Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stručna služba

Stručna služba Skupštine Grada obavlja sljedeće poslove:

  • obezbjeđuje dokumentacione materijale i podatke potrebne za rad Skupštine Grada i obavlja organizacione i administrativno­tehničke poslove vezane za održavanje sjednica Skupštine i skupštinskih radnih tijela;
  • obavlja poslove koji se odnose na izbor imenovanje i razrješenje funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Grada;
  • pruža stručnu pomoć odbornicima u Skupštini Grada i stara se o informisanju odbornika o svim pitanjima koja su od značaja za njihovo učešće u odlučivanju, kao i o informisanju javnosti o radu Skupštine Grada;
  • vodi evidenciju i stara se o čuvanju izvornika gradskih propisa i drugih akata Skupštine Grada, vodi evidenciju donijetih skupštinskih akata i stara se o štampanju i objavljivanju u Službenom glasniku grada Doboj;
  • obavlja protokolarne poslove, vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz oblasti za koju je obrazovana.

Sekretar Skupštine grada je Velibor Jerinić.