Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za poslove komunalne policije

Odjeljenje za poslove komunalne policije u okviru svojih ovlaštenja obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa vršeći nadzor i kontrolu nad: održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalnih objekata i uređaja, održavanjem i zaštitom javnih površina i drvoreda, održavanjem kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen obilježja i drugim poslovima iz oblasti komunalne djelatnosti koji su utvrđeni po važećim propisima.
Odjeljenje za poslove komunalne policije obavlja i sledeće poslove:

 • postavljanjem naziva firmi, natpisa i reklama;
 • održavanjem grobalja i mezarja;
 • održavanjem dvorišta, parking prostora, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenje grada i drugih naseljenih mjesta na području Grada;
 • održavanjem javne vodovodne mreže i javnih izliva (javnih česmi i vanjskih hidranata) i fontana;
 • održavanjem javne kanalizacione mreže, javnih VC, te septičkih i osočnih jama;
 • održavanjem i zaštitom korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području Grada;
 • održavanjem vanjskih ograda i rukohvata (mostovi, javna stepeništa i dr);
 • održavanjem čistoće na javnim površinama, odvozom kućnih otpadaka i drugog komunalnog otpada, kao i građevinskog i šuto materijala;
 • postavljanjem i održavanjem posuda (kontejnera) i uličnih kanti za otpatke,održavanjem javnih deponija, te kontrolom odvožnje, uništavanja i prerade otpadaka;
 • obilježavanjem ulica, trgova i zgrada;
 • zauzimanjem javnih površina za prodaju roba i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe;
 • pripremom odredbi odluke o uslovima i načinu izvođenja koncerata, javnih manifestacija, te korišćenja muzičke opreme u objektima i van njih;
 • načinom isticanja državnih i entitetskih zastava;
 • održavanjem javne toplovodne mreže, održavanjem javne gasovodne mreže;
 • održavanjem pijaca i pijačnih prostora (zelene, buvlje, slične i dr);
 • održavanjem javnih saobraćajnih površina (pločnika, trgova, javnih saobraćajnica i dr) kao i održavanjem javne rasvjete;
 • vršenjem pogrebne djelatnosti;
 • vršenjem dimnjačarske djelatnosti;
 • vršenjem održavanja i opremanja javnih površina, vršenjem održavanja sportskih objekata, kampova, kupališta i izletišta;
 • vršenjem javnog prevoza lica u gradskom prevozu (autobusi, taksi prevoz i stajališta, gradski i prigradski terminali za prevoz);
 • vršenjem kontrole čistoće prevoznih sredstava u javnom gradskom saobraćaju;
 • vršenjem uklapanja starih i drugih predmeta sa javnih površina, ako su isti ostavljeni protivno propisima Grada;
 • održavanjem zgrada, održavanjem fasada i krovova;
 • obilježavanje mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima (šahtovi, kanali, bunari i sl);
 • održavanjem kućnog reda u zgradama;
 • drugim poslovima iz oblasti komunalne djelatnosti koji su utvrđeni po važećim propisima.

Rad u Odjeljenju za poslove komunalne policije organizuje se u samom Odjeljenju.