Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vijesti

Javni poziv za učešće u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj 2022-2023“

U skladu sa članom 82. stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16 i 36/19), članom 77. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17),  Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:

Javni poziv za učešće u realizaciji manifestacije

„Zimska čarolija Doboj 2022-2023“

1. Grad Doboj poziva zainteresovana pravna i fizička lica sa registrovanom djelatnošću da podnesu prijave za učešće u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj 2022-2023“ (u daljem tekstu Zimska čarolija).

2. Zimska čarolija biće održana u Gradu Doboj, u periodu od 23.decembra 2022.godine do 15.januara 2023.godine, na lokalitetu centralnog gradskog parka – Parka narodnih heroja u Doboju.

3. Zainteresovana pravna i fizička lica u smislu tačke 1 ovog Javnog poziva mogu podnijeti jednu prijavu za korišćenje jedne sajamske kućice u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, plasiranja tradicionalnih proizvoda ili proizvoda tematski i sadržajno vezanih za zimske radosti ( kuhano vino, razne vrste čajeva, drugi topli i hladni napici, palačinci, roštilj, topli sendviči i ostala jednostavna jela – brza hrana, dekoracije i ukrasi, suveniri i slično) kao i za korišćenje javne površine . Korišćenje sajamske kućice ili javne površine u svrhu obavljanja aktivnosti koje su predmet ovog Javnog poziva za sezonu 2022-2023 je besplatno.

4. Radno vrijeme Zimske čarolije biće utvrđeno opštim aktom Gradonačelnika.

5. Potencijalni ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu – jedna sajamska kućica  sa precizno utvrđenom namjenom korišćenja.

6. Eliminatorni uslovi učešća u realizaciji Zimske čarolije u smislu ovog Javnog poziva podrazumijevaju sljedeće:

                6.1. dostavljanje dokaza da zainteresovano pravno ili fizičko lice je registrovano za obavljanje djelatnosti

                6.2. dostavljanje kataloga proizvoda/liste usluga sa obaveznim opisima proizvoda, podacima o porijeklu proizvoda, a koji obavezno odgovaraju uslovima i namjeni iz tačke 3 Javnog poziva.

                6.3. dostavljanje ovjerene izjave o prihvatanju uslovne realizacije Zimske čarolije

                6.4.dostavljanje prijave u periodu trajanja ovog javnog poziva (blagovremeno dostavljanje)

7. Podnosioci prijave koji ispune sve eliminatorne uslove iz tačke 6 biće vrednovani hronološkim redoslijedom, odnosno prednost će biti data podnosiocu potpune i blagovremene prijave koji je ranije podnio potpunu prijavu. Prijave koje po kvalitetu i sadržini prispjele dokumentacije ne odgovaraju uslovima ovog Javnog poziva i koji tematski i sadržajno ne odgovaraju manifestaciji biće odbačene i neće biti predmet vrednovanja.

8. Konačnu rang listu učesnika u formi Odluke o odobravanju učešća u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj 2022-2023“ donosi Gradonačelnik a na prijedlog Komisije. Obradu pristiglih prijava i vrednovanje potpunih prijava na način i pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom izvršiće privremeno radno tijelo  – Komisija za realizaciju manifestacije „Zimska čarolija Doboj 2022-2023“. Učesnici Zimske čarolije ne mogu birati lokalitet sajamske kućice. Plan korišćenja i raspored korisnika sajamskih kućica utvrdiće organizator – Grad Doboj u duhu obezbjeđenja raznolikosti sadržaja na samom lokalitetu.

9. Učešće u realizaciji zimske čarolije može biti ostvareno i korišćenjem predviđenog dijela javne površine na lokalitetu Gradskog parka (klizalište, pokretne igračke, maskote i slično) na način i pod uslovima utvrđenim Planom korišćenja javnih površina („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 4/02, 7/11, 10/11, 6/12, 8/13, 10/13, 1/16 i 3/16, 3/17, 2/18,5/19, 11/19), Odlukom o korišćenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/16, 3/17, 11/19) i Odlukom o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/10, 9/12, 2/16, 5/17, ispravka greške 3/16, 3/19, 1/20 prečišćen tekst) a u svrhu i namjenu koja sadržajno i tematski odgovara zimskim radostima.

