana rekonstrukcija
 94. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija vodovodne mreže
 95. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje do građevinske parcele
 96. Odluka DS - Izrada izmjene dijela Regulacionog plana - "Srednjoškolski centar - Usora"
 97. Odluka o poništenju - vodovod i kanalizacija
 98. Odluka o poništenju - Osojnica
 99. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - deminiranje 2018
 100. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - radovi na uređenju do građ.parcele k.č. 6898
 101. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - MZ Gavrići
 102. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - MZ Lipac
 103. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje lokalnih putnih pravaca
 104. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nasipanje lokalnih puteva
 105. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - trotoari
 106. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača asfaltiranje devet dionica
 107. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - opreme za dva dječja igrališta
 108. Odluka o izboru drugorangiranog - asfaltiranje devet dionica
 109. Odluka o izboru drugorangiranog - trotoari
 110. Odluka o izboru drugorangiranog - dječja igrališta
 111. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje Zelinja
 112. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - vrelovod
 113. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - oprema za video nadzor
 114. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dom kulture Kozuhe
 115. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sportska dvorana
 116. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - građ. radovi dva igrališta
 117. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pumpna stanica
 118. Odluka o drugoj izmjeni Plana JN za 2018
 119. Druga izmjena Plana JN 2018 - tabela
 120. Odluka o otkazu postupka Vučijak, Krnjin, Ozren i Trebava
 121. Odluka o otkazu postupka MZ Zelinja, Gornji Skipovac,Gornja Paležnica i Donja Paležnica
 122. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kolektivno osiguranje zaposlenih 2019
 123. Izvještaj o realizaciji plana JN - Odjeljenje za prostorno uređenje
 124. Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača
 125. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje u MZ Osječanske Čivčije
 126. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - zimska služba 2018/2019
 127. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ukrašavanje grada 2018-2019
 128. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja vk mreže ul. Cara Dušana
 129. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje u Mz Majevac
 130. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija rupa MZ Kostajnica
 131. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje do građ. parcele 4882
 132. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - odr. i sanacija gr. saobraćajnica 2019
 133. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija ul. Kralja Tvrtka
 134. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnji dijela ulice Cara Dušana
 135. Odluka o poništenju postupka javne nabavke - nadvožljak Kostajnica
 136. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - vertikalna signalizacija u 2019
 137. Odluka DS - Nabavka vatrogasne opreme za TVJ
 138. Odluka DS - Periodični ljekarski pregled za TVJ
 139. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - nabavka goriva 2019
 140. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi na uređenju do građ. parcele k.č. 5656
 141. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dekoracija 2018
 142. Odluka DS - izrada 47 stručnih mišljenja
 143. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - čišćenje
 144. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - povratnička
 145. Odluka o poništenju - infrastruktura
 146. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - javna rasvjeta Mz Čaire
 147. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi na uređenju do 6813
 148. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pranje motornih vozila
 149. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje semafora
 150. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni plana JN 2018
 151. Treća izmjena 2018 (tabela)
 152. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada Službenog glasnika
 153. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja trotoara MZ Grapska i stolarija Dom kulture Bukovačke Čivčije
 154. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka kancelarijskog materijala
 155. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje i servisiranje vozila

 

 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Održavanje semafora i semaforske opreme u gradu Doboju u 2017. godini
 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača pružanje usluga reklamiranja na bilbordu novogodišnjih, božićnih i osmomartovskih čestitki
 3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o nabavci goriva za 2017 godinu
 4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za oglašavanje grada Doboja u dnevnoj štampi za 2017. godinu
 5. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za čišćenje i održavanje javnih površina za 2017 godinu
 6. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču o redovnom održavanju javne rasvjete 2017.godinu
 7. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i sanaciju gradskih saobraćajnica u gradu Doboju u 2017 godini
 8. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za medijsko praćenje za 2017. godinu
 9. Odluka o najpovoljnijem izvođaču za izradu projekta uzbunjivanja
 10. Odluka o najpovoljnijem izvođaču za nabavku i ugradnju vertikalne signalizacije na području grada Doboja u 2017. godini
 11. Odluka o najpovoljnijem izvođaču za javnu nabavku o Izradi izmjene dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija blok 6
 12. Odluka o poništenju javne nabavke o pranju vozila
 13. Odluka o nabavci dnevnih novina u 2017. godini
 14. Odluka o DS - UTU uslovi za trafostanice i dalekovode u 2017. godini
 15. Odluka o održavanju računara u 2017. godini
 16. Poziv za dostavljanje ponuda za fizicko obezbjeđenje objekata u 2017 godini
 17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku alata i opreme za TVJ grada Doboja
 18. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu i emitovanje emisije Hronika Doboja
 19. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Kolektivno osiguranje zaposlenih u Gradskoj upravi Doboja u 2017.
