Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Javni poziv – Sajam zanimanja

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav Z. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16; 36/19  i 61/21) i člana 60. i 77. Statuta grada Doboj (Službeni glasnik grada Doboj” broj: 1/17, 3/22), Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:         

JAVNI POZIV

Za učešće srednjih škola na području grada Doboj na Sajmu zanimanja

1. Grad Doboj će dana 26.5.2022. godine, sa početkom od 10.00 časova,  organizovati Sajam  zanimanja (u daljem tekstu Sajam), u Parku narodnih heroja u Doboju.

2. Učešće srednjih škola na Sajmu će biti usmjereno ka informisanju učenika završnih razreda i njihovih roditelja o svim postojećim zanimanjima u srednjim školama u gradu Doboj, kao i o deficitarnim i stručnim zanimanjima, praktičnoj nastavi i mogućnostima za zaposlenje nakon završene stručne škole.

3. Za realizaciju Sajma zadužuje se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti.

4. Pravo na učešće na Sajmu imaju srednje škole na području grada Doboj.

5. Zadužuje se radno tijelo iz tačke 3 ovog Javnog poziva da obezbijedi što veće prisustvo posjetilaca.

6.  Poziv ostaje otvoren do 23.5.2022. godine.

7. Svi koji su zainteresovani za učešće na Sajmu mogu se prijaviti telefonskim putem na broj: 053/241-099 ili 053/224-508, ili na e-mail: privreda@doboj.gov.ba

8. Ovaj Javni poziv biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Doboj, dnevnom listu sa kojim Grad ima zaključen ugovor, a sadržaj istog biće emitovan u okviru programa JP RTV Doboj.

Dokument možete pogledati ovdje.

Јavna rasprava

Koja će se održati dana 27.04.2022. godine (srijeda) sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Privredne komore Doboj, Srpskih sokolova 1.

Za javnu raspravu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje Odluke o kriterijumima za dodjelu sredstava Budžeta Grada za redovne djelatnosti sportskih klubova.
 2. Razmatranje nacrta  Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenja prostora za 2022 – 2023. godinu,
 3. Razmatranje nacrta  Plana o korištenju  sredstava ostvarenih od naknade po osnovu posebnih mjera zaštite od požara za 2022. godinu

Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici sportskih klubova, odbornici Skupštine grada Doboja i nadležni službenici Gradske uprave.

Napomena: Materijali koji su predmet Javne rasprave su objavljeni i možete ih preuzeti  o v d j e

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu plakete, amblema i novčane nagrade za 2022. godinu

Na osnovu člana 12. Odluke o priznanjima i nagradama („Službeni glasnik opštine Doboj“, broj: 1/02), Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Doboj, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu plakete, amblema i novčane nagrade za 2022. godinu.

Za dan Grada Doboj – 28. juni dodijeliće se u 2022. godini plaketa, amblem i novčane nagrade:

 • Plaketa grada Doboja je najviše priznanje koje se dodjeljuje za doprinos od opšteg značaja u svim oblastima rada i stvaralaštva, te za izuzetan doprinos u razvoju saradnje grada Doboj sa drugim opštinama, gradovima i institucijama.
 • Amblem grada Doboja je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetne zasluge i ostvarenje u svim oblastima rada i stvaralaštva, posebno nauke, kulture, sporta, fizičke kulture, te za izuzetno humana djela i ispoljenu hrabrost.
 • Novčana nagrada grada Doboja dodjeljuje se kao poseban vid priznanja mladim stvaraocima grada Doboja, za izuzetne postignute rezultate u oblasti privrede, obrazovanja, kulture, sporta, i drugih oblasti stvaralaštva.

PRIZNANjA I NAGRADE SE DODJELjUJU

Preduzećima, ustanovama, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama koje su u svom dugogodišnjem radu postigle izvanredne radne rezultate u povećanju obima proizvodnje i usluga, u zapošljavanju, u razvijanju društveno-političkog sistema,  u razvijanju međuljudskih odnosa, u obrazovno-vaspitnom djelovanju i kulturno-prosvetnom životu svoje sredine, u razvijanju fizičke kulture, u komunalnom uređenju svog područja, u razvoju i unapređenju zdravstvene i socijalne zaštite u izvršavanju zadataka i jačanju sistema Civilne zaštite, u razvijanju racionalizacije, pronalazaštva u svim vidovima stvaralaštva, u preduzimanju mjera na zaštiti čovjekove sredine, za razvijanje i njegovanje tradicija otadžbinskog rata, kao i druge izvanredne rezultate u poslovanju i razvoju grada.

