Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekat „Lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini (LER u BiH)“

U Hotelu „Park“ Doboj održana je prva radionica „Lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini (LER u BiH)“, na kojoj je učestovalo 60 predstavnika privatnog, društvenog i javnog sektora Grada Doboj. Radionica je održana radi sagledanja stanja ekonomskog razvoja i komparativnih prednosti Grada Doboj sa tačke gledišta privatnog, društvenog i javnog sektora, uz utvrđivanje prepostavki za sistematska poboljšanja u pogledu lokalnog ekonomskog razvoja.

Projekat „LER u BiH“ realizuje konzorcijum Caritas Švajcarske i Niras u ime Švajcarske razvojne agencije (SDC), u saradnji sa Gradom Doboj. Cilj projekta je olakšavanje kreiranja inovativnih i inkluzivnih ekonomskih prilika koje će nastati kao rezultat zajedničke vizije i partnerstva lokalnih subjekata. Grad Doboj je imenovan za pilot partnera početne faze projekta koji je planiran da traje do 2034. godine.

Svim prisutnim učesnicima obratio se zamjenik gradonačelnika Grada Doboj Slavko Kovačević, poželivši svima dobrodošlicu i ostvarivanja kvalitetne saradnje radi ispunjavanja željenih ciljeva.