Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javna rasprava

Na osnovu člana 152. Poslovnika Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17) zakazuje se,

JAVNA RASPRAVA

Koja će se održati dana 29.09.2023. godine u prostorijama Društvenog centra (Cara Dušana 73/5, Doboj) u 09:00 časova.

Za javnu raspravu predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

  1. Razmatranje nacrta Godišnjeg programa rada Javne predškolske ustanove ,,Majke Jugović” Doboj za radnu 2023/2024. godinu.

Materijal za javnu raspravu, možete preuzeti o v d j e.