Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj

Odjeljenje za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj koordinira i prati usklađenost pravnih akata koje donosi ova lokalna zajednica sa pravnom regulativom Evropske unije, vrši provjeru i daje mišljenje o usklađenosti propisa lokalne zajednice sa aktima Evropske unije.


Odjeljenje za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj obavlja sledeće poslove :
• koordinira i prati usklađenost pravnnih akata koje donosi ova lokalna zajednica sa pravnom regulativom Evropske unije;
• vrši provjeru i daje mišljenje o usklađenosti propisa lokalne zajednice sa aktima Evropske unije;
• prati najave poziva i otvorene pozive za dostavljanje projekta od strane EU fondova programa i drugih finansijskih institucija iz predmetnih oblasti;
• prati ispunjavanje zadataka utvrđenih strateškim dokumentima za priključenje EU iz predmetnih oblasti;
• radi na izradi projektinih prijedloga iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, te zaštite životne sredine;
• učestvuje u izradi projekata koji se apliciraju kod Evropskih fondacija i izvještava o implementaciji projekata;
• sačinjava potrebne izvještaje, analize, planove koji su u vezi Evropskih integracija te sačinjavaju potrebne izvještaje, analize i planove koji su u vezi sa zaštitom životne sredine i energetsko-ekološke efikasnosti;
• izrađuje planove te podnosi izvještaje a u vezi uspostavljanja standarda energetske efikasnosti na teritoriji grada Doboj;
• izrađuje planove te podnosi izvještaje načelniku odjeljenja, a u vezi očuvanja životne sredine na teritoriji lokalne zajednice;
• sarađuje sa nadležnim organima kako na republičkom tako i na državnom nivou koji se bave zaštitom životne sredine te vrši prikupljanje podataka od istih.
• aktivno učestvuje u organizaciji seminara iz oblasti evropskih integracija, energetske efikasnosti i ekološke efikasnosti na nivou lokalne zajednice;
• radi na izradi projektinih prijedloga iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, te zaštite životne sredine;
• sudjeluje u izradi projekata koji se apliciraju kod Evropskih fondacija i izvještava o implementaciji projekata;
• obavljanje poslova upravljanjem razvojem grada Doboj , uključujući sve segmente održivog razvoja(ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine);
• organizovanje i sprovođenje procesa strateškog planiranja, putem uspostavljanja i osposobljavanja struktura za planiranje, uključujući mobilizaciju svih struktura u okviru Gradske uprave, kao i svih bitnih aktera;
• promovisanje dijaloga među lokalnim akterima,
• uspostavljanje partnerskih odnosa i održavanje redovne komunikacije i koordinacije između odjeljenja i službi u okviru Gradske uprave i bitnih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih
• organizacija, akademskih institucija, itd.);
• prikupljanje podataka od značaja za lokalni razvoj iz različitih izvora i njihovo objedinjavanje u centralnu bazu podataka, kao i njeno redovno ažuriranje;
• sprovođenje analize stanja, izrada i redovno ažuriranje profila zajednice;
• pripreme, izrade i sprovođenja Strategije i revidirane strategije integrisanog razvoja Grada Doboja, izrade i praćenja realizacije godišnjih akcionih planova i pripreme periodičnih izvještaja o realizaciji.
• Sarađuje sa odgovarajućim razvojnim jedinicama pri Vladi i ministarstvima Republike Srpske radi uključivanja strateških prioriteta Doboja u strateške dokumente i prioritete za finansiranje na nivou RS, kao i sa sa Direkcijom za evropske integracije i ministartsvima pri Savjetu ministara BiH radi uključivanja strateških prioriteta Doboja u strateške dokumente i prioritete za finansiranje na nivou BiH, posebno kroz fondove EU za BiH.
• Stalna komunikacija sa Šefom Kabineta gradonačelnika i Gradonačelnikom, radi osiguranja svih potrebnih resursa i donošenja neophodnih odluka za efikasno provođenje Strategije i sektorskih planova; kao i izvođenje planiranja, odnosno revizije Strategije i sektorskih planova.
• Aktivna koordinacija sa svim odjeljenjima i drugim institucijama i organizacijama koje učestvuju u implementaciji programa, projekata i mjera iz Strategije razvoja; kao i u procesima izrade i provođenja Plana implementacije i odgovarajućeg finansijsko okvira usklađenog sa budžetom grada Doboj te razrade projekata iz godišnjeg Plana implementacije .
• Operativna koordinacija uključivanja strateških projekata i mjera pri izradi Godišnjih planova rada odjeljenja, na bazi Plana implementacije (1+2); te izvještavanje u odnosu na postavljeni plan implementacije i sačinjavanje integrisanog (polu)godišnjeg izvještaja;

Odjeljenje za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj organizovao je u tri Odsjeka, i to:
• Odsjek za evropske integracije
• Odsjek za lokalni ekonomski razvoj
• Odsjek za strateško planiranje i investicije