Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gradska vlast

Grad Doboj je teritorijalna jedinica lokalne samouprave, u kojoj građani zadovoljavaju svoje potrebe i učestvuju u ostvarivanju zajedničkih i opštih interesa, neposredno i preko demokratski izabranih predstavnika. Grad ima nadležnosti koje su zakonom dodijeljene opštini i Gradu.

Naseljena mjesta

Područje Grada obuhvata teritoriju samog grada sa naseljenim mjestima: Božinci Donji, Boljanić, Brezici, Brusnica, Bukovac, Bukovica Velika, Bukovica Mala, Bušletić, Vranduk, Glogovica, Gornja Paklenica, Gornja Međeđa, Grabovica, Grapska Gornja, Grapska Donja, Doboj, Donja Paklenica, Donji Rakovac , Zarječa, Zelinja Gornja, Johovac, Kladari, Kožuhe, Komarica, Kostajnica, Kotorsko, Lipac, Lukavica Rijeka, Ljeskove Vode, Majevac, Makljenovac, Miljkovac, Miljanovci, Omanjska, Opsine, Osječani Gornji, Osječani Donji, Osojnica, Paležnica Gornja, Paležnica Donja, Pločnik, Podnovlje, Porječje, Potočani, Pridjel Gornji, Pridjel Donji, Prisade, Prnjavor Veliki, Prnjavor Mali, Rječica Gornja, Rječica Donja, Ritešić, Svjetliča, Sjenina, Sjenina Rijeka, Stanovi, Stanić Rijeka, Skipovac Gornji, Skipovac Donji, Suho Polje, Striježevica, Tekućica, Tisovac, Trbuk, Trnjani, Foča, Čajre, Čivčije Bukovičke, Čivčije Osječanske i Ševarlije.

Poslovi i nadležnosti

Poslovi Grada obuhvataju poslove iz samostalne nadležnosti, i poslove prenesene posebnim zakonom. Poslovi iz samostalne nadležnosti Grada obuhvataju poslove iz oblasti normativne djelatnosti, poslove upravljanja Gradom i poslove na planu pružanja usluga.

Grad ima pravo da se bavi i svim drugim pitanjima od lokalnog interesa, koja nisu isključena iz njegove nadležnosti, niti su dodijeljena nekom drugom nivou vlasti.

Samostalne nadležnosti Grada u oblasti organizovanja rada i upravljanja Gradom obuhvataju sljedeće:

 • usvajanje strategije, odnosno programa razvoja Grada
 • usvajanje strateških i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja za područje Grada,
 • donošenje budžeta i finansijskih izvještaja budžeta,
 • uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora,
 • organizovanje komunalne policije,
 • poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom,
 • organizovanje poslova lokalnog ekonomskog razvoja,
 • upravljanje i raspolaganje imovinom Grada,
 • osnivanje i uređenje Gradske uprave,
 • vršenje imovinsko-pravnih poslova, u skladu sa zakonom,
 • naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu prihoda Grada, u skladu sa zakonom,
 • poslove pravnog zastupanja Grada, u skladu sa zakonom,
 • poslove evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu,
 • donosi program mjera za postizanje ravnopravnosti polova i
 • obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa.

Organizacija

Organi Grada su:

 • Skupština Grada i
 • Gradonačelnik.

Funkcioneri Grada su:

 • Gradonačelnik,
 • zamjenik Gradonačelnika,
 • predsjednik Skupštine grada i
 • dva potpredsjednika Skupštine grada.