Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zamjenik gradonačelnika

Gradonačelnik ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju dužnosti. Zamjenik izvršava dužnosti koje mu povjeri Gradonačelnik, zamjenjuje ga i djeluje u njegovo ime kada je on odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.

Skupština bira i razrješava zamjenika na prijedlog Gradonačelnika. Mandat zamjenika traje do kraja mandata Skupštine koja ga je izabrala.

Dužnost zamjenika gradonačelnika u ovom mandatu obavlja Slavko Kovačević, diplomirani inžinjer poljoprivrede.