Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JPU “Majke Jugović” Doboj

Osnivač Javne predškolske ustanove ,,Majke Jugović” Doboj je grad Doboj.

Prva predškolska ustanova u Doboju je osnovana 1968. u adaptiranom prostoru Doma učenika. Do 1992. godine je u svom sastavu imala pet radnih jedinica u pet objekata lociranih po gradu Doboju.

U ratnim uslovima, zbog bezbjednosnih razloga, Ustanova nije vršila prijem i zbrinjavanje djece, da bi ponovo, Odlukom Skupštine opštine Doboj (od 18.06.1997. godine) o osnivanju Ustanove za dnevni boravak, vaspitanje, obrazovanje i zaštitu djece predškolskog uzrasta, pod nazivom dječije obdanište „Majke Jugović“ Doboj, počela rad s djecom.

Nakon usklađivanja pravnih akata ustanove sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o sistemu javnih službi mijenja se naziv ustanove i ustanova od 08.11.2013. godine obavlja djelatnost pod nazivom Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj.

Sjedište ustanove je u Organizacionoj jedinici – Dječiji vrtić u Karođorđevoj 50.

U svom sastavu ustanova ima tri organizacione jedinice, i to:

  1. Organizaciona jedinica – Dječiji vrtić u ul. Karađorđeva 50
  2. Organizaciona jedinica – Dječiji vrtić u ul. Kneza Lazara bb
  3. Organizaciona jedinica – Dječiji vrtić u ul. Vojvode Mišića bb

Kako Ustanova posjeduje tri organizacione jedinice sa ukupno 17 vaspitno-obrazovnih grupa, u kojim je smješteno oko 400 djece uzrasta od godinu do šest godina života, potrebe grada Doboja su pretežno zadovoljene.

Stručni organi ustanove su Upravni odbor i Stručno vijeće.

Osnovna djelatnost ustanove je predškolsko vaspitanje i obrazovanje koju obavljaju diplomirani vaspitači u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 79/15).

Ustanovom rukovodi direktor Davor Savić, diplomirani ekonomista iz Doboja.

Kontakt