Radnim ljudima i građanima kao pojedincima, za izvanredna inovatorska i pronalazačka djela u svim oblastima, za dugogodišnji uspješan društveni rad, za izvanredne i konstatne radne rezultate u oblasti proizvodnje i usluga, za izuzetne visoke doprinose postignute u oblasti poljoprivrede, za primjerene rezultate postignute u aktivnosti mjesnih zajednica i izgradnji komunalnih objekata određenog mjesta, za dugogodišnje uspješne radne rezultate u obrazovanju i vaspitanju, kulturnom i sportskom radu, za značajna ostvarenja u literaturi, likovnom, muzičkom i dramskom radu, za nesebičan human i primjeran rad u zdravstvu, za nesebičnu hrabrost i humanost ispoljenu u spasavanju ljudi i imovine kao i za druge značajne rezultate i zalaganje od interesa za grad i širu društvenu zajednicu.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu podnijeti pojedinci, privredni subjekti, ustanove, mjesne zajednice, udruženja i drugi organizacioni oblici i njihova tijela.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku, a sadrži:

 • naziv predlagača i njegovo sjedište,
 • ime i prezime osobe, odnosno naziv subjekta koji se predlaže za priznanje,
 • šire podatke o zaslugama i djelima zbog kojih se predlaže i
 • naziv javnog priznanja za koje se predlaže.

Prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja se podnose Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine grada Doboj do 29.04.2022. godine.

Javni poziv za učešće u Programu podrške preduzetništvu 2022

Grad Doboj, Gradska razvojna agencija Doboj i Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini, pozivaju osobe zainteresovane za pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata i jačanje preduzetničkih kapaciteta, da se prijave za učešće u Programu podrške preduzetništvu 2022.

KrozProgram podrške preduzetništvu, polaznicima će biti osigurana preduzetnička obuka i mentorska podrška u izradi biznis plana. Za odabrane korisnike čije poslovne ideje budu najbolje ocijenjene osigurana je  finansijska podrška.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 30.04 2022. godine na email agencijadoboj@gmail.com ili lično/poštom u prostorijama „Gradske razvojne agencije Doboj“ Doboj, ul. Jug Bogdana 28.

Uvodne informacije

Grad Doboj, Gradska razvojna agencija Doboj i CEFE BiH zajednički implementiraju Program podrške preduzetništvu 2022 na teritoriji ove lokalne zajednice. Cilj Programa je pokretanje novih privrednih subjekata i kreiranje poticajnog okruženja za razvoj preduzetništva.

Ko se može prijaviti?

Na ovaj poziv prijaviti se mogu fizička lica sa mjestom prebivališta na području grada Doboj, kao i privredna društva/obrti registovani na području ove lokalne zajednice od čije registracije nije prošlo više od godinu dana na dan objavljivanja ovog Poziva.

Polaznici Programa podrške preduzetništvu učešćem u programu dobijaju:

 • Obuku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta,
 • Mentorstvo u razvoju biznis plana za odabrani poduhvat,
 • Odabrani korisnici dobijaju finansijsku podršku za otpočinjanje poslovnog poduhvata (dvije najbolje ocijenjenje poslovne ideje).

Kako se prijaviti?

Prijave se zaprimaju u periodu do 30.04.2022. godine, ispunjavanjem Aplikacionog formulara koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva. Aplikaciju je moguće predati elektronski, na adresu agencijadoboj@gmail.com ili lično u prostorijama lično/poštom u „Gradska razvojna agencija Doboj“ Doboj, ul. Jug Bogdana 28. 

Prijavljeni kandidati biće obavješteni o odabiru  za učešće u Programu najkasnije 7 dana po zatvaranju ovog Javnog poziva.

Šta se očekuje od prijavljenih polaznika?

Od polaznika se očekuje:

 • Spremnost za lični rast i razvoj u oblasti poslovnih i preduzetničkih vještina,
 • Poslovna ideja,
 • Učešće na preduzetničkoj obuci u trajanju od 6 dana.