10. Svi učesnici  Zimske čarolije dužni su pridržavati se pravila Zimske čarolije kako slijedi:

– zabrana postavljanja vlastitih uređaja u svrhu reprodukovanja zvučnih sadržaja, iz razloga što će isti biti emitovani sa jednog mjesta koje odredi organizator – Grad Doboj

– zabrana postavljanja ostalih vlastitih uređaja i opreme na ili ispred javne površine bez saglasnosti organizatora – Grada Doboj

–  pridržavanje javnog reda i mira

– čuvanje dodijeljene opreme/sadržaja i vraćanje iste po okončanju manifestacije Gradu u nepromijenjenom stanju. Svu eventualnu štetu na objektima/kućicama/opremi koja je izazvana nemarom ili neodgovornim postupanjem korisnika sajamske kućice snosi korisnik sajamske kućice.

– redovno odlaganje otpada i održavanje prostora čistim

11. U slučaju da jedan ili više kapaciteta koji su predmet ovog Javnog poziva ostanu slobodni, organizator – Grad Doboj zadržava pravo da iste dodijeli Turističkoj organizaciji Grada Doboj i Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća, odnosno drugim organizacijama od interesa za Grad.

12. Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja u dnevnim novinama do 25. novembra u 15.00 časova.

13. Prijave u svrhu učešća u realizaciji Zimske čarolije podnose se pismenim putem, u zatvorenim kovertama, direktno putem prijemne kancelarije ili poštom. Službenici prijemne kancelarije dužni su na svaku prijavu upisati datum i sat prispijeća iste.

14. Adresa za dostavljanje prijava za ovaj Javni poziv je: GRAD DOBOJ, GRADONAČELNIK, Hilandarska 1, 74000 Doboj sa naznakom „Zimska čarolija 2022 – 2023“.

15. Ovaj Javni poziv biće objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i zvaničnoj internet stranici Grada Doboj.

Akcija “Najuređenije dvorište”

Grad Doboj organizuje akciju ”Najuređenije dvorište”. Putem ovog obavještenja pozivaju se građani, vlasnici i korisnici individualnih objekata za stanovanje i kolektivno stambenih objekata sa područja Grada Doboja, da se prijave za učestvovanje u akciji za izbor najljepše uređenog dvorišta, balkona i terase stambenih objekata i najuređenijeg dvorište stambenih zgrada.

Akcija/takmičenje se organizuje u tri kategorije:

  • Kategorija 1 – najuređenije privatno dvorište;
  • Kategorija 2 – najuređenije dvorište zajednice etažnih vlasnika;
  • Kategorija 3 – najuređeniji balkon.

Građani mogu na i-mejl: protokoligradonacelnika@doboj.gov.ba poslati prijavu koja mora da sadrži ime i prezime osobe/ZEV-a koja/i se prijavljuje, adresu i kontakt telefon te 10 odabranih fotografija dvorišta ili balkona sa naznakom kategorije za koju se aplicira.

Prijave se zaprimaju do 1.7.2022.godine zaključno sa tim datumom isključivo elektronskim putem.

Po zaključenju prijava, radno tijelo Gradske uprave će da izvrši pregled prispjelih aplikacija, ocjenu najboljih aplikanata u navedenim kategorijama a potom pobjednike među najboljim će da biraju sami građani on-lajn glasanjem putem zvanične fejsbuk stranice Gradonačelnika Doboja.

Grad Doboj je obezbjedio adekvatne nagrade pobjednicima iz sve tri kategorije.

Budi i ti dio akcije koja će da uljepša naš grad !

U nastavku možete preuzeti grafiku.

Gradu Doboju dodijeljen BFC sertifikat

Na konferenciji o razvoju lokalnih samouprava i programu BFC SEE u Republici Srpskoj – „Povoljno poslovno okruženje i povećanje investicija“ koja je održana 10. juna 2022. godine na Jahorini zvanično je dodijeljen BFC sertifikat Gradu Doboju. Tokom konferencije istaknuto je u čemu su sertifikovane opštine i gradovi najbolji i šta ih to čini povoljnim za ulaganje, u Republici Srpskoj i Srbiji, ali i o unapređenju konkurentnosti i međusobnoj saradnji.

