Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Međunarodna saradnja

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u skoro 170 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja. UNDP godišnje u BiH realizira blizu 30 miliona američkih dolara kroz svoje četiri ključne oblasti djelovanja: Pravda i sigurnost, Socijalno uključivanje i demokratska uprava, Ruralni i regionalni razvoj, i Energija i okoliš. Pored toga, UNDP se stara o Uredu rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, te usko surađuje sa ostalim UN agencijama, koje realiziraju još 20 miliona američkih dolara programskih sredstava.


OSCE

Glavni cilj Misije OSCE-a je promovisanje stabilnosti i pomirenja, istovremeno pomažući Bosni i Hercegovini na njenom putu ka regionalnoj političkoj, ekonomskoj i socijalnoj integraciji. Aktivnosti Misije imaju za cilj da podstiču sisteme upravljanja, pravde i obrazovanja koji podržavaju ljudska prava i vladavinu zakona za sve građane. Štaviše, Misija podržava razvoj efikasnog, odzivnog i inkluzivnog sektora bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, u skladu sa međunarodnim standardima.