 20. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za javnu nabavku reklamnog materijala za 2017. godinu
 21. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za izradu RP "Stari most"
 22. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca o radovima na signalizaciji ulica Cara Dušana i Jug Bogdana
 23. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku materijala za tekuće održavanje objekata i instalacija GU Doboj za 2017.godinu
 24. Odluka o izboru napovoljnijeg ponudjaca za održavanje i servisiranje vozila GU Doboja za 2017. godinu
 25. Odluka o poništenju odluke o održavanju fontane i automatskog sistema za navodnjavanje zelenih površina u gradskom parku
 26. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za održavanje higijene u GU Doboja za 2017. godinu
 27. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga poslovnih banaka za 2017. i 2018. godinu
 28. Realizovani ugovori - Odjeljenje za obnovu i razvoj
 29. Realizacija ugovora za 2016. godinu - Odjeljenje za finansije
 30. Realizacija ugovora za 2016. godinu - Odjeljenje za prostorno uređenje
 31. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za 2017. godinu
 32. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu horizontalne signalizacije na području grada Doboja u 2017. godini
 33. Relizacija ugovora za 2016. godinu Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu
 34. Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača o izradi Službenog glasnika grada Doboja za 2017. godinu
 35. Odluka o usvajanju Plana JN za 2017. godinu
 36. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku tonera i ketridža za potrebe Gradske uprave grada Doboja
 37. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za Fizičko obezbjeđenje objekata Gradske uprave Doboj u 2017. godini
 38. Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku
 39. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i ugradnju kanalizacionih armatura, rešetki, slivnika i poklopaca za 2017. godinu
 40. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za pružanje usluga zimske službe za sezonu 2016. – 2017. godine
 41. Realizacija ugovora za 2016. godinu - Odjeljenje za opštu upravu
 42. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za pružanje usluga pranja motornih vozila i vulkanizerske usluge za vozila u vlasništvu Grada Doboja u 2017.godini
 43. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču Sanacija klizišta na području grada Doboja u 2017. godini
 44. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i ugradnja kanalizacionih armatura, rešetki, slivnika i poklopaca u gradu Doboju u 2017. godini
 45. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču o Pružanju usluga korištenja fotokopir aparata za potrebe gradske uprave Doboj u 2017. godini
 46. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja u gradu Doboju za učesnike projekta prekogranične saradnje u periodu od 03.3.2017. do 05.3.2017
 47. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku Pružanje usluga zimske službe za sezonu 2017/2018.
 48. DRIG - Plan javnih nabavki za 2017. godinu (strana 1) strana 2 i strana 3
 49. DIRG odluka o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku pogonskog goriva i drugih pratećih roba
 50. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku održavanje fontane i automatskog sistema za navodnjavanje zelenih površina u gradskom parku u 2017. godini
 51. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i montažu kancelarijskog namještaja za potrebe Gradske uprave Doboj u 2017. godini
 52. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Gradske uprave Doboj u 2017. godini
 53. Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za javnu nabavku – održavanje fontane i automatskog sistema za navodnjavanje zelenih površina u gradskom parku u Doboju u 2017. godini
 54. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - Radovi na uklanjanju sprudišta rijeke Bosne od mosta na Usori do željezničkog mosta na rijeci Bosni u Rudanci
 55. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovor za javnu nabavku usluga – „Atest Spiraton aparata za zaštitu disajnih organa vatrogasaca TVJ Gradske uprave Doboj – 20 kom
 56. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Izrada regulacionog plana „Magistralni put“ Doboj
 57. Odluka o poništenju javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji tri stana u vlasništvu Gradske uprave Doboj
 58. Odluka o izboru najpovoljnije izvođača za javnu nabavku Izrada izmjene dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj revizija blok 6
 59. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača za izradu Reg. plana Preslica
 60. Praćenje realizacije ugovora - Odjeljenje za izgradnju, obnovu i razvoj
 61. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Sanacija i adaptacija kancelarija Radio Doboja
 62. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku usluge proljetne i jesenje deratizacije na području grada Doboja
 63. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – „izrade stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju mosta na rijeci Spreči“