Privredna komora Republike Srpske, kao akreditovano tijelo u Republici Srpskoj, od 2013. godine, provodi program sertifikacije gradova i opština, prema BFC SEE standardu. Do danas je Srpskoj (re)sertifikovano dvanaest jednica lokalne samouprave prema zahtjevima BFC SEE standarda. To su Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Gradiška, Doboj, Zvornik, Laktaši, Teslić, Novi Grad, Brod i Prnjavor i Kotor Varoš. Trenutno, u procesu (re)sertifikacije su Trebinje, Modriča, Srbac i Stanari.

Obilježen 8. jun – 1992. godine Dan početka operacije „Koridor života”

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijel Jošić i Aleksandar Subotić prisustvovali su u Ristića Gaju u dobojskom mjestu Opsine obilježavanju 8. juna – 1992. godine Dana početka operacije „Koridor života”. Kod spomen-obilježja na kojem su upisana imena 445 poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina služen je parastos i položeni su vijenci.

Organizator ovog značajnog događaja bile su mjesne boračke organizacije sa područja Krnjina, a pokrovitelj gradonačelnik Doboja. Probojem „Koridora života”, prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.

Održana republička manifestacija „Dani bezbjednosti saobraćaja“

Republička manifestacija „Dani bezbjednosti saobraćaja“ održana je u dobojskom Gradskom parku sa ciljem poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U sklopu manifestacije održana je simulacija saobraćajne nezgode sa povrijeđenima. Građani su imali priliku da vide i izložbu starih eksponata „Željeznica Republike Srpske“ i „Pošta Srpske“ . Na ovom događaju učestvovali su i dobojski vatrogasci, Auto-moto društvo i Gradska organizacija Crvenog krsta.

Takođe, u prostorijama Saobraćajnog fakulteta održana je i svečana akademija povodom sedamnaest godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove u našem gradu.

Panel diskusija o temi “Poplave, klimatske promjene i strategije za prevenciju”

Doboj je danas bio domaćin panel diskusije o temi “Poplave, klimatske promjene i strategije za prevenciju” koju organizuje Razvojni program UN u BiH u okviru obilježavanja Sedmice klimatske akcije u BiH.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić rekao je da je grad prvi u BiH ušao u projekat SETAP – Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanju klimatskim promjenama za period 2020-2030, sa predviđenim budžetom od 60.000.000 KM, od čega je 4.000.000 KM već uloženo u razne segmente za sprečavanje elementarnih nepogoda.

Sastanak multisektorske radne grupe

U prostorijama JU Centra za socijalni rad održan je prvi institucionalni sastanak multisektorske radne grupe u okviru druge faze Programa Romacted, poboljšanje uslova života romske populacije koja gravitira na području Grada Doboja. Sastankom su predsjedavali načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Sandra Tatić, Nemanja Dragojlović koordinator Programa Romacted ispred Gradske uprave, predsjednik Saveza Roma u BiH, Dervo Sejdić i predstavnik Vijeća Evrope, Nedžad Jusić.

Promocija kampanje “Dejtonski sporazum u svakoj porodici u Republici Srpskoj”

Banjalučko Udruženje građana “Politikolog” danas je u Doboju promovisalo kampanju “Dejtonski sporazum u svakoj porodici u Republici Srpskoj” s ciljem da do kraja godine po primjerak Sporazuma dobije svaka porodica i da se građani upoznaju o njegovom izvornom sadržaju.

Kampanji “Dejtonski sporazum u svakoj porodici u Republici Srpskoj”, koja je održana u Parku narodnih heroja u Doboju, prisustvovali su poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijel Jošić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Nakon obraćanja, građanima su dijeljeni primjerci Dejtonskog sporazuma.

Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Doboja

U Doboju je održana 13. redovna sjednica Skupštine Grada na kojoj je jednoglasno usvojen Prijedlog odluke o dodjeljivanju nagrada i priznanja Grada Doboja, koja će biti uručena na svečanoj akademiji povodom Dana grada – 28. juna. Na ovoj sjednici dobojskog parlamenta usvojeni su i prijedlozi odluka o usvajanju i izvršenju rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu većem od 70 miliona KM.