Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Privreda

Površina grada iznosi 653 km2 i teritorijalno je podijeljena na 67 mjesnih zajednica. Prema procjenama ukupan broj stanovnika grada Doboja iznosi oko 69.343, od čega oko 60% pripada ruralnom području grada, odnosno oko 40% urbanom području.

Prirodni resursi

Prirodni resursi u korištenju:

 • kamen krečnjak za građevinarstvo na ležištu Šahin kamen;
 • eksploatacija pitke i industrijske vode na ležištu „Dragalovci” Doboj;
 • Goransko jezero, izletište Preslica, zaštićeno prirodno područje Duge njive i sl.

Prirodni resursi potencijalno iskoristivi:

 • raspoloživo poljoprivredno zemljište 33.700 ha;
 • šumski fond 27.000 ha.

Energetske sirovine:

 • izvori geotermalne energije – Područje Doboj-Maglaj-Teslić je utvrđeno kao perspektvno područje za nalaženje značajnih količina termalnih voda čija se temperatura kreće do 80 º S. Za sada organizovane eksploatacije ovih bogatstava nema;
 • termalne vode-ugljično kisele termomineralne vode u vidu izvora postoje u sprečanskoj rasjednoj zoni na lokalitetu Boljanića sa izdašnošću od 10 l/sek, a prisutne su i u dijelu zapadnog Ozrena (prostor naselja Rječica);
 • sirovine za proizvodnju građevinskog kreča i precipitata, kao i građevinskog tehničkog kamena;
 • u Ševarlijama kod Doboja nalazi se kamenolom i Fabrika kreča značajnog kapaciteta kao i proizvodnja odgovarajućih kamenih agregata za građevinarstvo.

Prednosti Doboja

Doboj ima izvanredne konkurentne prednosti, čineći ovo područje atraktivnim mjestom za život i poslovanje:

 • Geografsko-komunikacioni položaj (transportna i strateška lokacija),
 • Ključno željezničko čvorište u Bosni i Hercegovini, sjedište ŽRS,
 • Vodni, zemljišni i šumski potencijal,
 • Tradicija i kapaciteti regionalnog centra,
 • Univerzitetski kapaciteti, posebno u oblasti saobraćaja,
 • Neiskorišćeni kapaciteti i infrastruktura stare industrijske zone (Usora),
 • Prirodni lokaliteti – potencijalne turističke destinacije,
 • Kapaciteti za obrazovanje odraslih (dokvalifikacija, prekvalifikacija, osposobljavanje),
 • Funkcionalan i raznovrstan spektar NVO,
 • Novi pogoni prehrambene industrije i prerađivačkih kapaciteta,
 • Opredjeljenje gradske administracije na kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju investitorima i stanovništvu.
 • Izgradnja novih saobraćajnica – koridor 5 C, autoput Banja Luka – Doboj,
 • Pogodan prostor za industrijske zone uz autoputeve,
 • Blizina evropskog tržišta, ali i drugih tržišta,
 • Trend preseljenja proizvodnje na rubove EU,
 • Potencijal tranzitnog turizma,
 • Modernizacija ŽRS,
 • Postojanje zakonodavnog okvira za korišćenje modela koncesija i partnerstva javnog i privatnog sektora za realizovanje kapitalnih razvojnih projekata,
 • Izgradnja regionalne deponije otpada,
 • Korišćenje međunarodnih i domaćih fondova za prevenciju rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.