Obavještenja

Preliminarna rang lista za podsticaj

Preliminarna rang lista dodjele podsticaja za razvoj proizvodnog zanatstva

  1. SZR “Imago” 70 bodova
  2. Zanatsko-trgovinska radnja “Ljubuškić” 42 bodova
  3. SZTR “Metalplast” 35 bodova
  4. Proizvođač betonsko-stolarskih proizvoda graversko-drvodjelarstvo, zanatsko-uslužna djelatnost i trgovina “Suncobran” 32 bodova
  5. SD “Emir” 30 bodova

Doboj, 14.10.2019

Obavještenje za pčelare

Podsjećamo pčelare, koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Republike Srpske, da su dužni, u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj (Sl. Glasnik RS, broj 116/11), dva puta godišnje dostaviti podatke o brojnom stanju pčelinjih zajednica, na dan 31. mart i 30. septembar tekuće godine, u roku od 15 dana od dana utvrđenog stanja, na propisanom obrascu (Prilog broj 2).

Pčelari dostavljaju podatke gradskom organu uprave posredstvom udruženja ili zadruge čiji su članovi, a ostali pčelari podatke dostavljaju direktno gradskom organu uprave.

Odjeljenje za poljoprivredu grada Doboj sve podatke objedinjuje i dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Sugeriše se Udruženju pčelara da na ovu dužnost podsjeti svoje članove, kako bi podatke dostavili na vrijeme.

Informacije možete dobiti na broju telefona: +387 53 242 115.

Javni poziv: Podsticaji za razvoj proizvodnog zanatstva u Gradu Doboju

Javni poziv Grad Doboj i UNDP BiH.

Projekat podsticaja za razvoj proizvodnog zanatstva u Gradu Doboju realizuje Grad Doboj uz podršku Projekta ekonomskog i ekološkog upravljanja (MEG), koji podržava i finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Sredstva podsticaja namijenjena su samostalnim preduzetnicima koji imaju obavezu da putem nabavke proizvodnih mašina, opreme, alata i sirovina stvore uslove za otvaranje najmanje jednog novog radnog mjesta.

Za realizaciju Projekta korisnicima se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 90.000,00 KM. Korisnici koji ispunjavaju uslove Projekta mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu do 70% od ukupne vrijednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos u minimalnoj vrijednosti od 30% obavezni su finansirati sami korisnici podsticaja.

Javni poziv, smjernice za podnosioce zahtjeva i potrebne obrasce možete pronaći ovdje: