Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Obavještenje

U skladu sa stavom 4. člana 62. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21), gradonačelnik izdaje

O B A V J E Š T E Nj E

Skupština Grada Doboj će na 19. zasjedanju zakazanom za dan 25.05.2023. godine, razmatrati odobravanje kreditnog zaduženja Gradu Doboj u iznosu od 1.900.000 KM, u svrhu privremenog finansiranja deficita proizašlog iz gotovinskog toka.

Direktni poziv za sufinansiranje projekta u jednoj partnerskoj mjesnoj zajednici (MZ) u okviru projekta jačanje uloge mz u Bosni i Hercegovini (BiH)- faza II

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica u okviru nagradnog fonda je jedna od aktivnosti druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (MZ projekat) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), a finansiraju Vlada Švicarske i Švedska. Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. godine, jeste unapređenje kvaliteta života stanovništva kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman stanovništva u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi. Cilj ovog Direktnog poziva je podrška realizaciji jednog prijedloga projekta u jednoj od 5 partnerskih mjesnih zajednica i to MZ Bukovačke Čivčije, MZ Kostajnica, MZ Kožuhe, MZ Mala Bukovica i MZ Ritešić. Projekti s kojima se može aplicirati su isključivo prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih foruma u partnerskim MZ, odnosno MZ koje učestvuju u implementaciji MZ projekta koji implementira UNDP.

Smjernice za ovaj direktni poziv kao i potrebni prilozi nalaze se u linkovima ispod texta.

  • Kriterij za realizaciju jednog prioritetnog prijedloga
  • Prilog 1. Obrazac projektnog prijedloga
  • Prilog 2. Pregled budžeta proračuna
  • Prilog 3. Matrica logičkog okvira
  • Prilog 4. Plan aktivnosti
  • Prilog 5. Pismo obaveze o obaveznom sufinansiranju od strane JLS
  • Prilog 6. Pismo obaveze o dodatnom sufinansiranju