Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za poljoprivredu

Odjeljenje za poljoprivredu u okviru svojih ovlaštenja obavlja sledeće poslove:

  • izvršava zakone i podzakonske propise i opšte akte u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
  • koordinira rad sa drugim organizacionim dijelovima administrativne službe i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru djelokruga rada odjeljenja;
  • vrši poslove vezane za razvoj poljoprivredne proizvodnje, zaštite poljoprivrednog zemljišta, stočarstva, voćarstva, razvoja malih farmi, lova i ribolova;
  • izrađuje analize, informacije i izvještaje iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
  • prati realizaciju planova i programa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva;
  • vrši izradu planova i sprovodi programe vezane za podsticaje razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje, daje upute strankama i sačinjava analize i informacije iz te oblasti;
  • prati programe protivgradne zaštite i učestvuje u izradi izvještaja vezanih za procjenu štete od elementarnih nepogoda,
  • vodi upravni postupak, izradu rješenja iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola kao i izdavanje uvjerenja u skladu sa zakonom;
  • vodi evidencije o nekretninama preuzetim od zemljoradničkih zadruga, provodi postupak davanja u zakup istih i sačinjava sve vrste izvještaja o tim nekretninama,
  • obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika, kao i poslove koji mu se posebnim aktom stave u nadležnost.

Rad Odjeljenja za poljoprivredu organizuje se u samom odjeljenju.