Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za inspekcijske poslove

Odjeljenje za inspekcijske poslove vrši neposredni inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa vezanih za oblasti: poljoprivredno-ribolovne inspekcije, veterinarske inspekcije, sanitarne inspekcije, inspekcije drumskog saobraćaja, inspekcije za javne puteve, inspekcije rada i zaštite na radu, urbanističko-građevinske i komunalne inspekcije. U okviru odjeljenja obavljaju se i sledeći poslovi:

  • vrše inspekcijski nazdor u drugim oblastima u nadležnosti gradske uprave, te prelaže i preduzima predviđene mjere u okviru ovlaštenja;
  • vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, kao i poslove koji mu se posebnim aktom stave u nadležnost;
  • obavlja i sve druge poslove i zadatke koji su u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora, a u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima.

Rad u Odjeljenju za inspekcijske poslove organizovan je u samom Odjeljenju.