 64. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Uklanjanje objekata u 2017.godini na području grada Doboja
 65. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju ulice Kneza Miloša
 66. Izmjena Plana javnih nabavki za 2017. godinu DIRG - strana 1 strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 6
 67. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača za izvođenje građevinskih radova, radova na dijelu elektroinstalacija i dijelu radova na vodovodu i kanalizaciji OŠ „Đura Jakšić“ Podnovlje
 68. Praćenje realizacije ugovora Odjeljenje za opštu upravu jun 2017
 69. Radovi na uređenju do građ. parcele k.č. 5383
 70. Uređenje do građevinske parcele k.č. 5679 18
 71. Asfaltiranje lokalnog puta u MZ Gornja Paklenica
 72. Odluka o izboru najboljeg ponuđača - kreditno zaduženje
 73. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije ulica u Doboju
 74. Izrada RP centar - usora
 75. Odluka o poništenju -sanacija tri stana
 76. Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača
 77. Obrazac praćenja realizacije ugovora - Odjeljenje za IOR jul 2017
 78. Odluka o izboru najboljeg ponuđača - parking automati DIRG
 79. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - rekonstrukcija dijela ul. Srpskih sokolova
 80. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni plana JN za 2017
 81. Plan Javnih nabavki za 2017 - Prva izmjena i dopuna
 82. Izrada izmjene dijela RP centar blok 8
 83. Izrada izmjene dijela RP centar blok 2
 84. Odluka o poništenju - prikupljanje i odvoz kom. otpada
 85. Odluka o poništenju - sanacija tri stana
 86. Odluka o izboru najboljeg ponuđača - Radovi na na uklanjanju sprudišta
 87. ODLUKA DS - izrada UTU za kolektor USORA
 88. Nabavka materijala za rekonstrukciju toplovoda i vrelovoda
 89. Presjek stanja realizacije ugovora OU 09-17
 90. Izbor najpovoljnijeg ponuđača - radovi na uređenju do građ.parcele k.č. 5462
 91. Odluka o poništenju - lot 2 elektro radovi k.č. 57981
 92. Odluka o otkazu postupka asfaltiranje u MZ Foča
 93. Odluka o poništenju postupka nabavke radovi na uređenju do građevinske parcele k.č. 5462 lot 2 elektro radovi
 94. ODLUKA O PONIŠTENjU - izrada, montaža i postavljanje parkovskih klupa
 95. Odluka DS - izmjena RP Centar blok 9 - Vojvode Sindjelica
 96. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Lipac
 97. Odluka - direktni sporazum - armaturno-betonske ploče
 98. Odluka o dodjeli drugorangiranom - radovi na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č. br. 5798/1
 99. Odluka o poništenju - Kolektivno osiguranje
 100. Odluka o poništenju - Izrada, montaža i postavljanje parkovskih klupa
 101. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ukrašavanje grada
 102. Odluka - direktni sporazum - ljekarski pregled vatrogasaca
 103. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija puteva
 104. POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA - ugostiteljske usluge 2018-2019
 105. Poziv - Pranje vozila i vulkanizerske usluge 2018
 106. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - sanacija stana u ulici Jug Bogdana
 107. Odluka o nastavku postupka javne nabavke
 108. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - održavanje semafora u 2018
 109. Odluka o izboru - redovno održavanje javne rasvjete 2018
 110. Odluka o izboru - nabavka materijala za tekuće održavanje 2018
 111. Odluka o izboru - nabavka kancelarijskog materijala 2018
 112. Odluka o izboru - Kolektivno osiguranje zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Doboja u 2018
 113. Odluka o izboru - ugostiteljske usluge 2018-2019
 114. Odluka o izboru - nabavka novog vatrogasnog vozila
 115. Odluka o dodjeli drugorangiranom - sanacija klizišta
 116. Odluka direktni sporazum - nabavka sendvica za ucesnike projekta Zajedno u vatru

   

 1. Realizacija ugovora za 2015. godinu - Odjeljenje za finansije
 2. Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki u 2016
 3. Odluka o trecoj izmjeni Plana JN za 2016
 4. Treća izmjena i dopuna Plana JN za 2016
 5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela reg.plana centar revizija blok 7
 6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge održavanja parking automata i korištenje softvera na parking rampama, za potrebe JP "DIRG" Doboj
 7. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela reg.plana centar revizija kč 5726 1
 8. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela reg.plana centar revizija blok 1
 9. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja kanalizacije u naselju Miljkovac
 10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela reg.plana centar revizija blok4
 11. Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka i ugradnja automatskog omekšivača i reflektora za sanciju fontane
 12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Radovi na uređenju građevinskog zemljišta do parcele kč 7603
 13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija i održavanje lokalnih puteva u 2015.16.
