Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za izgradnju, obnovu i razvoj

Odjeljenje za izgradnju, obnovu i razvoj učestvuje u rješavanju i vodi postupak za rješavanje pitanja vezanih za problematiku izbjeglog i raseljenog stanovništva i povratnika, odnosno daje prijedloge za njihovo rješavanje nadležnim organima i službama.
Odjeljenje za izgradnju, obnovu i razvoj vrši i sledeće poslove iz svoje nadležnosti:

 • pruža stručnu pomoć izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima sa teritorije Grada u cilju ostvarivanja prava u oblasti povratka i podnošenja prijava za dodjelu donatorske pomoći u oblasti povratka;
 • planira, priprema i realizuje programe u oblasti obnove infrastrukture i pruža pomoć pri izradi razvojnih projekata za područja gdje borave izbjegla i raseljena lica i povratnici;
 • neposredno radi na blagovremenom pribavljanju potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova;
 • na osnovu utvrđenih prioriteta izrađuje i priprema tendere i projekte za realizaciju i koordinira rad sa komisijama za javne nabavke;
 • organizuje uvođenje u posao izabranih izvođača radova, te kontrolu kvaliteta i ugovorenih rokova za izvršenje radova;
 • učestvuje u izradi građevinsko-tehničke dokumentacije i sačinjava premjere za izvođenje radova;
 • učestvuje u prikupljanju potrebnih podataka i dokumentacije za obnovu stambenih objekata;
 • obavlja poslove i zadatke vezano za saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama i predstavnicima u oblasti obnove, izgradnje i razvoja;
 • ostvaruje saradnju sa humanitarnim i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama u cilju realizacije projekata razvoja Grada;
 • vodi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima izbjeglih i raseljenih lica i povratnika za obnovu stambenih jedinica i obnovljenim stambenim jedinicama iz programa pomoći obnove i izgradnje za izbjegla i raseljena lica i povratnike;
 • vodi evidenciju i izdaje uvjerenja o realizovanom povratku, zahtjevima za obnovu stambenih jedinica i obnovi stambenih jedinica iz programa pomoći izbjeglih i raseljenih lica i povratnika, i druga uvjerenja sa kojima se dokazuju realizovane aktivnosti u oblasti obnove, izgradnje i razvoja iz oblasti ostvarivosti povratka, a na osnovu evidencije sa kojom raspolaže odjeljenje;
 • sačinjava potrebne izvještaje, analize, planove, projekte i druga akta o radu odjeljenja u oblasti izgradnje, obnove i razvoja.