Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za prostorno uređenje

Odjeljenje za prostorno uređenje obavlja sledeće poslove:

  • u okviru svojih ovlaštenja izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti prostornog planiranja;
  • prati stanje u oblasti iz ovog djelokruga i informiše Gradonačelnika i Skupštinu Grada po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev, pokreće inicijative za rješavanje problema i vodi upravni postupak u tim oblastima;
  • samostalno vođenje upravnog postupka u upravnim stvarima u prvom stepenu iz nadležnosti odjeljenja;
  • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
  • priprema za Gradonačelnika i Skupštinu Grada propise i druge opšte akte, analitičko-informativne i druge materijale, te vrši druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

U okviru Odjeljenja za prostorno uređenje organizovan je odsjek i to:
Odsjek za upravno-pravne poslove