 14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela reg.plana centar revizija tužilaštvo
 15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Putničko vozilo Brijest
 16. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Deminiranje - tehničko izviđanje
 17. Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Izmjena i dopuna dijela reg. plana revizija
 18. Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka polovnog teretnog motornog vozila - kamion za cišcenje kanalizacionog sistema za potrebe JP "DIRG" Doboj
 19. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Radovi na poslovnom prostoru br. 1 u Ul. Nemanjina bb na parceli 5663 ko Doboj
 20. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Radovi na održavanju, rekonstrukciji i adaptaciji objekta
 21. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izmiještanje infrastrukturnih vodova
 22. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada generalnog i glavnog projekta
 23. Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača - Elektroenergetski priključak stambenog objekta Boračka 2 lamela D
 24. Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača - Elektroenergetski priključak stambenog objekta Boračka 2 lamela E
 25. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka tonera za Heroks 3615 i 3215
 26. Odluka o nastavljanju postupka - Izmjena dijela RP Centar
 27. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela reg.plana Centar - revizija, bl.1 - k.č. 4872 i 4873-1
 28. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka spasilačkog čamca
 29. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela reg.plana centar revizija blok1
 30. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Zimska služba 2015-16
 31. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela reg.plana centar revizija blok 6
 32. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje računara i IT opreme u GU Doboj
 33. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada i emitovanje emisije hronike Doboja za 2016.
 34. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka marketinških usluga-promocija, reklama i oglašavanja putem medija za potrebe jp "Dirg" doo
 35. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluga izrade stručne dokumentacije o procijeni rizika radnih mjesta
 36. Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Izrada, montaža i postavljanje klupa i kanti 3
 37. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija krovne konstrukcije Doma kulture Grabovica 4
 38. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medijsko praćenje gradonačelnika i predstavnika Grada Doboj
 39. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada Prostornog i Urbanističkog plana Grada Doboj
 40. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada horizontalne signalizacije na području Grada Doboj za 2016. godinu
 41. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka kompresora za punjenje spiraton boca izolacionih aparata za vatrogasce
 42. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavku elektronskih kartica za evidentiranje zaposlenih Gradske uprave
 43. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija i revitalizacija fasade u kontekstu objekta JU Majke Jugovica u Starom gradu u Doboju
 44. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija puteva i regulacija vodotokova
 45. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Humanitarno deminiranje na području grada Doboja
 46. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izmjena Regulacionog plana Centar Doboj, revizija, blok 2 (Zelena pijaca)
 47. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Uređenje do građevinske parcele kc 5500 1
 48. Odluka o poništenju javne nabavke - Izrada parkovskih klupa i kanti
 49. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluga izrade Elaborata za uplanjenje 21 individualnog stambenog objekta u naselju Bare
 50. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka racunara i racunarske opreme
 51. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka materijala za vodosnabdjevanje MZ Paleznica
 52. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela regulacionog plana centar blok 6
 53. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Čišćenje i održavanje javnih zelenih i asfaltnih površina
 54. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka računara i eksternog rezača diskova za potrebe Skupštine Grada
 55. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka tonera Heroks za potrebe GU Doboj
 56. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Radovi na vodovodnom sistemu MZ Svjetliča
 57. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Uređenje parkovskih i javnih površina
 58. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Nikole Tesle
 59. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija stana u vlasništvu Grada Doboj
 60. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija ulice između M17 i ul. Nikole Tesle
 61. Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka i ugradnja kanalizacionih armatura rešetki slivnika i poklopaca
 62. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Radovi na sanaciji lokalnih puteva u povratničkim naseljima
 63. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija kancelarija u objektu Doma kulture na Usori
 64. Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Izrada montaža i postavljanje klupa i kanti
 65. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Uređenje građevinskog zemljišta k.č. 5520
 66. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija i adaptacija MZ Grabovica
 67. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija i adaptacija MZ Grabovica (drugorangirani ponuđač)
 68. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ugostiteljske usluge za potrebe Gradske uprave Doboj
 69. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Uređenje do građevinske parcele kč 5500 1
 70. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja javne rasvejete u ul Vojvode Mišića
 71. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Uklanjanje objekata u 2016
 72. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Elaborat za eksproprijaciju uređenja korita i izradu zaštitnog nasipa rijeke Bosne
 73. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada Elaborata za eksproprijaciju regulacije potoka - obodnog kanala Liješanj
 74. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela regulacionog plana "Centar" Doboj, blok 2
 75. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka alata za rad servisera u TVJ Doboj
 76. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - UTU uslovi za izgradnju precrpne stanice 7637-2 KO Usora
 77. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada Glavnog projekta mosta preko rijeke Lukavice u naselju Sjenina
 78. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Gradske uprave Doboj za 2016 godinu
 79. Prva dopuna i izmjena Plana javnih nabavki Gradske uprave Doboj u 2016 godini
 80. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrade projektne dokumentacije za transformatorsku stanicu 10_04 KV u vlasnistvu grada Doboj
 81. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada projektne dokumentacije priključnih 10 KV dalekovoda za transformatorske stanice 10_04 KV u vlasnistvu grada Doboja
 82. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija i nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva i asfaltiranje kratkih dionica
 83. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izmještanje kanalizacionog kolektora u Vidovdanskoj ulici
 84. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada montaža i postavljanje parkovskih klupa i kanti u Doboju u 2016
 85. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluga izrade Glavnog projekta signalizacije ul. Cara Dušana i Jug Bogdana
 86. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija potpornog zida u MZ Krčevine
 87. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Glavni projekat mosta na rijeci Lukavica ( drugorangirani ponuđač )
 88. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Uređenje građevinskog zemljista kč 6813
 89. Odluka o poništenju postupka javnih nabavki - Uređenje građevinskog zemljista kč 6813-2 elektro radovi
 90. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 4
 91. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela regulacionog plana centar blok 2
 92. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Gradske uprave Doboj za 2016
 93. Druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki Gradske uprave Doboj u 2016
 94. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Javna rasvjeta u MZ Sjenina i MZ Čaire
 95. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Radovi na izradi epoksidnog poda u Domu kulture u Kotorskom
 96. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Radovi na rekonstrukciji ulice Nemanjina
 97. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Radovi na infrastrukturnom opremanju gradevinskog zemljista RP Srednjoskolski centar Doboj
 98. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija ulice Stefana Prvovencanog
 99. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija Dom kulture Usora
 100. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija klizišta nastalih usljed elementarnih nepogoda
 101. Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Radovi na signalizaciji raskrsnice ulica Cara Dušana i Jug Bogdana u Doboju
 102. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka pogonskog goriva, maziva i ostalih pratećih roba za vozila Javnog preduzeća " Direkcija za izgradnju i razvoj grada Doboj" d.o.o
 103. Izrada i dopuna plana javnih nabavki za 2016. godinu - Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju i razvoj grada Doboj" d.o.o
 104. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada izmjene dijela regulacionog plana Donji grad blok 3
 105. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje elektro radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č. 68132
 106. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Radovi na adaptaciji i sanaciji objekta Osnovne škole Sveti Sava
 107. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja dijela vodovodne mreže u ulici Nikole Tesle u Doboju
 108. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluga izrade urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju ulice Nemanjina u Doboju
 109. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Uređenje građevinskog zemljišta k.č. 5549
 110. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Uređenje građevinskog zemljišta k.č.6764
 111. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Zimska služba 2016 - 2017 godina
 112. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže u ulici Svetog Save
 113. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Usluge periodičnog ljekarskog pregleda za 28 vatrogasaca Teritorijalne vatrogasne jedinice Gradske uprave Doboj"
 114. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o izradi Regulacionog plana „Opšta bolnica“ Doboj